Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Beata Żołędowska-Król

15.04.2020 - 14:35, aktualizacja 03.06.2020 - 13:11
Redakcja: JusJan

Beata Żołędowska-Król - zdjęcie profilowedr Beata Żołędowska-Król
e-mail: beata.zoledowska-krol@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • zarządzanie jakością oraz wdrażanie elementów zarządzania relacjami w bibliotekach,
 • pomiar jakości usług bibliotecznych oraz zastosowanie najnowszych koncepcji zarządzania odnoszących się do poprawy funkcjonowania współczesnych bibliotek,
 • czasopisma jako źródło odzwierciedlające proces kształtowania myśli teoretycznej i warsztatu badawczego dyscyplin poświęconych książce i bibliotece.

Stopnie i tytułu naukowe:

Doktorat

2003 – Proces kreowania wizerunku biblioteki publicznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1999 – Rola biblioteki szkolnej w propagowaniu kultury ekologicznej wśród uczniów, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Statystyka dla bibliotekoznawców. Marian Huczek, Beata Żołędowska. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2003, ss. 99.
 2. Zarządzanie wiedzą w procesie kształtowania relacji z użytkownikiem biblioteki. „Przegląd Biblioteczny” 2009, z. 2, s. 219-227.
 3. Zarządzanie kadrami w bibliotece. Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król. Wyd. 2 popr. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011, ss. 159.
 4. Wiedza użytkowników zasobem nowoczesnej biblioteki. W: Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Red. Maja Wojciechowska. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016, s. 90-97.
 5. Karol Estreicher. Analiza publikacji na łamach „Biblioteki Warszawskiej”. W: Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek. Red. Arkadiusz Pulikowski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 233-245.
 6. Architektura biblioteczna na łamach czasopisma „Bibliotekarz” w latach trzydziestych XX wieku. W: O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej. Red. Teresa Wilkoń. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 270-278.
 7. Recepcja zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania bibliotekami w polskim czasopiśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego. „Zarządzanie Biblioteką” 2018, nr 1, s. 75-82.
 8. Rozwiązania strukturalne współczesnych bibliotek. W: Zarządzanie biblioteką. Red. Maja Wojciechowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019, s. 146-163.
 9. Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Red. Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król, przy współudziale Bożeny Jaskowskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019, ss. 292.
 10. Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenach ziem polskich (1901-1939). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2019, ss. 504.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Komisja Zarządzania i Marketingu przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.
return to top