Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aleksandra Kunce

15.04.2020 - 12:19, aktualizacja 14.09.2022 - 12:37
Redakcja: am

prof. dr hab. Aleksandra Kunce

e-mail: aleksandra.kunce@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-2512-6852

https://silesian.academia.edu/AleksandraKunce

Tematyka badawcza:

 • człowiek lokalny,
 • siła umiejscowienia i doświadczania miejsca,
 • oikologia jako nauka (o) domu,
 • Śląsk – przestrzeń myślenia,
 • humanistyka miejsca,
 • komparatystyka literacka i kulturowa.

Stopnie i tytuły naukowe:

Profesura

2020 – tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Habilitacja

2009 – Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2000 – Doświadczenie tożsamości w perspektywie postmodernizmu, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1995 – Kobieta w kulturze Górnego Śląska, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Being at Home in a Place: The Philosophy of Localness. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019, ss. 208. ISBN 978-83-8017-270-8.
 2. PostindustriaLab. Praktykowanie miejsca postindustrialnego, red. Aleksandra Kunce. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, ss. 193. ISBN 978-83-66107-21-2 ; PostindustriaLab. Practicing a Post-Industrial Place, red. Aleksandra Kunce. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2019, ss. 185. ISBN 978-83-66107-22-9.
 3. Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia, red. Aleksandra Kunce. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, ss. 217. ISBN 978-83-66107-19-9 ; Post-Industrial Places as a Subject of Transdisciplinary Studies. From Design to Rootedness, red. Aleksandra Kunce. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, ss. 217. ISBN 978-83-66107-20-5.
 4. The Philosophy of Localness and the Arts: A Focus on the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. “The International Journal of the Arts in Society: Annual Review” 2015, vol. 10, pp. 1-12.
 5. Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 340. ISBN 978-83-8012-802-6.
 6. Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere [współaut.: Maria Popczyk]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 222. ISBN 978-83-226-2115-8.
 7. Oikologia. Nauka o domu [współaut.: Tadeusz Sławek i Zbigniew Kadłubek]. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2013, ss. 196. ISBN 978-83-930774-6-5.
 8. Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 318. ISBN 978-83-226-1789-2.
 9. Myśleć Śląsk [współaut. Zbigniew Kadłubek]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ss. 292. ISBN 978-83-226-1594-2.
 10. Tożsamość i postmodernizm. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003, ss. 144. ISBN 83-7151-544-8.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • The Arts in Society Research Network,
 • New Directions in the Humanities Research Network.

Aleksandra Kunce, PhD, DLitt
Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

aleksandra.kunce@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-2512-6852

https://silesian.academia.edu/AleksandraKunce

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Kunce-2

https://scholar.google.pl/citations?user=vow94rIAAAAJ&hl=pl

Research interests:

 • the local man,
 • localness and experience force,
 • oicology as a study of/on home,
 • Silesia — a space for thinking,
 • humanities of place,
 • literary and cultural contrastive studies.

Selected publications:

 1. The Philosophy of Localness and the Arts: A Focus on the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. “The International Journal of the Arts in Society: Annual Review” 2015, vol. 10, pp. 1-12.
 2. Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione [The local man. Localized reflections.]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, 340 pages. ISBN 978-83-8012-802-6.
 3. Being at Home in a Place: The Philosophy of Localness. Dom Wydawniczy ELIPSA. Warszawa 2019, 208 pages. ISBN 978-83-8017-270-8.
 4. Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia [Post-industrial places as a subject of transdisciplinary studies. From design to rootedness], ed. Aleksandra Kunce. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, 217 pages. ISBN 978-83-66107-19-9.
 5. Post-Industrial Places as a Subject of Transdisciplinary Studies. From Design to Rootedness, ed. Aleksandra Kunce. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2019, pp. 217. ISBN 978-83-66107-20-5.
 6. Oikologia. Powrót [Oicology. A return] [co-author Tadeusz Sławek]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2020, 240 pages. ISBN 978-83-226-3682-4.

Fellowships and grants:

NPRH project, “Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia” [Post-industrial places as a subject of transdisciplinary studies. From design to rootedness], 2bH 15 0099 83, duration: 2016–2019,  research project: Aleksandra Kunce, the research team (17 persons from Poland, Germany, Slovakia and England). The participants from the Institute of Culture Studies: Tadeusz Miczka, Andrzej Gwóźdź, Maria Popczyk, Paweł Paszek, Miłosz Markiewicz (doctoral student). Project website: http://www.postindustrialplace.us.edu.pl

Academic outreach and engagement:

NPRH project, “Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia” [Post-industrial places as a subject of transdisciplinary studies. From design to rootedness], 2bH 15 0099 83, duration: 2016–2019,  research project: Aleksandra Kunce, the research team (17 persons from Poland, Germany, Slovakia and England). The participants from the Institute of Culture Studies: Tadeusz Miczka, Andrzej Gwóźdź, Maria Popczyk, Paweł Paszek, Miłosz Markiewicz (doctoral student). Project website: http://www.postindustrialplace.us.edu.pl

Grant description: http://www.postindustrialplace.us.edu.pl; publications in paper and online versions: http://www.postindustrialplace.us.edu.pl/wordpress/?page_id=35, accessible in the following repositories: CEON, PBN, RE-BUS; and portals: Academia and Research Gate.

Monographs:

 • Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia, ed. Aleksandra Kunce. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, pp. 217.
 • Post-Industrial Places as a Subject of Transdisciplinary Studies. From Design to Rootedness, ed. Aleksandra Kunce. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2019, pp. 217.
 • Praktykowanie miejsca postindustrialnego [PostindustriaLab. Practicing a post-industrial place], ed. Aleksandra Kunce. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018, pp. 193.
 • Practicing a Post-Industrial Place, ed. Aleksandra Kunce. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2019, pp. 185.

Collaboration:

 • Collaboration with MediaLab and the Institution Katowice Miasto Ogrodów.
 • Collaboration with the Silesian Museum in Katowice; workshops, participation in the jury of the artistic residence competition, presence in the Museum library.
 • Collaboration with the researchers from Slovakia and the Czech Republic (Goethe-Institut e.V., Praga, the Metropolitan Institute, Bratislava).
 • Collaboration with Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) and dissemination of the research results there.
 • Collaboration with the Józef Piłsudski Institute in London.
 • Collaboration with the BWA Municipal Gallery in Bydgoszcz, 2019–2020.
 • Collaboration with the Academy of Fine Arts in Katowice.
 • Publications available in the university libraries abroad: Universitätsbibliothek – Freie Universität and Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).
 • Dissemination of the research results on the project website and other portals.
 • Open access: CEON, RE-BUŚ, PBN, Research Gate, Academia.

 

Aleksandra Kunce - zdjęcie profilowe

return to top