Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aleksandra Dębska-Kossakowska

15.04.2020 - 10:46, aktualizacja 13.05.2022 - 10:22
Redakcja: am

dr hab. Aleksandra Dębska-Kossakowska

e-mail: aleksandra.debska-kossakowska@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-1309-8137

Tematyka badawcza:

 • literatura dokumentu osobistego,
 • problematyka historiozoficzna i aksjologiczna w literaturze XX wieku,
 • związki literatury ze sztukami plastycznymi.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2022 – Ludzki wymiar historii. Gustaw Herling-Grudziński, Konstanty A. Jeleński, Czesław Miłosz wobec historii, wspólnoty i sztuki, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2007 – Inspiracje plastyczne w literaturze polskiej XX wielu. Wybrane przykłady, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2002 – Inspiracje plastyczne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Ponadsystemowe próby uchwycenia sensu. Uwagi o recepcji Zniewolonego umysłu Czesława Miłosza. „Sensus Historiae” 2018, nr 3, s. 161-173.
 2. Czeladzcy uczestnicy bitwy pod Monte Cassino. Komentarz ; Świadectwa czeladzkich uczestników bitwy pod Monte Cassino. W: Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie pod Monte Cassino, red. Małgorzata Krakowiak, Aleksandra Dębska-Kossakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 105-132 ; s. 195-221.
 3. Niepokoje amerykańskie Jana Józefa Szczepańskiego. W: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga, red. Bożena Szałasta-Rogowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 245-256. ISBN 978-83-8012-777-7.
 4. Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino, (współred. Małgorzata Krakowiak), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 384. ISBN 978-83-8012-832-3.
 5. Zwycięstwo nad dojmującą samotnością. Herling-Grudziński wobec samobójstwa. „Kultura – Media – Teologia. Kwartalnik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” 2016, nr 26, s. 98-108.
 6. Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu, (współred. z Małgorzatą Krakowiak), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 286. ISBN 978-8308012-292-5.
 7. Literackie reprezentacje historii: świadectwa –  mediatyzacje – eksploracje, (współaut. z Beatą Gontarz i Moniką Wiszniowską), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 262. ISBN 978-83-22-2255-1.
 8. Jan Józef Szczepański, Gustaw Herling-Grudziński wobec sztuki. Wydawnictwo „Neriton”, Warszawa 2009, ss. 170. ISBN 978-83-7543-060-8.

Aleksandra Dębska-Kossakowska, PhD, DLitt
Assistant Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

aleksandra.debska-kossakowska@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-1309-8137

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Debska-Kossakowska

silesian.academia.edu/AleksandraDebskaKossakowska

Research interests:

 • personal document literature,
 • literature and history,
 • axiology in 20th century literature,
 • relations between literature and plastic arts.

Selected publications:

 1. Kodeks etyczny Konstantego A. Jeleńskiego – krytyka sztuki i polityka [Konstanty A. Jeleński’s code of ethics — art criticism and politics]. “Sensus Historiae” 2020, no. 3, pp. 113-128.
 2. Ludzki wymiar historii. Gustaw Herling-Grudziński, Konstanty A. Jeleński, Czesław Miłosz wobec historii, wspólnoty i sztuki [A human dimension of history. Gustaw Herling-Grudziński, Konstanty A. Jeleński and Czesław Miłosz on history, community and art]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020, 342 pages. ISBN 978-83-226-3983-2.
 3. Konstanty Aleksander Jeleński i „Preuves”. Rekonesans [Konstanty Aleksander Jeleński and “Preuves”. Reconnaissance]. “Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” 2018/2019, iss. 1-2 (26-27), pp. 246-258.
 4. Ponadsystemowe próby uchwycenia sensu: uwagi o recepcji „Zniewolonego umysłu” Czesława Miłosza [An attempt to grasp the sense: A few remarks on “Zniewolony Umysł” by Czesław Miłosz]. “Sensus Historiae” 2018, no. 3, pp. 161-173.
 5. Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino [A representative micro-scale? Reflections on the local identity of Czeladź inhabitants related to their representatives’ participation in the battle of Monte Casino][co-editor Małgorzata Krakowiak]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, 384 pages. ISBN 978-83-8012-832-3.

Grants:

 • Doświadczenie świata – świat doświadczenia. Opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [Experiencing the world — the world of experience. Gustaw Herling-Grudziński’s short stories], [the lecture delivered on 6.11.2019 in Zabrze], as part of the project: W cieniu Wezuwiusza. Widziane z Neapolu [grant: 01640/19 the Program of the Ministry of Culture and National Heritage. Promotion of reading 2019].

Academic outreach and engagement:

Współpraca środowiska akademickiego i lokalnego przy projekcie „Reprezentatywna mikroskala?” [the lecture delivered on 11.05.2016 in the Saturn Museum in Czeladź], as part of the book promotion: Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o  tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino.

return to top