Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Barbara Kita

15.04.2020 - 12:09, aktualizacja 04.06.2020 - 11:01
Redakcja: an

Kita Barbara - zdjęcie profilowedr hab. Barbara Kita, prof. UŚ
e-mail: barbara.kita@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • teoria i estetyka filmu i nowych mediów,
 • pejzaż filmowy i medialny,
 • tożsamość obrazu,
 • związki filmu, wideo i fotografii,
 • kwestie fotogeniczności,
 • problematyka miejska.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2014 – Obraz zatrzymany. Praktyka i teoria późnego Godarda, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2000 –  Przestrzenie w kulturze audiowizualnej nowych mediów, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1994 – Koprodukcje polsko-francuskie jako problem antropologiczny, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Kultury obrazu-tabu-edukacja. Red. Ilona Copik, Barbara Kita. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018. 978-83-226-3325-0, ss. 219.
 2. Filmowe pejzaże Europy. Red. Magdalena Kempna-Pieniążek, Barbara Kita. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017. 978-83-226-3169-0, ss. 262.
 3. “Annales Univeristatis Cracoviensis. Studia de Cultura” Tom monograficzny: Dyskursy widzialności. Red. Ilona Copik, Barbara Kita, Bogusław Skowronek. Kraków 2017, nr 9 (4), ss. 148.
 4. Refleksje o fotografii w twórczości Chrisa Markera. “Przegląd Kulturoznawczy” 2019, nr 1, s. 1-10.
 5. Pejzaże w mediach Chrisa Markera. “Annales Univeristatis Cracoviensis. Studia de Cultura”, 2017, nr 9 (4), s. 78-85.
 6. Strategie koprodukcyjne (polsko-francuskie) w perspektywie transkulturowej. W: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. T. 2. Literatura (i kultura) polska w świecie. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. 349-363.
 7. Pornografia u Jeana-Luca Godarda // W: Kultury obrazu – tabu – edukacja. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. 139-150.
 8. Pejzaż za oknem. Europejskie widokówki filmowe – wprowadzenie // W: Filmowe pejzaże Europy. Red. Magdalena Kempna-Pieniążek, Barbara Kita. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, s. 7-26.
return to top