Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Agnieszka Łakomy-Chłosta

15.04.2020 - 12:28, aktualizacja 02.07.2020 - 11:15
Redakcja: an

Agnieszka Łakomy-Chłosta - zdjęcie profilowedr Agnieszka Łakomy-Chłosta
koordynator ds. studentów z niepełnosprawnością Wydziału Humanistycznego
e-mail: agnieszka.lakomy@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • książka i prasa polska na obczyźnie,
 • rynek książki i książka elektroniczna,
 • wpływ nowych technologii na działalność bibliotek,
 • funkcjonowanie bibliotek niemieckich i bibliotekarstwo niemieckie,
 • bibliotekarstwo specjalne.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2010 – Kultura polskiej książki w Niemczech w pierwszych latach po II wojnie światowej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2005 – Czytelnictwo książki multimedialnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Ograniczenia dostępu do książek z domeny publicznej w środowisku cyfrowym // Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. – 2017, nr 3, s. 69-79.
 2. Drukowane katalogi wydawnicze i księgarskie źródłem informacji o książce dipisowskiej w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1950 // Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi. – T. 11 (2017), s. 301-313.
 3. Problematyka książki elektronicznej na łamach „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” w latach 2008-2015. W: Kultura książki i informacji: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek / pod red. Arkadiusza Pulikowskiego. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 91-110. – ISBN 978-83-226-3095-2.
 4. Udostępnianie książek elektronicznych w polskich bibliotekach publicznych w świetle badań ankietowych. W: O etosie książki: studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej / pod red. Teresy Wilkoń. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 242-257. – ISBN 978-83-226-3178-2.
 5. Materiały źródłowe do katalogu wydawnictw migracyjnych, opracowane na podstawie kolekcji Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich w Opolu. Cz. 2, Polonika emigracyjne [współaut. M. Kalczyńska, M. Jędrzejewska] // Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi. – T. 11 (2017), s. 421-443.
 6. Materiały źródłowe do katalogu wydawnictw migracyjnych, opracowane na podstawie kolekcji Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich w Opolu. Cz. 1, Niemieckie polonika dipisowskie [współaut. M. Kalczyńska] // Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi. – T. 10 (2016), s. 363-380.
 7. Czasopismo naukowe „Nowa Biblioteka” – geneza, założenia programowe, plany // Forum Bibliotek Medycznych. – 2015, nr 1, s. 292-297.
 8. Zarządzanie dokumentami elektronicznymi online w bibliotekach // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. T. 23 (2015), s. 41-46.
 9. Der Buchhandels – und Verlagsmarkt für polnische Displaced Persons nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland und die Verbreitung polnischer Literatur durch Bibliotheken // Bibliotheksdienst (Berlin. Internet) . – Vol. 48, iss. 11 (2014), s. 881-894.
 10. Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie 1945-1950. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011. – 195 s. – ISBN 978-83-61464-81-5.
return to top