Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Barbara Głyda

15.04.2020 - 11:18, aktualizacja 02.07.2020 - 12:04
Redakcja: an

dr Barbara Głyda
e-mail: barbara.glyda@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • zagadnienia związane z przestrzenią publiczną, przestrzenią miejską,
 • historia miasta,
 • sztuka współczesna,
 • upowszechnianie kultury i sztuki.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2012 – Miasto – architektura – ciało człowieka. O współczesnych przestrzeniach władzy, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2006 – Analiza filmu “Siedem” Davida Finchera jako propozycja sposobu rozumienia kultury współczesnej, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Tożsamość miasta a tożsamość miejsca. Wybrane aspekty [współaut. S. Pawlikowska-Musiewicz, M. Foltyniak]. Wyższa Szkoła Techniczna, Katowice, 2018, ss. 95.
 2. Czy istnieje przestrzeń publiczna? „Transformacje” 2017, nr 1-2, s. 216-227.
 3. Wartościowanie (w) przestrzeni publicznej, (w:) Kryteria wyboru i oceniania w kulturze, J. Winnicka-Gburek, B. Dziadzia (red.). Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017, s. 129-142.
 4. (Nie)zrównoważony rozwój miasta na przykładzie Zabrza „Kultura i Historia” 2016, nr 30, s. 213-221.
 5. Sztuka w przestrzeni publicznej: artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego [współred. B. Dziadzia, S. Piskorek-Oczko]. Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej, Bielsko-Biała 2015, ss. 254.
 6. Miasto – władza: o tym jak władza kształtuje miejską przestrzeń i jak miasto się władzy wymyka (w:) Sztuka w przestrzeni publicznej: artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego, Bielsko-Biała 2015, s. 33-45.
 7. Miejski turysta – przyglądając się pustce „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 11, s. 48-60.
 8. Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej” [współred. K. Olbrycht, A. Matusiak]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 494.
 9. Schizofreniczne komunikaty. Światło, lustro, ekran (w:) Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.). Nomos, Kraków 2010, s. 98-106.
return to top