Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Anna Maj

15.04.2020 - 12:32, aktualizacja 11.05.2020 - 08:30
Redakcja: an

dr Anna Maj
e-mail: anna.maj@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • antropologia mediów,
 • antropologia Sieci,
 • komunikacja kulturowa i medialna,
 • antropologia obrazu i socjologia wizualna,
 • teoria i historia podróży,
 • psychologia percepcji,
 • komunikacja masowa,
 • komunikacja wizualna i teoria designu,
 • użyteczność i dostępność w projektowaniu,
 • socjologia wiedzy.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2006 – Podróżowanie jako specyficzne doświadczenie percepcyjne w perspektywie komunikacyjnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2002 – Labirynty hiperprzestrzeni. O formach i znaczeniu meandra w kulturze, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Media w podróży. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina. Katowice 2008 [2010], ISBN: 978-83-61137-09-2, ss. 320.
 2. Cyberculture Now. Social and Communication Behaviours on the Web. Anna Maj. Brill 2019 [wyd. 2., wyd. 1: Inter-Disciplinary Press. Oxford 2013], ISBN: 978-1-84888-178-5, ss. 182.
 3. Digital Memories. Exploring Critical Issues. Anna Maj, Daniel Riha. Inter-Disciplinary Press. Oxford 2009, ISBN: 978-1-84888-004-7, ss. 227.
 4. Post-Privacy Culture. Gaining Social Power in Cyber-Democracy. Ed. Anna Maj. Inter-Disciplinary Press. Oxford 2014, ISBN: 978-1-84888-226-3, ss. 272.
 5. Emerging Practices in Cyberculture and Social Networking. Eds. Daniel Riha, Anna Maj. Rodopi. Amsterdam—New York 2010, ISBN: 978-90-420-3082-4, ss. 195.
 6. Kody McLuhana. Topografia nowych medióRed. Anna Maj, Michał Derda-Nowakowski, z udziałem Derricka de Kerckhove. Seria: Medioznawstwo. Wydawnictwo Naukowe ExMachina. Katowice 2009, ISBN: 978-83-61137-12-2, ss. 304.
 7. The Role of Retention and Data Analysis in the Ubicomp Paradigm. “Transformations–An Interdisciplinary Journal” („Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne”) 2014, nr 3-4 (82-83), s. 24-45.
 8. Intelligent Shoes, Smart Teeth and Lunch with Cyborg. Anthropological Reflections on the Change of Communication Paradigm. In: The Projected and Prophetic: Humanity in Cyberculture, Cyberspace and Science Fiction. Jordan J. Copeland. Critical Issues Series. Inter-disciplinary Press. Oxford 2011, ISBN: 978-1-84888-087-0, s. 79-87.
 9. Folksonomy as the Order of Knowledge. Towards the Ubiquitous Networked Society. W: Neue Medien und kulturelle Vielfalt. Konzepte und Praktiken. Gerhard Banse, Matthias Wieser, Rainer Winter. Trafo Verlag. Berlin 2009, ISBN: 978-3-89626-922-5, s. 215-222.
 10. Transformacje języka polityki a media (1918-1939): prezydenckie przemówienia radiowe i dyskurs publiczny II RP. „Roczniki Humanistyczne.” Tom LXVI, z. 6, 2018, s. 93-109.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Internet Society (od 2011),
 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej (od 2016),
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami (od 2016).
return to top