Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Bogusław Dziadzia

15.04.2020 - 10:51, aktualizacja 02.02.2023 - 12:48
Redakcja: am

dr hab. Bogusław Dziadzia, prof. UŚ

e-mail: boguslaw.dziadzia@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-1838-7197

Tematyka badawcza:

 • kultura (m. in. animacja kultury, edukacja kulturalna),
 • sztuka,
 • media,
 • lokalność.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2015 – Naznaczeni popkulturą. Media elektroniczne i przemiany prowincji, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Warszawa).

Doktorat

2003 – Manipulacja a media. Socjologiczne studium manipulacji multimedialnej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1998 – Muzyka a plastyka – problemy integracji sztuk, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. EtnoPolska – animacja, edukacja, partycypacja? „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2020, vol. 59, s. 33-46
 2. Cieszyńska wspólnota kulturalna i ciężar niewidzialnej granicy. „Cieszyński Almanach Pedagogiczny” 2019. T. 6, s. 20-27.
 3. Sustainable development of socio-cultural capital in the city divided by border [współaut. Łukasz Wróblewski, Zdzisława Dacko-Pikiewicz]. W: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 : proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Granada, 2019, s. 2527-2535.
 4. Anestetyka a ocenianie i kategoryzowanie sztuki. „Kultura Współczesna” 2018, nr 4, s. 41-56.
 5. Dzieci i młodzież Kultury 2.0. „Cieszyński Almanach Pedagogiczny” 2018. T. 5, s. 87-94.
 6. Kształcenie kadr kultury a edukacja kulturowa. W: Edukacja kulturowa : obserwatorium. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Katowice 2018, s. 33-38.
 7. Nowa podmiotowość w nowych mediach. W: Medioznawstwo personalistyczne. T. 2, Wybrane zagadnienia z kultury mediów. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, s. 575-594.
 8. Sustainable management of the offer of cultural institutions in the cross-border market for cultural services – barriers and conditions [współaut. Łukasz Wróblewski, Zdzisława Dacko-Pikiewicz]. „Sustainability (Basel)” 2018, iss. 9, s. 1-20.
 9. Kryteria wyboru i oceniania w kulturze, red. Joanna Winnicka-Gburek, Bogusław Dziadzia. Wydawnictwo Naukowe Katedra. Gdańsk 2017, ss. 376. ISBN 978-83-65155-75-7.
 10. Zaufanie w kapitale kulturowym i niemoc dojrzenia, że król jest nagi. W: Kryteria wyboru i oceniania w kulturze. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017, s. 87-100.

Bogusław Dziadzia, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

The Faculty of Arts and Educational Science in Cieszyn

boguslaw.dziadzia@us.edu.pl

ORCID 0000-0003-1838-7197

https://www.researchgate.net/profile/Boguslaw-Dziadzia

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=vOCfgeUAAAAJ

Research interests:

 • culture (e.g. cultural education),
 • art,
 • media,
 • locality.

Recent publications:

 • Introduction. Striking with humility at the heart of the substance of the world. In: Waste/Taste of Time [exhibition catalogue]. Muzeum Historyczne, Bielsko-Biała 2020, pp. 9-11.
 • EtnoPolska – animacja, edukacja, partycypacja? [EtnoPolska – animation, education, participation?] “Łódzkie Studia Etnograficzne” 2020, vol. 59, pp. 33-46.
 • Anestetyka a ocenianie i kategoryzowanie sztuki [Anesthetics versus judging and categorizing art]. “Kultura Współczesna” 2018, no. 4, pp. 41-56.
 • Sustainable management of the offer of cultural institutions in the cross-border market for cultural services – barriers and conditions [co-authors Łukasz Wróblewski, Zdzisława Dacko-Pikiewicz]. „Sustainability” 2018, vol. 10, issue 9, pp. 1-20.
 • Kryteria wyboru i oceniania w kulturze [Criteria for the selection and evaluation in culture] [co-editor Joanna Winnicka-Gburek]. Wydawnictwo Naukowe Katedra. Gdańsk 2017, 376 pages. ISBN 978-83-65155-75-7.

 

Bogusław Dziadzia

return to top