Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Bogusław Dziadzia

15.04.2020 - 10:51, aktualizacja 02.07.2020 - 11:01
Redakcja: an

Bogusław Dziadzia - zdjęcie profilowedr hab. Bogusław Dziadzia, prof. UŚ

Prodziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji ds. kształcenia i studenckich

e-mail: boguslaw.dziadzia@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • kultura,
 • sztuka,
 • media,
 • lokalność,
 • animacja kultury,
 • edukacja kulturalna.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2015 – Naznaczeni popkulturą. Media elektroniczne i przemiany prowincji, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (Warszawa).

Doktorat

2003 – Manipulacja a media. Socjologiczne studium manipulacji multimedialnej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1998 – Muzyka a plastyka – problemy integracji sztuk, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Cieszyńska wspólnota kulturalna i ciężar niewidzialnej granicy // Ciesz. Alm. Pedagog. – T. 6 (2019), s. 20-27.
 2. Sustainable development of socio-cultural capital in the city divided by border [współaut. Łukasz Wróblewski, Zdzisława Dacko-Pikiewicz] W: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 : proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). – Granada : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019. – S. 2527-2535. – ISBN 978-0-9998551-2-6.
 3. Anestetyka a ocenianie i kategoryzowanie sztuki // Kult. Współcz. – 2018, nr 4, s. 41-56.
 4. Dzieci i młodzież Kultury 2.0 // Ciesz. Alm. Pedagog. – T. 5 (2018), s. 87-94.
 5. Kształcenie kadr kultury a edukacja kulturowa // W: Edukacja kulturowa : obserwatorium. – Katowice : Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, 2018. – S. 33-38. – ISBN 978-83-952024-8-3.
 6. Nowa podmiotowość w nowych mediach // W: Medioznawstwo personalistyczne. T. 2, Wybrane zagadnienia z kultury mediów. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. – S. 575-594. – ISBN 978-83-8061-577-9.
 7. Sustainable management of the offer of cultural institutions in the cross-border market for cultural services – barriers and conditions [współaut. Łukasz Wróblewski, Zdzisława Dacko-Pikiewicz] // Sustainability (Basel). – Vol. 10, iss. 9 (2018), art. no. 3253.
 8. Kryteria wyboru i oceniania w kulturze / red. Joanna Winnicka-Gburek, Bogusław Dziadzia. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017. – 376 s. – ISBN 978-83-65155-75-7. 
 9. Medialne obrazy polskich i czeskich wspólnot wyobrażonych // W: Polacy i Czesi w mediach : obserwacje i prognozy : praca zbiorowa. – Katowice : Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, 2017. – S. 53-68. – ISBN 978-83-60071-93-9. 
 10. Zaufanie w kapitale kulturowym i niemoc dojrzenia, że król jest nagi // W: Kryteria wyboru i oceniania w kulturze. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017. – S. 87-100. – ISBN 978-83-65155-75-7.
return to top