Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze

Agnieszka Pieńczak

15.04.2020 - 13:06, aktualizacja 08.03.2021 - 13:18
Redakcja: an

Agnieszka Pieńczak - zdjęcie profilowedr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ
e-mail: agnieszka.pienczak@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-5599-0908

Tematyka badawcza:

 • metoda etnogeograficzna,
 • Polski Atlas Etnograficzny,
 • dziedzictwo kulturowe wsi polskiej (głównie obrzędowość weselna i urodzinowa),
 • digitalizacja zasobów archiwalnych.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2018 – Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). „Polski atlas etnograficzny“ i „Atlas der deutschen Volkskunde“ w perspektywie porównawczej, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań).

Doktorat

2006 – Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw w polskiej społeczności wiejskiej, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań).

Magisterium

2002 – Wiedza i wierzenia ludowe w Polsce, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Zwyczaje i obrzędy weselne. Cz. I: Od zalotów do ślubu cywilnego. T. 8. „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. Red. Zygmunt Kłodnicki. Wrocław-Cieszyn 2004.
 2. Zwyczaje i obrzędy weselne. Cz. II: Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. T. 8. „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. Red. Zygmunt Kłodnicki. Wrocław-Cieszyn 2007.
 3. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Cz. 1: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzeniem i wychowaniem dziecka. T. 9. „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. Red. Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak. Cieszyn-Wrocław 2010.
 4. Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Red. Halina Rusek, Agnieszka Pieńczak, Jacek Szczyrbowski. Cieszyn – Katowice – Brno 2010.
 5. Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe. Cz. 2: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem. T. 9. „Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego”. Red. Zygmunt Kłodnicki, Agnieszka Pieńczak. Cieszyn-Wrocław 2013.
 6. Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy). Polski atlas etnograficzny i Atlas der deutschen Volkskunde w perspektywie porównawczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016. ISBN 978-83-8012-966-5.
 7. Polski Atlas Etnograficzny – historia, osiągnięcia, perspektywy badawcze. Kłodnicki Zygmunt, Pieńczak Agnieszka, Joanna Koźmińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; seria: “Biblioteka Polskiego Atlasu Etnograficznego”. T. 1. Katowice 2017. 
 8. The Polish Ethnographic Atlas – research achievements and prospects. „Ethnologia Actualis. The Journal of Ethnographical Research” t. 15, nr 2 (2015), s. 81–94.
 9. The collection of questionnaires concerning wild plants on the digital platform of the Polish Ethnographic Atlas. „Slovenský národopis”, nr 2 (2016), s. 228-240.
 10. The Digital Platform of the Polish Ethnographic Atlas – From Idea to Implementation. W: „Český lid. Etnologický časopis (Ethnological Journal)”. Nr 4/105 (2018), s. 459-473.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • cieszyński oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (prezes),
 • Sekcja Ludoznawcza PZKO w Czeskim Cieszynie.
return to top