Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Anna Seweryn

15.04.2020 - 13:48, aktualizacja 04.06.2020 - 11:56
Redakcja: JusJan

Anna Dorota Seweryn - zdjęcie profilowedr Anna Seweryn
e-mail: anna.seweryn@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • współczesna bibliologia i informatologia,
 • kultura książki w perspektywie międzynarodowej (przekład jako narzędzie transferu wiedzy i kultury),
 • metody i narzędzia działalności informacyjnej (cytowania w polskich bazach bibliograficznych),
 • graficzne form prezentacji informacji.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2012 – Przekłady książek w  latach  1981–2000.  Analiza  bibliometryczna  na  podstawie  danych  z  bazy „Index Translationum”, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski. 

Magisterium

2003 – Międzynarodowa Federacja Informacji i Dokumentacji. Zarys monograficzny, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Książka elektroniczna jako przestrzeń projektowa w grafice komputerowej. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2018, nr 2, s. 3-15.
 2. Przekład : [hasło]. W: Encyklopedia książki. Pod red. A. Żbikowskiej-Migoń i M. Skalskiej-Zlat. T. 2, K-Z. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, s. 469-472. ISBN 978-83-229-3543-9.
 3. Fenomen przekładu – wokół definicji. W: O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej. Pod red. T. Wilkoń. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 617-629. ISBN 978-83-226-3178-2.
 4. Cytowania w polskich bazach bibliograficznych. Współaut. Swoboda I. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2014, nr 1 (85), s. 3-20.
 5. Przekład – uniwersalne narzędzie internacjonalizacji książki? Bibliometryczny obraz światowego rynku przekładów książek w latach 1981-2000. W: Kulturowa tożsamość książki. Pod red. A. Cisło i A. Łuszpak. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, s. 165-177. ISBN 978-83-229-3440-1.
 6. CYTBIN – krajowy indeks cytowań z zakresu bibliologii i informatologii. Współaut. Swoboda I. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013. Materiały konferencyjne EBIB, 2013, nr 24, s. 1-22. ISBN 978-83-63458-06-5.
 7. Materiały do bibliografii bibliografii przekładów polskiej literatury pięknej. „Nowa Biblioteka” 2012, nr 2 (11), s. 143-184 [416 poz. bibliograficznych].
 8. Paul Otlet (1868-1944) – klasyk i inspirator. Zarys biografii. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2010, nr 1, s. 26-35.
 9. Dominacja języka angielskiego we współczesnej komunikacji naukowej – bariera czy usprawnienie cyrkulacji informacji naukowej? W: Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika przy współpr. R. Frączek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, s. 75-93. ISBN 978-83-226-1755-7.
 10. „Index Translationum” – międzynarodowe źródło informacji o przekładach książek. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2008, nr 1, s. 3-10.
return to top