Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Beata Popczyk-Szczęsna

15.04.2020 - 13:20, aktualizacja 09.07.2020 - 11:02
Redakcja: an

Beata Popczyk-Szczęsna - zdjęcie profilowedr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, prof. UŚ
e-mail: beata.popczyk-szczesna@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • teatr i dramat XX wieku w kontekście artystycznych i społecznych praktyk performatywnych,
 • teoria i praktyki lektury tekstu dramatycznego,
 • polska dramaturgia sceniczna XXI wieku,
 • nurt biograficzny w teatrze współczesnym,
 • doświadczenie jako kategoria teoriopoznawcza we współczesnej refleksji humanistycznej.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2016 – Powtórzenia i powroty. O dramaturgii Janusza Głowackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski

Doktorat

2001 – Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku. Potyczki z referencją, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski

Magisterium

1996 – Funkcje metafory w interakcjach postaci dramatycznych na przykładzie „Emigrantów”  i „Miłości na Krymie” Sławomira Mrożka, Uniwersytet Jagielloński.

Wybrane publikacje:

 1. Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku. Potyczki z referencją, Rabid, Kraków 2003, ss. 155.
 2. Dramaturgia polska po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, ss. 85.
 3. Powtórzenia i powroty. O dramaturgii Janusza Głowackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 244. ISBN 978-83-8012-472-1.
 4. Dramat i doświadczenie, pod red. Beaty Popczyk-Szczęsnej i Magdaleny Figzał, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 486. ISBN 978-83-226-2283-4.
 5. Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru, red. Magdalena Figzał-Janikowska, Aneta Głowacka, Beata Popczyk-Szczęsna, Ewa Wąchocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 432. ISBN 978-83-226-3507-0.
 6. Estetyka wysłowienia, „Dialog” 2017, nr 6, s. 104-119.
 7. Homo agresor, „Dialog” 2018, nr 3, s. 117-127.
 8. Słowo i rytm w teatrze Iwana Wyrypajewa, „Litteraria Copernicana” 2018, nr 2, s. 119-130.
 9. Tekst jako bohater w kulturze uczestnictwa. Szkice o polskiej dramaturgii teatralnej, Wydawnictwo Naukowe “Śląsk”, Katowice 2019, ss. 148. ISBN 978-83-8183-017-1.
 10. Bioteatr, “Teatr” 2020, nr 5, s. 42-45.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych,
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,
 • Komisja Historycznoliteracka PAN,
 • European Association for the Study of Theatre and Performance – EASTAP.
return to top