Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Barbara Orzeł

15.04.2020 - 12:55, aktualizacja 13.05.2022 - 11:55
Redakcja: am

dr Barbara Orzeł

e-mail: barbara.orzel@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-7298-3155

Tematyka badawcza:

 • aktualizacja w kulturze a nowe media,
 • konsumpcja mitu,
 • „twórcza“ konsumpcja, tzw. „moda na wszystkie mody“.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2015 – Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2012 – Appleizacja kultury. Zmiana zachowań komunikacyjnych w kontekście nowych mediów, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Funkcjonalność aplikacji mobilnych w tyfloświecie. „Kultura Współczesna” 2021, nr 3, s. 195-204.
 2. Kulturowe i społeczne konteksty pandemii COVID-19. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2021, ss. 242. ISBN 978-83-226-4142-2.
 3. Szybko, szybciej… o prędkości konsumpcji w świetle prawa Moore’a. „Anthropos?”: „W ruchu” 2018, nr 27, s. 102-110.
 4. Cyfrowi poligloci. Zrozumieć kulturę programistów. W: Społeczność w języku – język społeczności, red. Karolina Lisczyk, Marcin Maciołek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 149-161.
 5. Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, ss. 196. ISBN 978‐83‐226‐3266‐6.
 6. 3D, 4D… W stronę kina wielu zmysłów – w stronę mediów wielu zmysłów. „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne” 2017, nr 1-2, s. 395-407.
 7. Świętość skonsumowana? Medialna apoteoza Steve’a Jobsa a transformacje kategorii sacrum we współczesnej kulturze. „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne” 2015, nr 1/2, s. 387-404.
 8. Opowieści… wizerunkowej treści. Storytelling jako strategia autopromocji. W: Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony. T. 1, red. Iwona Loewe, Ewelina Tyc, Aleksandra Kalisz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 49-54. ISBN 978-83-8012-414-1.
 9. Appleizacja kultury. Zmiana zachowań komunikacyjnych w kontekście nowych mediów. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2014, ss. 204. ISBN 978-83-7164-826-7.
 10. Ciało – przestrzeń – interakcja. O doświadczeniu użytkownika w grach kinetycznych. „Transformacje” 2013, nr 1-2, s. 196-208.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami.

Barbara Orzeł, PhD
Assistant Professor in the Institute of Culture Studies, Faculty of Humanities, the University of Silesia in Katowice

barbara.orzel@us.edu.pl

ORCID 0000-0001-7298-3155

https://www.researchgate.net/profile/Barbara-Orzel

https://scholar.google.com/citations?user=Ry2lRWIAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Research interests:

 • digital humanities,
 • media anthropology,
 • communication,
 • consumption,
 • isual culture,
 • public relations.

Selected publications: 

 1. Co nowego w nowych mediach? Transformacje, perspektywy, oczekiwania [What is new in the new media? Transformations, perspectives, expectations] ed. Barbara Orzeł. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, 142 pages. ISBN 978-83-226-3783-8.
 2. Szybko, szybciej… o „prędkości” konsumpcji w świetle prawa Moore’a [Fast, faster… on the “speed” of consumption in the light of Moore’s Law]. “Anthropos?” 2018, no. 27, pp. 102-110.
 3. Aplikacja mobilna jako zjawisko kulturowe [Mobile application as a cultural phenomenon]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, 194 pages. ISBN 978-83-226-3266-6.
 4. 3D, 4D… W stronę kina wielu zmysłów – w stronę mediów wielu zmysłów [3D, 4D… Towards the multi-sensory cinema – towards the multi-sensory media]. “Transformacje. Pismo intersycyplinarne” 2017, no. 1/2 (92-93), pp. 395-407.
 5. Appleizacja kultury: zmiana zachowań komunikacyjnych w kontekście nowych mediów [The Appleization of culture: A change of communicative behaviors in the new media context]. “Śląsk” Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2014, 204 pages. ISBN 978-83-7164-826-7.

Academic outreach and engagement:

 1. Social media manager / content creator on Facebook fanpage “Kulturoznawstwo – Kultury mediów UŚ” [since September 2020].
 2. “Aplikacja mobilna jako barometr codzienności” [Mobile application as a barometer of everyday life] – lecture and workshop for high school students, the Open Day of the Faculty of Philology, 25 September 2019.
 3. “Aplikacje mobilne jako barometr codzienności. Studium medioznawcze (kulturoznawcze)” [Mobile applications as a barometer of everyday life. Media Studies (Cultural Studies) perspective], lecture for students and candidates, “Open Culture”, 21 May 2019.

return to top