Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

15.04.2020 - 14:20, aktualizacja 02.07.2020 - 11:21
Redakcja: an

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska - zdjęcie profilowedr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, prof. UŚ
e-mail: dobroslawa.wezowicz-ziolkowska@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • współczesne teorie kultury (memetyka),
 • biologiczne teorie zachowań społecznych (etologia, socjobiologia, psychologia ewolucyjna),
 • folklorystyka, folklor współczesny (w tym netlore),
 • humanistyka ekologiczna i ekofilozofia (animal studies, posthumanizm).

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2009 – Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

1989 – Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII – XX wieku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin).

Magisterium

1978 – Folklor w prozie Tadeusza Nowaka, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej. Red. D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 352.
 2. Marcel Mauss. Red. D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska. Numer monograficzny „Laboratorium Kultury” nr 5, 2016, ss. 278.
 3. Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii. Red. D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska, współpraca K. Jaglarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / grupakulturalna.pl, Katowice 2014, ss. 362.
 4. Fizjologie/transgresje. Red. D. Wężowicz-Ziółkowska. Numer monograficzny „Kultura Współczesna” nr 3 (78), 2013, ss. 278.
 5. Ukąszenia, wirusy, memy. Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych. Red. D. Wężowicz-Ziółkowska, A. Pisarek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / WW, Katowice 2013, ss. 281.
 6. „Pojedziemy na łów …”. Polowania a przemoc symboliczna, [w:] Zwierzę – język – emocje. Dyskursy i narracje. M. Kubisz, J. Tymieniecka Suchanek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 53-67.
 7. Łowca w każdym z nas? „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”, T. 4, 2018, s. 89-103.
 8. Koncepcja rasy we lwowskiej szkole typologicznej. „Przegląd Humanistyczny”, nr 3, 2018, s. 23-37.
 9. Mimesis i anthropos albo o przymusie naśladownictwa. Dawkins – Tarde – Girard. „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, T. 24, 2018, s. 361-375.  
 10. Maszyny memowe i „słomiane psy”. Przybliżenia posthumanistyczne. „Filo-Sofija”, T. 6, 2017, s. 111-125.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Kontakt” (Kraków) (od 2001), założyciel,
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (od 2009),
 • Stowarzyszenie „Rosyjskie Centrum Kultury i Nauki w Polsce” (od 2010),
 • Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura (LAS-TK), pracownia badawcza przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (od 2014).
return to top