Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Agnieszka Biały

14.04.2020 - 14:35, aktualizacja 04.06.2020 - 11:52
Redakcja: JusJan

Agnieszka Biały - zdjęcie profilowedr Agnieszka Biały
e-mail: agnieszka.bialy@us.edu.pl

https://agnieszkabialy.edu.pl

Tematyka badawcza:

  • historia rzemiosła introligatorskiego; sztuka książki,
  • identyfikacja artefaktów introligatorskich – ocena stanu zachowania obiektu,
  • metodologia opracowania starych druków i opraw książkowych,
  • organizacja i przechowywanie kolekcji bibliotecznych – ochrona zbiorów,
  • kultura książki – humanistyczne dziedzictwo.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2015 – Szesnastowieczne oprawy krakowskiej szkoły introligatorskiej na przykładzie kolekcji Biblioteki Jasnogórskiej – wybrane problemy, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2005 – Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych na przykładzie obiektów z Biblioteki Skałecznej w Krakowie, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

  1. Identyfikacja i bezpieczeństwo kolekcji. Systemy znakowania zbiorów bibliotecznych – perspektywa historyczna i współczesna. „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2019, nr 1, s. 45–56.
  2. Rzecz o oprawie książkowej ze skarbca Biblioteki Śląskiej. Rekonesans badawczy rzemiosła introligatorskiego XV wieku w świetle badań porównawczych druków Opus restitutionem… Kaspra Straubego. „Książnica Śląska” T. 30, pod red. J. Malickiego [i in.], Katowice 2018, s. 66–75.
  3. Kartoteka opisu opraw introligatorskich na drukach inkunabułowych w kolekcji Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Rękopis w Bibliotece Śląskiej, Zbiory Specjalne, 2017.
  4. Warianty radełek wizerunkowych na szesnastowiecznych oprawach książkowych w Zabytkowej Bibliotece oo Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Analiza kompozycji i tematów ikonograficznych wybranych tłoczeń. „Studia bibliologiczne” T. 20: Z życia książki. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi. Red. A. Tokarska. Katowice 2015, s. 90-108.
  5. Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych – przegląd dotychczasowych metod. W: Studia bibliologiczne T. 18 pod. red. M. Jarczykowej. Katowice 2010, s. 160-176.
return to top