Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agnieszka Biały

14.04.2020 - 14:35, aktualizacja 05.05.2023 - 12:21
Redakcja: JusJan

dr Agnieszka Biały

Kierownik Działu Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów w Bibliotece Śląskiej

e-mail: agnieszka.bialy@us.edu.pl

https://agnieszkabialy.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-9752-6652

Tematyka badawcza:

 • historia rzemiosła introligatorskiego; sztuka książki,
 • identyfikacja artefaktów introligatorskich – ocena stanu zachowania obiektu,
 • metodologia opracowania starych druków i opraw książkowych,
 • organizacja i przechowywanie kolekcji bibliotecznych – ochrona zbiorów,
 • kultura książki – humanistyczne dziedzictwo.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2015 – Szesnastowieczne oprawy krakowskiej szkoły introligatorskiej na przykładzie kolekcji Biblioteki Jasnogórskiej – wybrane problemy, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2005 – Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych na przykładzie obiektów z Biblioteki Skałecznej w Krakowie, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Charakterystyka opraw z XVI wieku z kolekcji Biblioteki Jasnogórskiej. „Studia Claromontana” 2021, vol. 36, s. 427-448.
 2. Identyfikacja i bezpieczeństwo kolekcji. Systemy znakowania zbiorów bibliotecznych – perspektywa historyczna i współczesna. „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2019, nr 1, s. 45-56.
 3. Współczesne publikacje bibliofilskie na przykładzie prac Włodzimierza Rudnickiego : problemy archiwizacji i dokumentacji, Agnieszka Biały, Elżbieta Pokorzyńska, Danuta Szłapińska. „Folia Toruniensia” 2019. T. 19, s. 105-124.
 4. Rzecz o oprawie książkowej ze skarbca Biblioteki Śląskiej. Rekonesans badawczy rzemiosła introligatorskiego XV wieku w świetle badań porównawczych druków Opus restitutionem… Kaspra Straubego. „Książnica Śląska” 2018. T. 30, s. 66-75.
 5. Kartoteka opisu opraw introligatorskich na drukach inkunabułowych w kolekcji Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Rękopis w Bibliotece Śląskiej, Zbiory Specjalne, 2017.
 6. Warianty radełek wizerunkowych na szesnastowiecznych oprawach książkowych w Zabytkowej Bibliotece oo Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Analiza kompozycji i tematów ikonograficznych wybranych tłoczeń. „Studia bibliologiczne” 2015. T. 20, s. 90-108.
 7. Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych – przegląd dotychczasowych metod. „Studia bibliologiczne” 2010. T. 18, s. 160-176.

Agnieszka Biały, PhD
Assistant Professor,
Faculty of Humanities, University of Silesia in Katowice

Preservation and Conservation Department Manager at the Silesian Library

agnieszka.bialy@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-9752-6652

https://agnieszkabialy.edu.pl

Research interests:

 • history of bookbinding craftsmanship; book art,
 • identification of bookbinding artifacts – assessment of the object’s state of preservation,
 • methodology of cataloguing and indexing old prints and book bindings,
 • structure and storage of library collections – collection preservation,
 • book culture – arts heritage.

Selected publications:

 1. Identyfikacja i bezpieczeństwo kolekcji. Systemy znakowania zbiorów bibliotecznych – perspektywa historyczna i współczesna [Identification and the security of a collection. The systems of marking library collections – a historical and a modern perspective]. „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2019, no 1, pp. 45-56.
 2. Współczesne publikacje bibliofilskie na przykładzie prac Włodzimierza Rudnickiego : problemy archiwizacji i dokumentacji [Pbroblems of archiving and documentation of bibliophile prints on the example of the works of Włodzimierz Rudnicki] [co-authors: Elżbieta Pokorzyńska, Danuta Szłapińska]. „Folia Toruniensia” 2019, vol. 19, pp. 105-124.
 3. Warianty radełek wizerunkowych na szesnastowiecznych oprawach książkowych w Zabytkowej Bibliotece oo Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Analiza kompozycji i tematów ikonograficznych wybranych tłoczeń [Variants of branding knurls on 16th century book bindings in the Pauline Library at The Jasna Góra Monastery in Częstochowa : analysis of compositions and iconographic themes in selected pressings]. „Studia bibliologiczne” 2015, vol. 20, pp. 90-108.
 4. Opis i katalogowanie zabytkowych opraw książkowych – przegląd dotychczasowych metod [A description and catalogue of historic book covers – an overview of the methods to date]. „Studia bibliologiczne” 2010, vol 18, pp. 160-176.

 

Agnieszka Biały - zdjęcie profilowe

return to top