Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Anna Matysek

15.04.2020 - 12:45, aktualizacja 16.07.2020 - 11:11
Redakcja: an

Anna Matysek - zdjęcie profilowedr Anna Matysek
e-mail: anna.matysek@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • architektura informacji i wyszukiwania informacji w środowisku cyfrowym,
 • otwarte zasoby naukowe,
 • wykorzystanie narzędzi cyfrowych w dydaktyce i w warsztacie naukowca.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2012 – Normalizacja europejska w zakresie informacji naukowej i technologii informacyjno-komunikacyjnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2008 – Systemy informacji dla małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. IA, UX, UID, IxD – analiza terminów i pojęć (współaut. Jacek Tomaszczyk). „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2020, nr 1, s. 121-143.
 2. Cyfrowy warsztat humanisty (współaut. Jacek Tomaszczyk). Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020, ss. 218.
 3. Komponenty architektury informacji na przykładzie wybranych stron internetowych bibliotek kościelnych. “Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2019, nr 1, s. 147-164.
 4. Architektura informacji w piśmiennictwie zagranicznym 1982-2018 : analiza ilościowa. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2018, nr 2, s. 88-111.
 5. Otwarte czasopisma w naukach humanistycznych. Analiza ilościowa na przykładzie bibliologii i informatologii. “Nowa Biblioteka” 2018, nr 2, s. 65-81.
 6. Cytowania dokumentów elektronicznych w wydawnictwach naukowych. „Nowa Biblioteka” 2017, nr 4, s. 53-68.
 7. Międzynarodowe organizacje standaryzacyjne i normalizacyjne w zakresie bibliotekarstwa. “Nowa Biblioteka” 2016, nr 1, s. 7-22.
 8. Publikowanie czasopism otwartych z wykorzystaniem oprogramowania open source. „Nowa Biblioteka” 2015, nr 1, s. 33-45.
 9. Normalizacja europejska w zakresie informatologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014. ISBN 978-83-8012-264-2, ss. 200.
return to top