Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agnieszka Pieńczak

15.04.2020 - 13:06, aktualizacja 02.02.2023 - 12:58
Redakcja: am

dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ

e-mail: agnieszka.pienczak@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-5599-0908

Tematyka badawcza:

 • metoda etnogeograficzna,
 • Polski Atlas Etnograficzny,
 • dziedzictwo kulturowe wsi polskiej (głównie obrzędowość weselna i urodzinowa),
 • digitalizacja zasobów archiwalnych.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2018 – Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). „Polski atlas etnograficzny“ i „Atlas der deutschen Volkskunde“ w perspektywie porównawczej, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań).

Doktorat

2006 – Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw w polskiej społeczności wiejskiej, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań).

Magisterium

2002 – Wiedza i wierzenia ludowe w Polsce, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Mapowanie motywów mitologicznych : zmora jako istota szkodząca ludziom i zwierzętom gospodarskim (współaut. Polina Povetkina). ” Łódzkie Studia Etnograficzne” 2021. T. 60, s. 267-294.
 2. The Digital Platform of the Polish Ethnographic Atlas – From Idea to Implementation. „Český lid. Etnologický časopis (Ethnological Journal)” 2018, nr 4(105), s. 459-473.
 3. Polski Atlas Etnograficzny – historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze. Kłodnicki Zygmunt, Pieńczak Agnieszka, Joanna Koźmińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, ss. 404. ISBN 978-83-226-3274-1.
 4. Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). Polski atlas etnograficzny i Atlas der deutschen Volkskunde w perspektywie porównawczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 238. ISBN 978-83-8012-966-5.
 5. The collection of questionnaires concerning wild plants on the digital platform of the Polish Ethnographic Atlas. „Slovenský národopis” 2016, nr 2, s. 228-240.
 6. The Polish Ethnographic Atlas – research achievements and prospects. „Ethnologia Actualis. The Journal of Ethnographical Research” 2015, nr 2, s. 81-94.
 7. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Cz. 2: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem, red. Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wrocław 2013, ss. 216. [Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 9/2] ISBN 978-83-60431-80-1.
 8. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Cz. 1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzeniem i wychowaniem dziecka, red. Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wrocław 2010, ss. 384. [Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 9/1] ISBN 978-83-87266-58-5.
 9. Zwyczaje i obrzędy weselne. Cz. 2: Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wrocław 2007, ss. 298. [Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 8/2] ISBN 978-83-87266-86-8.
 10. Zwyczaje i obrzędy weselne. Cz. 1: Od zalotów do ślubu cywilnego, (współaut. Anna Drożdż). Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wrocław 2004, ss. 448. [Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. T. 8/1] ISBN 83-87266-21-3.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (prezes),
 • Sekcja Ludoznawcza PZKO w Czeskim Cieszynie.

Agnieszka Pieńczak, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

The Faculty of Arts and Educational Science in Cieszyn

agnieszka.pienczak@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-5599-0908

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Pienczak

https://scholar.google.pl/citations?user=4o7QM3gAAAAJ&hl=pl

Appointments and positions:

 • Member of the Committee of the Faculty of Arts and Educational Science (since October 1, 2019),
 • Member of the Scientific Board of the Institute of Culture Studies (since October 15, 2019),
 • Chair and member of the Teaching Council for the Programs: Socio-cultural Animation with Cultural Education, Cultural Education, Ethnology and Cultural Anthropology (since October 1, 2019),
 • Degree Program Director: Socio-Cultural Animation with Cultural Education, Cultural Education, Ethnology and Cultural Anthropology (since October 1, 2019),
 • Member of the Expert Team evaluating the projects realized in the programs, „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” and „Szlakami Polski Niepodległej”, created by the Minister of Science and Higher Education in 2019.

Research interests:

 • ethnographic method,
 • the Polish Ethnographic Atlas,
 • cultural heritage of the Polish countryside (mainly wedding and birth rituals, and demonology),
 • archive digitalization.

Selected publications: 

 1. Stan badań atlasowych w Polsce i Rosji nad demonologią ludową (przykład zmory i innych istot mitologicznych posiadających cechy z nią wspólne [Atlas research in Poland and Russia in folk demonology (zmora and other mythological creatures having the same features)] (co-author: Polina Mironowa). “Slavia Orientalis” 2020, vol. 69, no. 3, pp. 493-514.
 2. Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego: możliwości wyszukiwawcze i dalsze perspektywy badawcze [The Digital Archive of the Polish Ethnographic Atlas: Search possibilities and further research prospects]. “Lud” 2019, vol. 103, pp. 207-229.
 3. The Digital Platform of the Polish Ethnographic Atlas – From Idea to Implementation. „Český lid. Etnologický časopis [Ethnological Journal]” 2018, no. 4(105), pp. 459-473.
 4. Polski Atlas Etnograficzny – historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze [The Polish Ethnographic Atlas — history, achievements and research prospects] (co-authors: Zygmunt Kłodnicki, Joanna Koźmińska). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, 404 pages. ISBN 978-83-226-3274-1 [Biblioteka Polskiego Atlasu Etnograficznego. Vol. 1].
 5. Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). Polski atlas etnograficzny i Atlas der deutschen Volkskunde w perspektywie porównawczej [Birth rituals in Upper Silesia (the isolation of the woman during the puerperium). The Polish Ethnographic Atlas and Atlas der deutschen Volkskunde in a comparative perspective]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, 238 pages. ISBN 978-83-8012-966-5.

Research grants:

 1. Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap II (2020-2024) [The Polish Ethnographic Atlas — study, electronic data catalogue and publication of the Internet sources, stage II (2020-2024)], the National Program for the Development of Humanities (11H 18 0068 87) — author of the conception, research project manger and participant.
 2. Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I (2014-2018) [The Polish Ethnographic Atlas — study, electronic data catalogue and publication of the Internet sources, stage I (2014-2018)], the National Program for the Development of Humanities (11H 13 0162 82) — author of the conception, research project manger and participant.

Academic outreach and engagement:

 1. Participation in the realization of the Escape Room „Na granicy” in the International Congress Center in Katowice, the 3rd Silesian Science Festival (with Dr M. Szalbot, D. Stańko and 2nd-year students of Ethnology and Cultural Anthropology (January 13-14, 2019),
 2. Guest lecture in the Archeological and Ethnographic Museum in Łódź: Polski atlas etnograficzny – historia, osiągnięcia, perspektywy (May 17, 2017),
 3. Guest lecture, Mały etnograf (4 luty 2016): Czarny kot, rozbite lustro, rozsypana sól …– wybrane przesądy i zabobony w życiu człowieka, for primary school students, in the Jan Kiepura Center in Sosnowiec.

 

Agnieszka Pieńczak - zdjęcie profilowe

return to top