Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Aleksandra Dębska-Kossakowska

15.04.2020 - 10:46, aktualizacja 09.06.2020 - 12:05
Redakcja: an

dr Aleksandra Dębska-Kossakowska
e-mail: aleksandra.debska-kossakowska@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • literatura dokumentu osobistego,
 • problematyka historiozoficzna i aksjologiczna w literaturze XX wieku,
 • związki literatury ze sztukami plastycznymi.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2007 – Inspiracje plastyczne w literaturze polskiej XX wielu. Wybrane przykłady, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2002 – Inspiracje plastyczne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Jan Józef Szczepański, Gustaw Herling-Grudziński wobec sztuki. „Neriton”, Warszawa 2009, ss. 170. ISBN 978-83-7543-060-8.
 2. Literackie reprezentacje historii: świadectwa –  mediatyzacje – eksploracje, (współaut. z B. Gontarz i M. Wiszniowską), Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, ss. 262. ISBN 978-83-22-2255-1.
 3. Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu, (współred. z M. Krakowiak), Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014, ss. 286. ISBN 978-8308012-292-5.
 4. Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino, (współred. z M. Krakowiak), Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016, ss. 384. ISBN 978-83-8012-832-3.
 5. Niepokoje amerykańskie Jana Józefa Szczepańskiego, w: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga, red. B. Szałasta-Rogowska, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016, s. 245-256. ISBN 978-83-8012-777-7.
 6. Świadectwa czeladzkich uczestników bitwy pod Monte Cassino, w: Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie pod Monte Cassino, red. M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016, s. 195-221. ISBN 978-83-8012-832-3.
 7. Czeladzcy uczestnicy bitwy pod Monte Cassino. Komentarz, w: Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie pod Monte Cassino, red. M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2016, s. 105-132. ISBN 978-83-8012-832-3.
 8. Zwycięstwo nad dojmującą samotnością. Herling-Grudziński wobec samobójstwa. „Kultura – Media – Teologia”. Kwartalnik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nr 26/2016, s. 98-108.
 9. Ponadsystemowe próby uchwycenia sensu. Uwagi o recepcji Zniewolonego umysłu Czesława Miłosza. „Sensus Historiae” 2018, nr 3, s. 161-173.
return to top