Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Anna Drożdż

15.04.2020 - 10:50, aktualizacja 02.02.2023 - 12:45
Redakcja: am

dr hab. Anna Drożdż, prof. UŚ

e-mail: anna.drozdz@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-4178-154X

Tematyka badawcza:

 • dziedzictwo kulturowe i kultura tradycyjna (w szczególności obszarów wiejskich),
 • pamięć społeczna,
 • strategie budowania tożsamości w różnych sytuacjach społeczno-kulturowych,
 • płeć i jej rola w kulturze,
 • Polski Atlas Etnograficzny – nowe konteksty interpretacji.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2019 – Re/konstrukcje codzienności. Przeszłość w materiałach źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doktorat

2007 – Współpraca społeczności wiejskiej w Polsce podczas kolejnych etapów wesela jako przykład współdziałania społecznego, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Magisterium

2002 – Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka w Polsce, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie (obecnie Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji).

Wybrane publikacje:

 1. Deconstruction and self-reflection – Polish Ethnographic Atlas in the perspective of selected memory theories: an attempt at theoretical approach. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 2019, nr 2, s. 95-108.
 2. Re/konstrukcje codzienności. Przeszłość w materiałach źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego. Wydawnictwo KATEDRA. Gdańsk 2018, ss. 413. ISBN 978-83-66107-07-6.
 3. Transport i komunikacja lądowa w materiałach źródłowych i publikacjach Polskiego Atlasu Etnograficznego – stan obecny i nowe perspektywy. „Národopisný Věstník” 2018, nr 1, s. 5-24.
 4. Poza marginesem – pamięć i reprezentacje przeszłości w materiałach źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”2016. T. 16, s. 215-237.
 5. Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje, Kinga Czerwińska, Anna Drożdż, Maciej Dzięgiel, Monika Kujawska, Maciej Kurcz, Łukasz Łuczaj, Katarzyna Marcol, Grzegorz Odoj, Magdalena Szalbot. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 213. ISBN 978-83-65579-00-3.
 6. Micro-historical inspirations in the interpretation of the archive collections of the Polish ethnographic atlas (selected examples: ‘Maciejówka’ caps and wooden shoes). “Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences” 2015, nr 1, s. 35-50.
 7. Wojna i codzienność. Pamięć o wojnie w wybranych materiałach archiwalnych Polskiego Atlasu Etnograficznego. “Ethnologia Europae Centralis. Journal of Ethnology of Central Europe / Časopis pre národopis strednej Európy”, 2015, vol. 12, s. 172-189.
 8. Kołysanie diabła … – zwyczaje wierzeniowe jako przykład niematerialnego dziedzictwa kulturowego. “Nauka” 2013, nr 1, s. 129-149.
 9. Mapy etnograficzne a pamięć zbiorowa. Znaczenie materiałów Polskiego Atlasu Etnograficznego w interpretowaniu przeszłości, “Ethnologia Europae Centralis” 2013, vol. 11, s. 55-62.
 10. Zwyczaje i obrzędy weselne, t. 8, cz. III: Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX i wiek XX), “Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego“, red. Zygmunt Kłodnicki. Uniwersytet Śląski; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Cieszyn; Wrocław 2009, ss. 375. ISBN 978-83-87266-13-4.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
 • Sekcja Stroju Ludowego Polskiego Towarzystwa Ludowego,
 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe,
 • Rada Redakcyjna czasopisma “Národopisný věstník” (Česka národopisna společnost w Brnie).

Anna Drożdż, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

The Faculty of Arts and Educational Science in Cieszyn

anna.drozdz@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-4178-154X

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Drozdz3

https://scholar.google.pl/citations?user=_5YRG4oAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Research interests:

 • cultural heritage and traditional culture (of rural areas in particular),
 • social memory,
 • the Polish Ethnographic Atlas — new contexts of interpretation,
 • gender and its role in culture.

Selected publications:

 1. Deconstruction and self-reflection – Polish Ethnographic Atlas in the perspective of selected memory theories: an attempt at theoretical approach. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 2019, no. 2, pp. 95-108.
 2. Re/konstrukcje codzienności. Przeszłość w materiałach źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego [The past in the source materials of the Polish Ethnographic Atlas]. Wydawnictwo Naukowe KATEDRA. Gdańsk 2018, 413 pages. ISBN 978-83-66107-07-6.
 3. Transport i komunikacja lądowa w materiałach źródłowych i publikacjach Polskiego Atlasu Etnograficznego – stan obecny i nowe perspektywy [Overland transport and communication in the source materials and publications of the Polish Ethnographic Atlas — their present state and new prospects]. „Národopisný Věstník” 2018, no. 1, pp. 5-24.
 4. Poza marginesem – pamięć i reprezentacje przeszłości w materiałach źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego [Beyond the margins — memory and representations of the past in the source materials of the Polish Ethnographic Atlas]. “Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2016, vol. 16, pp. 215-237.
 5. Micro-historical inspirations in the interpretation of the archive collections of the Polish ethnographic atlas (selected examples: ‘Maciejówka’ caps and wooden shoes). “Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences” 2015, vol. 19, no. 1, pp. 35-50.

Fellowships and grants:

 1. Re/konstrukcje codzienności. Przeszłość w materiałach źródłowych Polskiego atlasu etnograficznego [(Re)constructions of everyday life. The past in the source materials of the Polish Ethnographic Atlas] (MINIATURA 1, the National Science Centre, grant no.: 2017/01/X/HS3/00902, September 2017-September 2018)
 2. Ekologia kulturowa – specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia [Cultural ecology — program: Ethnology, the 2nd cycle studies] (financed by the EEA Grants and Norway Grants, and the Program for the Development of Polish Higher Education — the Grant and Training Fund, grant no.: FSS/2014/HEI/W/0075, September 2015-September 2016)

Academic outreach and engagement:

 1. Guest lecture, “Współpraca – pomoc – wspólnota. Rola pomocy sąsiedzkiej w tradycyjnej kulturze wiejskiej”, as part of the Seminars “Odbiorcy instytucji kultury”, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, November 16, 2020 (online).
 2. Co-organizer of the workshops of conscious and responsible tourism: organized by post-turysta.pl, Cieszyn November 20-21, 2017.
 3. Chair (with Olga Drenda) of the discussion panel on the book, “Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji” in the Club of Krytyka Polityczna in Cieszyn, June 29, 2016.

 

Anna Drożdż - zdjęcie profilowe

return to top