Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ania Malinowska

15.04.2020 - 12:37, aktualizacja 29.06.2023 - 08:55
Redakcja: am

dr hab. Ania Malinowska, prof. UŚ

e-mail: anna.malinowska@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-5952-8876

www.ccts.us.edu.pl

https://silesian.academia.edu/AniaMalinowska

https://www.researchgate.net/profile/Ania-Malinowska

Ania Malinowska jest pisarką i teoretyczką kultury specjalizującą się w badaniach z zakresu semiotyki miłości, cyfrowej humanistyki oraz robotyki krytycznej. Do jej zainteresowań badawczych należą min. ewolucja norm kulturowo-społecznych, emocjonalne i estetyczne kody kohabitacji w technokulturze oraz sztuka nowych mediów jako forma krytyki. W swoich publikacjach i badaniach skupia się na kodach uczuć w technosferze, analizie wzorów kulturowych w kontekście ludzi i inteligentnych maszyn a także na afektywnym potencjale urządzeń cyfrowych.

Wybrane publikacje:

POEZJA I PROZA

MONOGRAFIE, TOMY REDAGOWANE, NUMERY SPECJALNE

RECENZOWANE ROZDZIAŁY I ARTYKUŁY

 • Sadie Plant. W: Fifty Key Figures in Cyberpunk Culture, red. Anne McFarlane, Graham J. Murphy, Lars Schmeink. Routledge, New York 2022. ISBN 978-0-36754-913-8.
 • Demonic Interventions. On Robots as Performing Subjects. „Performance Research” [Special Issue: On Hell] 2021, nr 1/2, s. 112-124.
 • Fast Love. Temporalities of Digitized Togetherness. W: Data Dating. Love, Technology, Desire, red. Anna Malinowska, Valentina Peri. Intellect Ltd., Bristol 2021, s. 42-57.
 • Global Popular Culture for Local Infrastructures. Migration of Texts and Problems of Transferability (the Polish case). W: Cultural Change in East-Central European and Eurasian Space, red. Susan C. Pearce, Eugenia Sojka. Springer, Cham 2020, s. 103-114.
 • Sex Bots and Posthuman Love W: International Encyclopedia of Gender, Media and Communication, red. Karen Ross. Wiley Blackwell, Chichester 2020, s. 1252-1257.
 • Camp TV W: International Encyclopedia of Gender, Media and Communication, red. Karen Ross. Wiley Blackwell, Chichester 2020, s. 114-119.
 • Waves of Feminism W: International Encyclopedia of Gender, Media and Communication, red. Karen Ross. Wiley Blackwell, Chichester 2020, s. 1443-1450.
 • Obiekty i technofeelie „Teksty Drugie” 2019, nr 5, s. 18-34.
 • Lost in Representation. Disabled Sex and the Aesthetics of the Norm „Sexualities” 2018, nr 3, s. 364-378.
 • Sensitive Media [współaut. Toby Miller]. „Open Cultural Studies” 2017, nr 1, s. 660-665.
 • Heroines at the Outskirts of Culture. Hollywood Stardom in Intra- and Transcultural Practices of Camp. W: Revisiting Star Studies, red. Sabrina Qiong Yu, Guy Austin. Edinburgh University Press, Edinburgh 2017, s. 187-204.

Projekty badawcze

  • 2021-2024 Horizon2020, MSCARISE nr 101007915, Networking Ecologically Smart Territories (NEST), (uczestnik, kierownik zadania)
  • 2021-2024 OPUS NCN nr 2020/37/B/HS2/01455, Technologie Miłości. Kultury Uczuć i Intymności w dobie afektywnych mediów, (kierownik projektu).
  • 2018-19 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, Feelings without Organs. Love in Contemporary Technolculture, Senior Research Award (The New School, Nowy Jork USA), (kierownik projektu)
  • 2017-2018 MINIATURA NCN nr 2017/01/X/HS2/00713, (U)czucie poza ciałem. Miłość a nowa materialność.

