Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Anna Drożdż

15.04.2020 - 10:50, aktualizacja 02.06.2020 - 14:57
Redakcja: an

Anna Drożdż - zdjęcie profilowedr hab. Anna Drożdż, prof. UŚ
e-mail: anna.drozdz@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • dziedzictwo kulturowe i kultura tradycyjna (w szczególności obszarów wiejskich),
 • pamięć społeczna,
 • strategie budowania tożsamości w różnych sytuacjach społeczno-kulturowych,
 • płeć i jej rola w kulturze,
 • Polski Atlas Etnograficzny – nowe konteksty interpretacji.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2019 – Re/konstrukcje codzienności. Przeszłość w materiałach źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doktorat

2007 – Współpraca społeczności wiejskiej w Polsce podczas kolejnych etapów wesela jako przykład współdziałania społecznego, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Magisterium

2002 – Współdziałanie społeczne i pomoc sąsiedzka w Polsce, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie (obecnie Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji).

Wybrane publikacje:

 1. Re/konstrukcje codzienności. Przeszłość w materiałach źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego, Wydawnictwo KATEDRA, Gdańsk 2018, ss. 413. ISBN 978-83-66107-07-6.
 2. Transport i komunikacja lądowa w materiałach źródłowych i publikacjach Polskiego Atlasu Etnograficznego – stan obecny i nowe perspektywy, „Národopisný Věstník”, nr 1/2018, Česká národopisná společnost, z. s., Praha 2018, s. 5-24.
 3. Poza marginesem – pamięć i reprezentacje przeszłości w materiałach źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, t. 16, G. Studnicki, M. Rauszer (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 215-237.
 4. Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje, K. Czerwińska, A. Drożdż, M. Dzięgiel, M. Kujawska, M. Kurcz, Ł. Łuczaj, K. Marcol, G. Odoj, M. Szalbot, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 213. ISBN 978-83-65579-00-3.
 5. Micro-historical inspirations in the interpretation of the archive collections of the Polish ethnographic atlas (selected examples: ‘Maciejówka’ caps and wooden shoes), “Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences”, vol. 19, No 1, 2015, s. 35-50.
 6. Wojna i codzienność. Pamięć o wojnie w wybranych materiałach archiwalnych Polskiego Atlasu Etnograficznego, “Ethnologia Europae Centralis. Journal of Ethnology of Central Europe / Časopis pre národopis strednej Európy”, vol. 12, Vydavatel’stvo Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2015, s. 172-189. ISBN 978-80-8105-771-7.
 7. Kołysanie diabła … – zwyczaje wierzeniowe jako przykład niematerialnego dziedzictwa kulturowego, “Nauka”, nr 1/2013, Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN, Warszawa 2013, s. 129-149.
 8. Mapy etnograficzne a pamięć zbiorowa. Znaczenie materiałów Polskiego Atlasu Etnograficznego w interpretowaniu przeszłości, “Ethnologia Europae Centralis”, vol. 11, Wydawca: Jan Souček Brno, Česka narodopisna společnost Praha, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Brno-Cieszyn-Praha 2013, s. 55-62. ISBN: 978-80-903911-4-7.
 9. Possibilities of using ethnographic maps in the study of the process of change in traditional culture in Poland – a case study of the expansion and disappearance of cradles, “Ethnologia Europae Centralis”, vol. 10, Wydawca: Jan Souček Brno, Česka narodopisna společnost Praha, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Brno-Cieszyn-Praha 2011, s. 29-42. ISBN: 978-80-903911-1-6.
 10. Zwyczaje i obrzędy weselne, t. 8, cz. III: Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu weselnego (druga połowa XIX i wiek XX), “Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego“, Z. Kłodnicki (red.), Uniwersytet Śląski, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Cieszyn-Wrocław 2009, ss. 375. ISBN 978-83-87266-13-4.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
 • Sekcja Stroju Ludowego Polskiego Towarzystwa Ludowego,
 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe,
 • Rada Redakcyjna czasopisma “Národopisný věstník” (Česka národopisna společnost w Brnie).
return to top