Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Alicja Głutkowska-Polniak

15.04.2020 - 11:16, aktualizacja 13.05.2022 - 10:07
Redakcja: am

dr Alicja Głutkowska-Polniak

e-mail: alicja.glutkowska-polniak@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-5505-6325

Tematyka badawcza:

 • analiza zjawiska dizajnu w jego powiązaniach z techniką, mediami i sztuką, z naciskiem na jego początki w modernizmie (Bauhaus, Konstruktywizm, De Stijl),
 • zestawienie powiązań między projektowaniem modernistycznym i postmodernistycznym,
 • badanie wpływu kultury popularnej, w tym mody, na projektowanie XX wieku.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2003 – Wyobraźnia i jej manifestacje w sztuce, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1999 – Człowiek pomiędzy Bogiem i diabłem. Rozważania antropologiczne J.-P. Sartre’a, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Kulturowy wymiar designu – między estetyzacją a odpowiedzialnością. „Załącznik Kulturoznawczy” 2019, nr 6, s. 77-90.
 2. „Na marginesie sztuki” – dizajn. W: Dyskursy sztuki, dyskursy o sztuce. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 419-431.
 3. Między trwałością a zmiennością : moda w perspektywie estetycznej. „Anthropos?” 2018, nr 27, s. 124-135.
 4. Dizajn w kontekście estetyki. Jego początki, przeobrażenia i konotacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 182. ISBN 978-83-226-3139-3.
 5. Muzyk rockowy (jako performer) – wpływ “świata dizajnu” na kreacje artysty. W: Ciało – muzyka – performans. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 193-207.
 6. Czy istnieją granice estetyzacji w designie? W: Design a sztuka. Iwona Mikołajczyk. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2017, s. 179-192.
 7. Estetyczne przestrzenie autonomii dizajnu. W: Przestrzenie autonomii – sztuka, filozofia, kultura. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 253-265.
 8. Moda jako przejaw miejskiego stylu życia. „Kultura i Historia”2016, nr 30, s. 1-9.
 9. Miasto jako miejsce praktyk dizajnerskich. „Anthropos?” 2015, nr 24, s. 43-53.
 10. Dizajn w strategiach intermedialnych. W: Konteksty intermedialności, red. Maria Popczyk. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2013, s. 157-170.

Alicja Głutkowska-Polniak, PhD
Assistant Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

alicja.glutkowska-polniak@us.edu.pl

ORCID 0000-0001-5505-6325

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=ZGiOlrQAAAAJ,

https://silesian.academia.edu/AlicjaGłutkowska

Research interests:

 • art,
 • design,
 • fashion,
 • pop culture,
 • esthetics.

Selected publications:

 1. Kulturowy wymiar designu – między estetyzacją a odpowiedzialnością [The cultural dimension of design — between esthetization and responsibility]. „Załącznik Kulturoznawczy” 2019, no. 6, pp. 77-90.
 2. Między trwałością a zmiennością : moda w perspektywie estetycznej [Between permanence and  variability: Fashion in an esthetic perspective]. „Anthropos?” (Katowice) 2018, no. 27, pp. 124-135.
 3. Czy istnieją granice estetyzacji w designie? [Do the boundaries of esthetization exist?]. In: Design a sztuka. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2017, pp. 179-192.
 4. Dizajn w kontekście estetyki : jego początki, przeobrażenia i konotacje [Design in the context of esthetics: Its beginnings, transformations and connotations]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, 182 pages. ISBN 978-83-226-3139-3.
 5. Wyobraźnia : sztuka i design [Imagination: Art and design]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, 238 pages. ISBN 978-83-226-2117-2.

 

Alicja Głutkowska-Polniak - zdjęcie profilowe

return to top