Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agnieszka Łakomy-Chłosta

15.04.2020 - 12:28, aktualizacja 13.05.2022 - 11:41
Redakcja: am

dr Agnieszka Łakomy-Chłosta
Koordynatorka ds. dostępności

e-mail: agnieszka.lakomy@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-0024-0691

Tematyka badawcza:

 • książka i prasa polska na obczyźnie,
 • rynek książki i książka elektroniczna,
 • wpływ nowych technologii na działalność bibliotek,
 • funkcjonowanie bibliotek niemieckich i bibliotekarstwo niemieckie,
 • bibliotekarstwo specjalne.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2010 – Kultura polskiej książki w Niemczech w pierwszych latach po II wojnie światowej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2005 – Czytelnictwo książki multimedialnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Drukowane katalogi wydawnicze i księgarskie źródłem informacji o książce dipisowskiej w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1950. „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”. T. 11 (2017), s. 301-313.
 2. Ograniczenia dostępu do książek z domeny publicznej w środowisku cyfrowym. „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” 2017, nr 3, s. 69-79.
 3. Problematyka książki elektronicznej na łamach „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” w latach 2008-2015. W: Kultura książki i informacji: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek, red. Arkadiusz Pulikowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 91-110.
 4. Udostępnianie książek elektronicznych w polskich bibliotekach publicznych w świetle badań ankietowych. W: O etosie książki: studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej, red. Teresa Wilkoń. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 242-257.
 5. Materiały źródłowe do katalogu wydawnictw migracyjnych, opracowane na podstawie kolekcji Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich w Opolu. Cz. 2, Polonika emigracyjne [współautorki Maria Kalczyńska, Milena Jadwiga Jędrzejewska]. „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017. T. 11, s. 421-443.
 6. Materiały źródłowe do katalogu wydawnictw migracyjnych, opracowane na podstawie kolekcji Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich w Opolu. Cz. 1, Niemieckie polonika dipisowskie [współautorka Maria Kalczyńska]. „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2016. T. 10, s. 363-380.
 7. Czasopismo naukowe „Nowa Biblioteka” – geneza, założenia programowe, plany. „Forum Bibliotek Medycznych” 2015, nr 1, s. 292-297.
 8. Zarządzanie dokumentami elektronicznymi online w bibliotekach. „PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”. T. 23 (2015), s. 41-46.
 9. Der Buchhandels – und Verlagsmarkt für polnische Displaced Persons nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland und die Verbreitung polnischer Literatur durch Bibliotheken. „Bibliotheksdienst” 2014. Vol. 48, iss. 11, s. 881-894.
 10. Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie 1945-1950. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2011, ss. 195. ISBN 978-83-61464-81-5.

Agnieszka Łakomy-Chłosta, PhD
Assistant Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

Head of the Postgraduate Qualification Studies in Library and Information Sciences

Coordinator for accessibility

agnieszka.lakomy@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-0024-0691

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=pb5cyoMAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Lakomy-Chlosta

Research interests:

 • cultural heritage in libraries,
 • new technologies in libraries,
 • ibraries and special collections,
 • Polish books abroad.

Selected publications:

 1. Wzorzec osobowy bibliotekarza na przykładzie ogłoszeń o pracę w bibliotekach niemieckich [The personal profile of the librarian on the basis of German libraries job advertisements]. In: W poszukiwaniu wzorów i wzorców osobowych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych.  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, pp. 219-237.
 2. Sztuka introligatorska Wiener Werkstätte jako urzeczywistnienie idei ruchu Arts and Crafts w europejskiej kulturze książki XX w. (na przykładzie kolekcji książkowej Maxa Morgensterna) [The Wiener Werkstätte bookbinding arts as the materialization of the idea of the Arts and Crafts movement in 20th century European book culture (exemplified by Max Morgenstern’s book collection)]. „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2020, no. 1, pp. 219-243.
 3. Działania bibliotek dla zachowania dziedzictwa kulturowego : wybrane projekty digitalizacji i archiwizacji fotografii [Library activities for the preservation of cultural heritage: Selected photography digitalization and archiving projects]. In: Studia o kulturze i historii książki : przeszłość, teraźniejszość. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2020, pp. 139-171.
 4. Drukowane katalogi wydawnicze i księgarskie źródłem informacji o książce dipisowskiej w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1950 [Printed publisher and bookshop catalogues as a source of information on the DP books in West Germany in 1945-1950]. „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017, vol. 11, pp. 217-229.
 5. Polska książka na obczyźnie : Niemcy Zachodnie 1945-1950 [Polish books abroad: West Germany 1945-1950]. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa 2011, 195 pages. ISBN 978-83-61464-81-5.

Grants:

Baza danych baworowianów w zbiorach lwowskich. Stan, opracowanie naukowe i ocena konserwatorska kolekcji XVII wieku [The Baworowian database in the Lviv collections. A study and evaluation of the conservation work in the 17th century collection] (NPRH 3 – project participant)

Academic outreach and engagement:

Problematyka artykułów czasopisma „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” na podstawie analizy słów kluczowych (2010-2018) — popular science lecture, with Assoc. Prof. Agnieszka Gołda, the LXIII Forum of the Section of Higher Education Libraries of the Polish Librarian Society, the Regional Branch in Katowice, May 28, 2019.

 

Agnieszka Łakomy-Chłosta - zdjęcie profilowe

return to top