Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Aleksandra Achtelik

14.04.2020 - 14:11, aktualizacja 02.07.2020 - 10:43
Redakcja: an

dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ
e-mail: aleksandra.achtelik@us.edu.pl

Tematyka badań:

 • historia i teoria kultury,
 • przemiany zachodzące we współczesnej literaturze polskiej,
 • związki polsko-włoskie,
 • literatura podróżnicza ze szczególnym uwzględnieniem motywów włoskich w literaturze polskiej oraz problematyki miasta.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2016 – Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2001 – Przestrzeń kulturowa jako przedmiot kreacji artystycznej. Wenecja w polskiej literaturze XIX i XX wieku, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1997 –  Motywy akwatyczne w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Sprawcza moc przechadzki, czyli Polski literat we włoskim mieście. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – 221 s. – ISBN 978-83-8012-363-2.
 2. W kręgu (glotto)dydaktyki / red. nauk. Aleksandra Achtelik, Karolina Graboń. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – 682 s. – ISBN 978-83-226-3584-1.
 3. Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, Katowice 2002.
 4. Wenecja Grudzińskiego [w:] Język artystyczny, pod red. A. Wikonia i D. Ostaszewskiej, Katowice 2001, t. XI, s. 125-140.
 5. Symbolika akwatyczna w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, „Arkadia” nr 6/7, 1999, s. 223-238.
 6. Podróże włoskie H. Sienkiewicza [w:] Studia Sienkiewiczowskie. Sienkiewicz-pamięć i współczesność, pod red. L. Ludorowskiego i Z. Mokranowskiej, Lublin 2003, t. III, s. 151-161.
 7. Pomiędzy przestrzenią piękna a cierpieniem – wokół opowiadań włoskich Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [w:] Aksjotyczne przestrzenie kultury. Prace Kulturoznawcze, t. IX, pod red. R. Tanczuk i D. Wolskiej, Wrocław 2005, s. 135-145.
 8. Tekst literacki jako źródło wiedzy o kulturze [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, pod red. A. Dąbrowskiej, Wrocław 2004, s. 417-421.
 9. Miasto w „Zeszytach Literackich” [w:] Studia bibliologiczne, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i współudziale K. Tałuć, Katowice 2005, t. XV, s. 184-200.
 10. Elementy wiedzy o kulturze polskiej w nauczaniu obcokrajowców na przykładzie kulturowych konotacji polskiej gościnności // Kwart. Pol. – 2018, nr 28/29, s. 47-51.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Towarzystwo Kulturoznawcze (oddział w Katowicach),
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego „Bristol”, prezes,
 • Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza,
 • Towarzystwo Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ,
 • Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
return to top