Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Beata Gontarz

15.04.2020 - 11:30, aktualizacja 17.07.2020 - 11:16
Redakcja: an

Beata Gontarz - zdjęcie profilowedr hab. Beata Gontarz, prof. UŚ
Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze
e-mail: beata.gontarz@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • formy i dyskurs dokumentu osobistego,
 • korespondencja literatury i sztuk wizualnych,
 • reprezentacje indywidualnego i zbiorowego doświadczenia historii,
 • dyskurs tożsamościowy w perspektywie indywidualnej i zbiorowej,
 • aksjologiczne aspekty w kulturze współczesnej.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2015 – Obrazy świata. Wizualne  reprezentacje rzeczywistości w polskiej prozie współczesnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

1997 – Główne problemy twórczości Jana Józefa Szczepańskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1992 – „Rafa” Jana Józefa Szczepańskiego. Próba ujęcia monograficznego, filologia polska, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Obrazy świata. Wizualne reprezentacje rzeczywistości w polskiej prozie współczesnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 320.
 2. Pisarz i historia. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, ss. 176.
 3. Literackie reprezentacje historii. Świadectwa – mediatyzacje – eksploracje, Beata Gontarz [współautor: Aleksandra Dębska-Kossakowska, Monika Wiszniowska]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 261.
 4. Kulturowe gry w „Grze o tron”. Red. i wstęp Beata Gontarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 158.
 5. Opowiedzieć historię. Prace dedykowane Profesorowi Stefanowi Zabierowskiemu. Red. Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2009, ss. 494.
 6. Świat przez pryzmat „ja”. T. 1: Teorie i autobiograficzne rekonesanse. Red. Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo „PARA”, Katowice 2006, ss. 266.
 7. Świat przez pryzmat „ja”. T. 2: Studia i interpretacje. Red. Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak. Wydawnictwo „PARA”, Katowice 2006, ss. 239.
 8. O Janie Józefie Szczepańskim wspomnienia i szkice. Red. Beata Gontarz. Wydawnictwo Biblioteki Śląskiej, Katowice 2003, ss. 130.
 9. Rzeczy prywatne w przestrzeni doświadczeń człowieka współczesnego. O „Rafie” Jana Józefa Szczepańskiego. W: Rzecz w kulturze. Red. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Dorota Dąbrowska. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, s. 107-125.
 10. Meandry etyczne podmiotu w „Sońce” Ignacego Karpowicza. W: „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX– XXI wieku. Red. L. Zwierzyński, M. Wiszniowska, P. Paszek, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017, s. 176–188.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, członek/założyciel,
 • Komisji Historycznoliteracka oddziału PAN w Katowicach,
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, oddział w Katowicach.
return to top