Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Alicja Głutkowska-Polniak

15.04.2020 - 11:16, aktualizacja 02.06.2020 - 12:21
Redakcja: an

Alicja Głutkowska-Polniak - zdjęcie profilowedr Alicja Głutkowska-Polniak
e-mail: alicja.glutkowska-polniak@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • analiza zjawiska dizajnu w jego powiązaniach z techniką, mediami i sztuką, z naciskiem na jego początki w modernizmie (Bauhaus, Konstruktywizm, De Stijl),
 • zestawienie powiązań między projektowaniem modernistycznym i postmodernistycznym,
 • badanie wpływu kultury popularnej, w tym mody, na projektowanie XX wieku.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2003 – Wyobraźnia i jej manifestacje w sztuce, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1999 – Człowiek pomiędzy Bogiem i diabłem. Rozważania antropologiczne J.-P. Sartre’a, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. „Na marginesie sztuki” – dizajn, W: Dyskursy sztuki, dyskursy o sztuce, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018, s. 419-431.
 2. Między trwałością a zmiennością : moda w perspektywie estetycznej, „Anthropos?” 2018, nr 27, s. 124-135.
 3. Dizajn w kontekście estetyki. Jego początki, przeobrażenia i konotacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, ss. 182. ISBN 978-83-226-3139-3.
 4. Muzyk rockowy (jako performer) – wpływ “świata dizajnu” na kreacje artysty, W: Ciało – muzyka – performans, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2017, s. 193-207.
 5. Czy istnieją granice estetyzacji w designie? W: Design a sztuka. Iwona Mikołajczyk. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2017, s. 179-192.
 6. Estetyczne przestrzenie autonomii dizajnu. W: Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 253-265.
 7. Moda jako przejaw miejskiego stylu życia, „Kultura i Historia”, nr 30, 2016, s. 1-9.
 8. Miasto jako miejsce praktyk dizajnerskich, „Anthropos?”, nr 24, 2015, s. 43-53.
 9. Dizajn – “Sztuka życia”, „Anthropos?”, nr 20-21, 2013, s. 132-140.
 10. Dizajn w strategiach intermedialnych, W: Konteksty intermedialności. Red. Maria Popczyk. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2013, s. 157-170.
return to top