Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agnieszka Tambor

05.03.2021 - 09:34, aktualizacja 09.05.2022 - 13:54
Redakcja: am

dr Agnieszka Tambor

Kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej

e-mail: agnieszka.tambor@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-1536-8986

Tematyka badawcza:

 • współczesne kino polskie,
 • zagadnienie kina gatunków,
 • wykorzystanie filmu i serialu w glottodydaktyce,
 • serial telewizyjny,
 • tłumaczenia kulturowe.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2015 – Film jako przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Female Revolution behind the Camera. „Postscriptum Polonistyczne” 2021, nr 1, s. 193-214.
 2. Polska półka historyczna : 100 faktów z historii polski, które każdy cudzoziemiec znać powinien, red. Agnieszka Tambor, współpr. red. Justyna Budzik. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2020, ss. 130. ISBN 978-83-63268-62-6.
 3. Półka filmowa 2019. „Postscriptum Polonistyczne” 2020, nr 1, s. 284-308.
 4. Film jako narzędzie pomocnicze w procesie adaptacji migrantów – imigrantów i uchodźców. „Postscriptum Polonistyczne” 2019, nr 2, s. 259-272.
 5. Licz na Banacha : podręcznik do nauczania polskiego słownictwa specjalistycznego dla cudzoziemców. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 112. ISBN 978-83-226-3853-8.
 6. Półka filmowa 2018. „Postscriptum Polonistyczne” 2019, nr 1, s. 279-288.
 7. O ekspertyzie nt. promocji i uczenia języka polskiego w świecie. „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 2, s. 265-272.

Agnieszka Tambor, PhD
Assistant Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

The Interdisciplinary Centre for Research on Humanistic Education

agnieszka.tambor@us.edu.pl

ORCID 0000-0003-1536-8986

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Tambor

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=A_z8_iAAAAAJ

https://silesian.academia.edu/AgnieszkaTambor

Research interests:

 • film and cinema [modern cinema, Polish cinema, popular cinema, TV series],
 • media education,
 • glottodidactics [the use of authentic texts in didactics and glottodidactics],
 • taboo in culture,
 • Polish artists in Hollywood,
 • cinema and literature [film adaptation, new teaching techniques, film awards, Silesian cinema],
 • cultural texts as a source of the knowledge of the culture of a particular country.

Selected publications:

 1. Female Revolution behind the Camera. „Postscriptum Polonistyczne” 2021, no. 1, pp. 193-214
 2. Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie: diagnoza – stan – perspektywy [Teaching and promoting the Polish language abroad: Diagnosis — condition — prospects], eds.: Jolanta Tambor, Bernadeta Niesporek-Szamburska; authors: Władysław Miodunka, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Tadeusz Zgółka, co-authors: Małgorzata Smereczniak, Karolina Graboń. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, 338 pages. ISBN 978-83-226-3534-6.
 3. Nowa polska półka filmowa: 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien [A new Polish film shelf: 100 films which every foreigner should see] [co-authors: Adam Antoniewicz, Agata Rudzińska, Justyna Budzik]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, 213 pages. ISBN 978-83-63268-42-8 ; 2nd edition. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2018, 212 pages. ISBN 978-83-63268-58-9.
 4. Adaptacja kontekstu kulturowo-historycznego w tłumaczeniu tytułów filmowych [Adaptation of the cultural-historical context in the translation of film titles]. In: Adaptacje. [Vol.] 3, Implementacje, konwergencje, dziedziczenie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, pp. 105-116.
 5. The Series „Półka filmowa” [A film shelf] published in the journal Postscriptum Polonistyczne since 2010.

Research grants:

100 faktów z historii Polski, które każdy cudzoziemiec znać powinien [100 facts from the history of Poland which every foreigner should know].

Z kinem polskim w świat [With the Polish cinema in the world].

Academic outreach and engagement:

 1. The profile “the Polish Film Shelf” in YouTube, Facebook, Instagram (in FB 2,8K, in YT 1K) and the website: www.polskapolkafilmowa.pl — the project devoted to popularizing the Polish cinema among foreigners and Polish teachers.
 2. Regular courses and webinars on Polish culture and Polish film, as part of various projects and commissioned by external institutions (e.g. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą and Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej); these are online meetings, with the participants (Poles and foreigners) from Poland and from abroad (RSA, UAE, USA, Canada, Brazil, Argentina, Korea, China, France, Germany, Great Britain, Ireland, Uzbekistan, Kazachstan, Marocco and many others) — each time there are from several dozen to several hundred participants. For example, „Jak efektownie i efektywnie uczyć online” [How to teach online effectively and in an attractive way], „Czy warto oglądać adaptacje literatury” [Are literature adaptations worth watching?], „Film jako przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego” [Film as a subject and a tool of teaching Polish culture and Polish as a foreign language], „Kobieca rewolucja za kamerą” [Women revolution in filmmaking], „Jak wykorzystać historię w rozwoju kompetencji kulturowych i językowych” [How to use history in the development of cultural and linguistic competences?], „Analiza i interpretacja dzieła filmowego” [An analysis and interpretation of the film work].
 3. Popular science articles on topics related to the research interests, inter alia, „Jak leczyć po polsku” [How to treat in Polish] published in the magazine „Pro Medico”, which has a circulation of 16 000; ”O języku na wschodnich rubieżach” [On the language in the eastern  borderlands  of Poland] in the magazine „Nowe Książki” published by Instytut Książki;  and „An author who hated movie adaptations of his books”, devoted to Stanisław Lem’s works, in the UŚ magazine „No Limits”.

 

Agnieszka Tambor - zdjęcie profilowe

return to top