Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Anna Małgorzata Kamińska

15.04.2020 - 11:59, aktualizacja 02.06.2020 - 12:41
Redakcja: an

Anna Małgorzata Kamińska - zdjęcie profilowedr Anna Małgorzata Kamińska
e-mail: anna.kaminska@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

  • informatologia,
  • naukometria,
  • bibliologia,
  • komunikacja naukowa.

Stopnie i tytułu naukowe:

Doktorat

2016 – Informacja naukowa o górnictwie w świetle wydawnictw ciągłych uczelni technicznych w Polsce (1945-1989), Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

  1. Bibliografia zawartości zeszytów naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej z dziedziny górnictwa z lat 1945-1989 z indeksem autorów oraz indeksem słów kluczowych. Wydawnictwa AGH. Kraków 2017. ISBN: 978-83-7464-986-5, ss. 334.
  2. ProBIT – prospektywna metoda tworzenia trawersowalnych indeksów cytowań a współczesne problemy organizacji przestrzeni informacji w tradycyjnych bibliograficznych bazach danych. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2017, nr 1, s. 66-82.
  3. ScientoMiner ICR – moduł importu danych bibliograficznych z zasobów Crossref dla platformy Gephi. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2018, nr 1, s. 96-113.
  4. Miary podobieństw łańcuchów znakowych a deduplikacja rekordów w bibliograficznych bazach danych. „Przegląd Biblioteczny” 2017, z. 4, s. 477-495.
  5. Zastosowanie struktur grafowych do analiz bibliometrycznych i webo metrycznych. „Nowa Biblioteka” 2018, nr 2, s. 47-63.
  6. Potencjał bibliometryczny bibliograficznej bazy danych CYTBIN w świetle prostych i złożonych wskaźników analitycznych. „Biblitheca Nostra” 2017, nr 2, s. 83-94.
return to top