Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze

Dorota Fox

15.04.2020 - 10:59, aktualizacja 12.05.2022 - 13:18
Redakcja: am

dr hab. Dorota Fox, prof. UŚ

e-mail: dorota.fox@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-6766-4165

Tematyka badawcza:

 • historia krytyki teatralnej,
 • historia teatru dwudziestolecia międzywojennego,
 • teatr amatorski,
 • widowiskowe gatunki sztuki estradowej (rewia, kabaret, piosenka i teatr piosenki).

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2015 – Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918-1939, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

1998 – Teatrzyki kabaretowe i rewiowe w warszawskiej prasie dwudziestolecia międzywojennego. “Humor, żart ironia, czy głębsze znaczenie”, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisteria

1988 – Krytyka teatralna Stanisława Piaseckiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

1986 – Tragizm w “Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Polska awangarda teatralna 1919-1939 : antologia, wybór, oprac., red. nauk. Dorota Fox, Dariusz Kosiński. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2021, ss. 575 [Odzyskana Awangarda]. ISBN 978-83-66124-62-2.
 2. Niedościgniony autentyzm. O aktorach śląskiego teatru amatorskiego „Naumiony”. W: Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Aktor, red. Irena Jajte-Lewkowicz, Monika Wąsik. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 69-87.
 3. Przestrzenie teatralne jako palimpsest. Kilka odsłon. W: Palimpsest. Miejsce i przestrzenie, red. Anna Gomóła, Anna Szawerna-Dyrszka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 145-161.
 4. To the Horizon and All the Way to the Bottom:Etnographic Theatre in Poland as a Medium of Cultural Memory. W: Theatre as a Value-based Discours. Slovak Thestre and Contemporary European Theatre Culture, red. Elena Knopová. VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2018, s. 167-181.
 5. Dzieje Teatru Zagłębia i innych scen sosnowieckich. W: Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. 2, red. Antoni Barciak, Andrzej Tadeusz Jankowski. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2016, s. 163-182.
 6. Kabaretowy świat przedstawień. O związkach i zależnościach kina i kabaretu. W: Teatr wśród mediów, red. Artur Duda, Marzenna Wiśniewska, Bartłomiej Oleszko. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 343-357.
 7. Konferansjer – persona (non) grata, kabaretu współczesnego. W: Kabaret – poważna sprawa? red. Dorota Fox, Jacek Mikołajczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 59-71.
 8. Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918-1939. Uniwersytet Śląski; Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2014, ss. 428. ISBN 978-83-60743-91-1.
 9. Zrozumieć popularność kabaretu; Naukowe quodlibety. W: Jaki jest kabaret? red. Dorota Fox, Jacek Mikołajczyk. Uniwersytet Śląski ; Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2012, s. 7-9; s. 13-30.
 10. Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ss. 274. ISBN 978-83-226-1621-5.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych (od 2012),
 • European Association for Urban History (EAUH) (od 2017),
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,
 • Komisja Historycznoliteracka PAN.

Dorota Fox, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

dorota.fox@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-6766-4165

https://scholar.google.com/citations?user=oES84OkAAAAJ&hl=pl&oi=ao

https://independent.academia.edu/DorotaFox

Research interests:

 • cabaret and state productions,
 • heater criticism,
 • theater periodical press,
 • amateur and ritual theater,
 • artistic performances.

Selected publications:

 1. Dyrektor odchodzi, zespół zostaje [The Director is leaving, the team is staying] [co-author Aneta Głowacka]. “Zarządzanie w Kulturze” 2020, vol. 21, no. 2, pp. 91-106.
 2. „A ja sobie śpiewam, a ja sobie gram…” : piosenka jako forma rytualizacji codzienności [„And I’m singing, and I’m playing…” : Song as a form of everyday life ritualization]. In: Etyka i estetyka słowa w piosence. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, pp. 15-25.
 3. Cokolwiek… Moniuszki w polskim kabarecie : humor, ironia, dowcip, żart, czasem i… głębsze znaczenie [Anything… by Moniuszko in Polish cabaret: Humor, irony, joke, and sometimes… a more profound meaning]. In: Życie – twórczość – konteksty. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2019, pp. 353-371.
 4. Rewiwalizm kultury i folkloryzm : widowiska obrzędowe w czasach współczesnych [Revivalism of culture and folklorism: Ritual performances in modern times]. „Er(r)go” 2019, no. 39, pp. 159-177
 5. To the horizon and all the way to the bottom : ethnographic theatre in Poland as a medium of cultural memory. In: Theatre as a value-based discourse : Slovak theatre and contemporary European theatre culture : [conference proceedings from the international scientific conference 5th and 6th of October 2017 Bratislava, Slovakia]. VEDA – Publishing House of Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2018, pp. 167-181.

Fellowships and grants:

 • Team grant, Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX I XXI wieku [The change of setup. Polish theatrical and social scenography in the 20th and 21st centuries], the National Program for the Development of Humanities; no. ODW-0161/NPRH4/H2b/83/2016 . 2017-2019.
 • Research grant, Odzyskana awangarda. Polska i środkowoeuropejska awangarda teatralna [The regained avant-garde. The Polish and Central European theatrical avant-garde], financed by MNiSW, in the module “National Heritage” of the National Program for the Development of Humanities; no. 0144/NPRH6/H11/85/2018.

Academic outreach and engagement:

 • Expert of the Polish Accreditation Committee, since 2018.
 • Member of the Regional Committee of the Polish Language Competition, since 2014.
 • Author of the popular science lectures organized by the Voivodeship Library in Lublin (May 2019, “Przeciw konwencjom. Moniuszko w kabarecie”)  and the Municipal Public Library in Sosnowiec: 2017, 2018, 2019 (e.g.  “Teatr w miejscach nieteatralnych”, “Teatr i literatura”).

 

Dorota Fox - zdjęcie profilowe

return to top