Ania Malinowska, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

Centre for Critical Technology Studies

anna.malinowska@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-5952-8876

https://scholar.google.com/citations?user=hY3QEecAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Ania-Malinowska

https://silesian.academia.edu/AnnaMalinowska

Ania Malinowska is an author and cultural theorist specializing in research on love semiotics, digital humanities, and critical robotics. Her interests and studies focus on the evolution of social-cultural norms under technoculture in relation to emotional and aesthetic codes of human cohabitation with technological devices (subjects). Her field of expertise includes new media art as a form of criticism, codes of feeling in digital environments, cultural patterns for humans and machines, and the affective potential of digital objects.

SELECTED PUBLICATIONS

FICTION AND POETRY

AUTHORED BOOKS, EDITED COLLECTIONS, SPECIAL ISSUES

BOOK CHAPTERS & PEER-REVIEWED JOURNAL ARTICLES

 • Sadie Plant. In: Fifty Key Figures in Cyberpunk Culture, eds. Anne McFarlane, Graham J. Murphy, Lars Schmeink. Routledge, New York 2022. ISBN 978-0-36754-913-8.
 • Demonic Interventions. On Robots as Performing Subjects. „Performance Research” [Special Issue: On Hell] 2021, no. 1/2, p. 112-124.
 • Fast Love. Temporalities of Digitized Togetherness. In: Data Dating. Love, Technology, Desire, eds. Anna Malinowska, Valentina Peri. Intellect Ltd., Bristol 2021, p. 42-57.
 • Global Popular Culture for Local Infrastructures. Migration of Texts and Problems of Transferability (the Polish case). In: Cultural Change in East-Central European and Eurasian Space, eds. Susan C. Pearce, Eugenia Sojka. Springer, Cham 2020, p. 103-114.
 • Sex Bots and Posthuman Love In: International Encyclopedia of Gender, Media and Communication, eds. Karen Ross. Wiley Blackwell, Chichester 2020, p. 1252-1257.
 • Camp TV In: International Encyclopedia of Gender, Media and Communication, eds. Karen Ross. Wiley Blackwell, Chichester 2020, p. 114-119.
 • Waves of Feminism In: International Encyclopedia of Gender, Media and Communication, eds. Karen Ross. Wiley Blackwell, Chichester 2020, p. 1443-1450.
 • Obiekty i technofeelie „Teksty Drugie” 2019, iss. 5, p. 18-34.
 • Lost in Representation. Disabled Sex and the Aesthetics of the Norm „Sexualities” 2018, iss. 3, p. 364-378.
 • Sensitive Media [współaut. Toby Miller]. „Open Cultural Studies” 2017, iss. 1, p. 660-665.
 • Heroines at the Outskirts of Culture. Hollywood Stardom in Intra- and Transcultural Practices of Camp. In: Revisiting Star Studies, eds. Sabrina Qiong Yu, Guy Austin. Edinburgh University Press, Edinburgh 2017, p. 187-204.

PROJECTS AND RESEARCH GRANTS

  • 2021-2024 Project Partner in Networking Ecologically Smart Territories NEST), Horizon2020, MSCARISE (no 101007915) directed by prof. Noel Fitzpatrick (Technology University Dublin).
  • 2021-2024 Principal Investigator in OPUS Research Grant from the National Science Centre (no 2020/37/B/HS2/01455). Project title: [Technologie Miłości. Kultury Uczuć i Intymności w dobie afektywnych mediów] Technologies for Love. Cultures of Feeling and Intimacy under Affective Media.
  • 2018-19 Principal Investigator in Senior Fulbright Fellowship from Advanced Research Program of the Fulbright Foundation, The New School of Social Research, New York. Project title: Feelings without Organs. Love in Contemporary Technolculture.
  • 2017 Principal Investigator in MINIATURA Research Grant from the National Science Centre (no 2017/01/X/HS2/00713). Project title: [(U)czucie poza ciałem. Miłość a nowa materialność] Love and New Materialism.

 

Anna Malinowska

return to top