Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aneta Głowacka

15.04.2020 - 11:13, aktualizacja 30.12.2022 - 08:27
Redakcja: am

dr Aneta Głowacka, prof. UŚ

e-mail: aneta.glowacka@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-4622-6315

Tematyka badawcza:

 • estetyczne przemiany w teatrze i dramacie XX i XXI wieku,
 • społeczne praktyki peformatywne,
 • krytyka i eseistyka teatralna,
 • instytucjonalne podstawy działalności teatralnej.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2015 – Estetyka popkultury w teatrze polskim po 1989 roku, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Piszący z ziemi. Teatr indygenny Floyda Favela, red. Aneta Głowacka i Eugenia Sojka. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2021, ss. 295. ISBN 978-83-8183-811-5.
 2. Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru, red. Magdalena Figzał-Janikowska, Aneta Głowacka, Beata Popczyk-Szczęsna, Ewa Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 432. ISBN 978-83-226-3507-0.
 3. Biała siła, czarna pamięć – teatr jako pole walki o pamięć. W: Adaptacje. [T.] 3, Implementacje, konwergencje, dziedziczenie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 199-209. ISBN 978-83-63268-56-5.
 4. Contemporary political theatre in Poland : from criticism to commitment. W: Theatre as a value-based discourse : Slovak theatre and contenporary European theatre culture : [conference proceedings from the international scientific conference 5th and 6th of october 2017 Bratislava, Slovakia]. VEDA – Publishing House of Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2018, s. 101-119.
 5. Monika Strzępka i Paweł Demirski – Bonnie i Clyde polskiego teatru. „Litteraria Copernicana” 2018, nr 2, s. 91-103.
 6. Obcy u bram Europy : uchodźcy a teatr polski. W: Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2018, s. 89-106.
 7. Pod włos : klasyka w teatrze Moniki Strzępki i Radosława Rychcika. W: Kontrinterpretacje. Universitas, Kraków 2018, s. 115-131.
 8. Cenzura w przebraniu – nowe formy wpływu na życie teatralne w Polsce. W: Kontexty alternatívneho divadla v súčasnom myslení. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2017, s. 38-58.
 9. Ciało i głos : teatr chórowy Marty Górnickiej. W: Ciało – muzyka – performans. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 311-327.
 10. Teatr w mediach – media w teatrze : medialność w spektaklach Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego. W: Teatr wśród mediów. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 325-341.

Aneta Głowacka, PhD
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

Leader of the research team: Międzynarodowe studia nad artystycznymi ekspresjami kultur lokalnych i rdzennych, a także mniejszości kulturowych oraz ich instytucjonalnym zapleczem [International studies on artistic expressions of local and indigenous cultures, and cultural minorities and their institutions]

aneta.glowacka@us.edu.pl

ORCID 0000-0003-4622-6315

https://www.researchgate.net/profile/Aneta-Glowacka

https://silesian.academia.edu/AnetaG%C5%82owacka

Research interests:

 • esthetic dimensions of theater and drama in the 20th and 21st centuries,
 • social performative practices,
 • theater criticism and essay writing,
 • institutional foundations of theatrical activity.

Selected publications:

 1. Teatr jako detektor zmian społecznych [Theater as a social change detector]. In: Teatr zaangażowany w Polsce i na świecie. Wrocławski Zeittheater. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2021, pp. 15-30.
 2. Returning to the „Plebeian” Roots of Comedy: Contemporary Political Theatre in Poland. In: World Political Theatre and Performance. Theories, Histories, Practices. Brill, Leiden 2020, pp. 146-163.
 3. Institutional Theatre Against the Challenges of the 21st Century. Organizer – Institution – Environment [co-author Dorota Fox]. In: Stimuly a vízie európskeho divadla 21. storočia : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie 27. a 28. novembra 2020. Akadémia umenĺ v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2020, pp. 156-175.
 4. „Theatre that Interferes” – Artistic and Social Initiatives of the Polish Theatre in the Context of Growing Restless as well as the Crisis of Democracy in Europe. In: Divadlo a dráma v kontextoch nepokojnej Európy. Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2019, pp. 110-124.
 5. Obcy u bram Europy : uchodźcy a polski teatr [Aliens at the doors of Europe: Refugees and Polish theater]. In: Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa. Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem w Europie Środkowo-Wschodniej. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2018, pp. 89-106.

Fellowships and grants:

 • 2019 – Canadian Studies Postdoctoral Fellowship (awarded by the International Council for Canadian Studies), project: Canada 2019 – Indigenous Theatre and Drama;
 • 2014 – Grant awarded by the International Visegrad Fund; project: Theatre of Local Histories in Central Europe, research team member.

Academic outreach and engagement:

Member of the Program Board; the Program Katowice Miasto Ogrodów – the Krystyna Bochenek Institution of Culture (since 2021).

 

Aneta Głowacka - zdjęcie profilowe

return to top