Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Beata Gontarz

15.04.2020 - 11:30, aktualizacja 13.05.2022 - 10:29
Redakcja: am

dr hab. Beata Gontarz, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze

e-mail: beata.gontarz@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-5302-8010

Tematyka badawcza:

 • formy i dyskurs dokumentu osobistego,
 • korespondencja literatury i sztuk wizualnych,
 • reprezentacje indywidualnego i zbiorowego doświadczenia historii,
 • dyskurs tożsamościowy w perspektywie indywidualnej i zbiorowej,
 • aksjologiczne aspekty w kulturze współczesnej.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2015 – Obrazy świata. Wizualne  reprezentacje rzeczywistości w polskiej prozie współczesnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

1997 – Główne problemy twórczości Jana Józefa Szczepańskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1992 – „Rafa” Jana Józefa Szczepańskiego. Próba ujęcia monograficznego, filologia polska, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Meandry etyczne podmiotu w „Sońce” Ignacego Karpowicza. W: „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX– XXI wieku, red. Leszek Zwierzyński, Monika Wiszniowska, Paweł Paszek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 176–188.
 2. Kulturowe gry w „Grze o tron”, red. Beata Gontarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 158. ISBN 978-83-226-3051-8.
 3. Rzeczy prywatne w przestrzeni doświadczeń człowieka współczesnego. O „Rafie” Jana Józefa Szczepańskiego. W: Rzecz w kulturze, red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Dorota Dąbrowska. Wydawnictwo Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, s. 107-125.
 4. Obrazy świata. Wizualne reprezentacje rzeczywistości w polskiej prozie współczesnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 320. ISBN 978-83-8012-052-5.
 5. Literackie reprezentacje historii. Świadectwa – mediatyzacje – eksploracje, Aleksandra Dębska-Kossakowska, Beata Gontarz, Monika Wiszniowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, ss. 261. ISBN 978-83-226-2255-1.
 6. Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu, red. Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ss. 494. ISBN 978-83-226-1912-4.
 7. Świat przez pryzmat „ja”. T. 1: Teorie i autobiograficzne rekonesanse, red. Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo „PARA”, Katowice 2006, ss. 266. ISBN 83-923561-1-X.
 8. Świat przez pryzmat „ja”. T. 2: Studia i interpretacje, red. Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo „PARA”, Katowice 2006, ss. 239. ISBN 83-923561-2-8.
 9. O Janie Józefie Szczepańskim wspomnienia i szkice, red. Beata Gontarz. Wydawnictwo Biblioteki Śląskiej, Katowice 2003, ss. 130. ISBN 83-87849-47-2.
 10. Pisarz i historia. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, ss. 176. ISBN 83-226-1034-3.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, członek/założyciel,
 • Komisji Historycznoliteracka oddziału PAN w Katowicach,
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, oddział w Katowicach.

Beata Gontarz, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

Director of the Institute of Culture Studies

beata.gontarz@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-5302-8010

https://scholar.google.com/citations?user=vnI26TQAAAAJ&hl=pl

https://silesian.academia.edu/BeataGontarz

Research interests:

 • forms and discourse of personal documents,
 • correspondence between literature and visual arts,
 • representations of individual and group experience of history,
 • identity discourse in individual and group perspectives,
 • axiological aspects of modern culture.

Selected publications:

 1. Jan Józef Szczepański’s Questions about the Meaning of Faith. Based on Dziennik (Journal). “Sensus Historiae” 2020, no. 3, pp. 97-111.
 2. Krytyka kultury w PRL-u. Na podstawie „Dziennika” Jana Józefa Szczepańskiego [Culture criticism in the People’s Republic of Poland. On the basis of Jan Józef Szczepański’s “Diary”], In: PRL-owskie re-sentymenty, eds.: Alicja Kisielewska, Monika Kostaszuk-Romanowska, Andrzej Kisielewski. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017, pp. 149-167.
 3. Obrazy świata. Wizualne reprezentacje rzeczywistości w polskiej prozie współczesnej [Images of the world. Visual representations of reality in modern Polish prose]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, 320 pages. ISBN 978-83-8012-052-5.
 4. Literackie reprezentacje historii. Świadectwa – mediatyzacje – eksploracje [Literary representations of history. Testimony — mediatization — exploration] [co-authors: Aleksandra Dębska-Kossakowska, Monika Wiszniowska]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, 261 pages. ISBN 978-83-226-2255-1.
 5. W poszukiwaniu tożsamości – współczesna polska saga rodzinna [In search of identity — a modern Polish family saga]. In: Ku antropologii rodziny, ed. and introd. by Lucyna Rożek. Wydawnictwo Akademii Jana Długosza, Częstochowa 2009, pp. 51–67.

Academic outreach and engagement:

 1. Expert opinion on the document, Strategiczne obszary rozwoju kultury województwa śląskiego do 2030 prepared by the W. Korfanty Institute of Polish Thought – the Silesian Voivodeship Institution of Culture in collaboration with the external experts from the “Obserwatorium” Foundation, Katowice 2021.
 2. Lecture — Gustaw Herling-Grudziński i jego rówieśnicy: pokolenie 1920, delivered on November 6, 2019 in II LO in Zabrze, as part of the project Widziane z Neapolu. Gustaw Herling-Grudziński, the J. Fusiecki Municipal Public Library in Zabrze. No. 01640/19, the Ministry of Culture and National Heritage program z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Promocja czytelnictwa 2019”.

 

Beata Gontarz - zdjęcie profilowe

return to top