Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Beata Abdallah-Krzepkowska

14.04.2020 - 14:08, aktualizacja 02.07.2020 - 10:41
Redakcja: an

dr Beata Abdallah-Krzepkowska
e-mail: beata.abdallah-krzepkowska@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • semantyka Koranu,
 • językoznawstwo kulturowe,
 • współczesna egzegeza Koranu,
 • islam w Polsce i Europie,
 • islam współczesny.

Wybrane publikacje:

 1. Językowy obraz psa w “Koranie” i hadisach // W: W kręgu zagadnień świata arabskiego. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015. – S. 201-213.
 2. Język Koranu jako obraz doświadczenia kulturowego // W: Doświadczenie i obraz. – Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2010. – S. 64-79.
 3. Konceptualizacja wartości w Koranie na przykładzie analizy pojęcia miłosierdzia // W: Arabowie, islam, świat. – Łódź : Wydawnictwo Ibidem, 2007. – S. 157-167.
 4. Rahma i miłosierdzie : (nie)adekwatność pojęć // Nurt SVD. – 2017, z. 1, s. 224-237.
 5. Rola tradycji muzułmańskiej w egzegezie Koranu // W: Tradycja w tekstach kultury. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – S. 20-29.
 6. Słowianie w oczach średniowiecznych pisarzy arabskich // W: Wielokulturowość : postulat i praktyka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. – S. 169-182.
 7. Space of Lights : [wystawa] / Małgorzata Łuszczak. – Ostrawa, Republika Czeska : Galeria Koridor, 15-27.03.2017.
 8. W imię Boga : feminizm muzułmański jako próba przezwyciężenia patriarchalistycznego dyskursu w islamie  // W: Bezpieczny świat wielu kultur i narodów : przewodnik dla nauczycieli. – Będzin : Wydawnictwo i-Press, 2011. – S. 67-76.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Orientalistyczne.
return to top