Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Anna Tokarska

15.04.2020 - 14:08, aktualizacja 09.06.2020 - 12:55
Redakcja: an

Anna Barbara Tokarska - zdjęcie profilowedr hab. Anna Tokarska, prof. UŚ
e-mail: anna.tokarska@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • bibliotekarstwo współczesne: działalność i organizacja; zarządzanie zasobem, struktury organizowania wiedzy w bibliotekarstwie historycznym i współczesnym,
 • bibliotekoznawstwo – teoria i kierunki badawcze,
 • bibliotekarstwo naukowe (naukowe biblioteki specjalne), biblioteki publiczne, Szkolne Centra Informacji,
 • historia bibliotek na Górnym Śląsku, książka wileńska na Śląsku.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2005 – Książki, ludzie, idee. Kontakty Górnego Śląska z Krakowem w dobie niewoli narodowej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski.

Wybrane publikacje:

 1. Bibliotekarstwo. Red. A. Tokarska. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013, ss. 727.
 2. Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997, ss. 204.
 3. Książki, ludzie, idee. Kontakty kulturalne Górnego Śląska z Krakowem w dobie niewoli narodowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, ss. 201.
 4. Z życia książki. Ochrona zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2015, ss. 358.
 5. Powojenny dorobek polskiej nauki w zakresie historii i teorii bibliotekoznawstwa. „Roczniki Biblioteczne” R. 60 (2016), s. 71-95.
 6. Nauka o informacji a nauki humanistyczne w kontekście akademickiego kształcenia pracowników informacji. W: Nauka o informacji. Red. W. Babik. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2016, s. 655-663.
 7. Książka wileńska na Śląsku. Rekonesans. W: Między Śląskiem a Wileńszczyzną. Red. K. Heska-Kwaśniewicz, J. Januszewska-Jurkiewicz, E. Żurawska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2019, s. 34-46.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne,
 • Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki.
return to top