Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Arkadiusz Pulikowski

15.04.2020 - 13:28, aktualizacja 09.06.2020 - 12:54
Redakcja: an

Arkadiusz Marek Pulikowski - zdjęcie profilowedr hab. Arkadiusz Pulikowski, prof. UŚ
e-mail: arkadiusz.pulikowski@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • zachowania informacyjne użytkowników informacji naukowej,
 • metody i strategie wyszukiwania informacji naukowej,
 • badanie użyteczności interfejsów,
 • infometria,
 • digitalizacja informacji.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2019 – Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2002 – Wybrane serwisy wyszukiwawcze Internetu jako źródło informacji naukowej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1997 – Autorskoprawna i prawnowynalazcza ochrona programów komputerowych, Wydział Techniki, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2018, s. 244.
 2. Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek. Red. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2017, s. 456.
 3. Zasoby i wyszukiwanie informacji naukowej. W: Nauka o informacji. Red. W. Babik. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2016, s. 507–531.
 4. Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie. „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia informacyjne” 2015, nr 1, s. 59–70.
 5. Obecność wdrożeń w publikacjach z zakresu nauki o informacji na podstawie wybranych czasopism wydawnictwa Emerald. W: Nauka o informacji w okresie zmian. Red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2013, s. 81–91.
 6. Udział dokumentów elektronicznych i drukowanych w pracy studentów kierunków humanistycznych i ścisłych. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2012, nr 2 s. 73–79.
 7. Możliwości wykorzystania bazy „Arianta” na przykładzie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Współaut. Drabek A.: W: Zarządzanie informacją w nauce. Red. D. Pietruch-Reizes , W. Babik. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej 2010, s. 145–154.
 8. Przyszłość książki i bibliotek w świetle wyników badań nad elektronicznym papierem. W: Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej. Red. K. Migoń, M. Skalska-Zlat. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2009, 361–369.
 9. Elektroniczna książka na elektronicznym papierze. Czy to już zmierzch ery druku? W: Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych. Red. H. Ganińska. Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej 2008, s. 152–165.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • International Society for Knowledge Organization (od 2007),
 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej (od 1999).
return to top