Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agnieszka Gołda

15.04.2020 - 11:24, aktualizacja 13.05.2022 - 10:25
Redakcja: am

dr hab. Agnieszka Gołda, prof. UŚ

e-mail: agnieszka.golda@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-6571-5304

Tematyka badawcza:

 • teoria i historia bibliografii (ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego),
 • czasopiśmiennictwo religijne,
 • współczesna prasa bibliologiczna i informatologiczna,
 • informacja regionalna,
 • obsługa informacyjna mniejszości narodowych i etnicznych.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2019 – Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2002 – Monografia bibliograficzna. Analiza modelowa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1998 – Tygodnik katolicki „Niedziela” 1926-1939 – próba monografii bibliograficznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Bibliografia w służbie nauki i czytającej publiczności. Zadania bibliografów w świetle wypowiedzi teoretyków i praktyków okresu II Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia. W: Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga, red. Zdzisław Gębołyś. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019, s. 77-92.
 2. Statystyka księgoznawcza w II Rzeczypospolitej w świetle wypowiedzi teoretycznych. „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2018, nr 1, s. 38-57.
 3. Z problemów form piśmienniczych bibliografii w środowisku cyfrowym. „Przegląd Biblioteczny” 2018, z. 4, s. 485-508.
 4. Helena Drège (1888-1956). Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa dwudziestolecia międzywojennego. W: O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej, red. Teresa Wilkoń. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 223-241.
 5. Historia bibliografii polskiej w świetle publikacji dwudziestolecia międzywojennego. W: Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek, red. Arkadiusz Pulikowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 147-168.
 6. Informacje bibliograficzne na łamach czasopisma „Fides – Biuletyn Bibliotek Kościelnych” (1995-2015). „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” T. 107 (2017), s. 115-130.
 7. Stefan Vrtel-Wierczyński jako recenzent drugiego wydania Bibliografii bibliografii polskich Wiktora Hahna. „Forum Bibliotek Medycznych” 2017, nr 1, s. 508-523.
 8. Z zagadnień form bibliografii. Monografia bibliograficzna. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2005, ss. 163. ISBN 83-89316-38-2. [Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 77]
 9. Monografia bibliograficzna. Analiza modelowa. Wydawnictwo “E Media”, Częstochowa 2003, ss. 243. ISBN 83-89401-00-2.
 10. Tygodnik katolicki „Niedziela” 1926-1939. Agnieszka Bajor, Zbigniew Żmigrodzki. Wydawnictwo Akademii Polonijnej EDUCATOR, Częstochowa 2002, ss. 180. ISBN 83-88896-91-1.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej,
 • Komitet Techniczny nr 242 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach.

Agnieszka Gołda, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

Member of the Scientific Board of the Institute of Culture Studies

Leader of the Student Infologue Research Group

agnieszka.golda@us.edu.pl

ORCID 0000-0001-6571-5304

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Golda2

https://scholar.google.pl/citations?user=zJxl3YoAAAAJ&hl=pl

Research interests:

 • bibliographic culture,
 • periodical press,
 • information ethics.

Recent publications:

 1. Materiały źródłowe do biografii ks. prof. Wincentego Myszora (katalog z opracowaniem) [Source materials for the Reverend Professor Wincenty Myszor’s biography (a catalogue and a study] [co-author Katarzyna Tałuć]. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2020, 206 pages. ISBN 978-83-8099-083-8.
 2. Didactic activities of Stefan Vrtel-Wierczyński at the University of Poznań during the Second Polish Republic.Biografistyka Pedagogiczna” 5, no. 2 (2020), pp. 55-75. DOI 10.36578//BP.2020.05.13
 3. Dziedzictwo teologiczne w elektronicznych bazach bibliograficznych Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”. Przegląd inicjatyw [Theological heritage in the electronic bibliographic data bases of the Church Library Federation “Fides”]. “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2020, vol. 113, pp. 145-168. DOI 10.31743/abmk.10001
 4. Bibliografie dziedzin i zagadnień w opinii teoretyków i praktyków II Rzeczypospolitej [Domain and problem bibliographies according to theoreticians and practitioners in the Second Polish Republic]. “Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne” 2019, vol. 44, no. 3, pp. 375-398. DOI 10.36770/bp.204
 5. Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej [Bibliography theory in the Second Polish Republic]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, 401 pages. ISBN 978-83-226-3338-0.

Grants:

 1. Panteon Górnośląski [The Upper Silesian Pantheon] – project participant (research project financed by the Ministry of Science and Higher Education; February 22, 2019-August 21, 2021)
 2. Warsztat naukowo-badawczy historyka kościoła [Analytical tools of the church historian] — project participant (research project financed by the Prof. Wincenty Myszor Foundation Center for Church History Studies; April 19, 2018-November 30, 2019)

Academic outreach and engagement:

 1. English for Digital Designers (https://www.edd.us.edu.pl/) — proofreading of translations of didactic materials promoting problems of information architecture, 2021.
 2. Problematyka artykułów czasopisma „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” na podstawie analizy słów kluczowych (2010-2018)— popular science lecture, together with Dr Agnieszka Łakomy-Chłosta, the LXIII Forum of the Section of Higher Education Libraries of the Polish Librarian Society, the Regional Branch in Katowice, May 28, 2019.
 3. Bibliografie terytorialne – dokonania i perspektywy — popular science lecture,  the 37th Meeting of the Regional Bibliography Team, Warszawa, November 8, 2018.

 

Agnieszka Gołda - zdjęcie profilowe

return to top