Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Bogdan Zeler

15.04.2020 - 14:33, aktualizacja 03.06.2020 - 12:53
Redakcja: an

prof. dr hab. Bogdan Zeler
e-mail: bogdan.zeler@us.eu.pl

Tematyka badawcza:

 • komunikacja kulturowa,
 • sacrum w kulturze,
 • literatura Internetu,
 • nowe nowe media.

Stopnie i tytuły naukowe:

Profesura

2015 – tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Doktorat

1985 – Liryka cyganerii warszawskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Habilitacja

1994 – Teofania we współczesnej liryce polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Teofania we współczesnej liryce polskiej, Bielsko-Biała : Augustana, 1993, ss. 161.
 2. Zrozumieć poezję współczesną, Katowice : „Książnica” 1995, ss. 159.
 3. O poezji Wisławy Szymborskiej, Katowice : „Książnica” 1996, ss. 121.
 4. Poezja i … studia, szkice, interpretacje, Katowice : „Książnica” 1998, ss. 262.
 5. „Po wiersz tak prosty że każdy zrozumie”. O poezji ks. Jana Twardowskiego, Katowice : Unia 2001, ss. 129.
 6. Odcień słowa : program nauczania języka polskiego w klasach I-III liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych : kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym / Danuta Krzyżyk, Bogdan Zeler. Katowice : Videograf Edukacja, 2002, ss. 32.
 7. W dialogu z Lutrem, Bielsko Biała : Augustana 2018, ss. 96.
 8. Social media – Educational and Pedagogical Problems. W: “European Journal of Multidisciplinary Studies” January-April – 2018, nr 2, s. 15-21.
 9. Neue Ideen in der Multimedia Welt – die Notwendigheit einer Bilanz. W: Aneignungs – und Nutsungsweisen Neuer Medien durch Kreativität und Kompetentz. Hg.Gerhard Banse/Annely Rothkegel. Berlin Verlag Trafo 2015,  227-232.
 10. Genius loci und Social Media (am Beispiel Ober Schjlesien). W: Von der Agora zur Cyberworld Sociale und Kulturelle, digitale und nicht-digitale Dimensionen des öffentlichem Raumes, Hg. Gerhard Banse, Xebier Insausti, Berlin 2018.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,
 • Polskie Towarzystwo Badań Reformacji.
return to top