Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Aleksandra Kunce

15.04.2020 - 12:19, aktualizacja 08.06.2020 - 08:43
Redakcja: an

Aleksandra Kunce - zdjęcie profiloweprof. dr hab. Aleksandra Kunce

e-mail: aleksandra.kunce@us.edu.pl

https://silesian.academia.edu/AleksandraKunce

Tematyka badawcza:

 • człowiek lokalny,
 • siła umiejscowienia i doświadczania miejsca,
 • oikologia jako nauka (o) domu,
 • Śląsk – przestrzeń myślenia,
 • humanistyka miejsca,
 • komparatystyka literacka i kulturowa.

Stopnie i tytuły naukowe:

Profesura

2020 – tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Habilitacja

2009 – Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2000 – Doświadczenie tożsamości w perspektywie postmodernizmu, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1995 – Kobieta w kulturze Górnego Śląska, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Tożsamość i postmodernizm (Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2003), ss. 144. ISBN 83-7151-544-8;
 2. Myśleć Śląsk (współautor: Zbigniew Kadłubek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007) ss. 292. ISBN 978-83-226-1594-2;
 3. Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008), ss. 318; ISBN 978-83-226-1789-2;
 4. Nauka o domu (współautorzy: Tadeusz Sławek i Zbigniew Kadłubek, Katowice: SIW, 2013), ss. 196. ISBN 978-83-930774-6-5;
 5. Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere (współautor: Maria Popczyk, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013), ss. 222. ISBN 978-83-226-2115-8; 
 6. Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016), ss. 340. ISBN 978-83-8012-802-6;
 7. The Philosophy of Localness and the Arts: A Focus on the Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, “The International Journal of the Arts in Society: Annual Review” 2015, Vol. 10, pp. 1-12;
 8. Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia. Red. Aleksandra Kunce. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018, ss. 217. ISBN 978-83-66107-19-9 / Post-Industrial Places as a Subject of Transdisciplinary Studies. From Design to Rootedness. Ed. Aleksandra Kunce. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe  Katedra, 2019, pp. 217. ISBN 978-83-66107-20-5;
 9. Praktykowanie miejsca postindustrialnego. Red. Aleksandra Kunce. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018, ss. 193. ISBN 978-83-66107-21-2 / PostindustriaLab. Practicing a Post-Industrial Place. Ed. Aleksandra Kunce. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2019, pp. 185. ISBN 978-83-66107-22-9;
 10. Being at Home in a Place: The Philosophy of Localness (Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2019), ss. 208. ISBN 978-83-8017-270-8.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • The Arts in Society Research Network,
 • New Directions in the Humanities Research Network,
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.
return to top