Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Dorota Fox

15.04.2020 - 10:59, aktualizacja 02.06.2020 - 11:53
Redakcja: an

Dorota Fox - zdjęcie profilowedr hab. Dorota Fox, prof. UŚ
e-mail: dorota.fox@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • historia krytyki teatralnej,
 • historia teatru dwudziestolecia międzywojennego,
 • teatr amatorski,
 • widowiskowe gatunki sztuki estradowej (rewia, kabaret, piosenka i teatr piosenki).

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2015 – Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918-1939, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

1998 – Teatrzyki kabaretowe i rewiowe w warszawskiej prasie dwudziestolecia międzywojennego. “Humor, żart ironia, czy głębsze znaczenie”, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisteria

1988 – Krytyka teatralna Stanisława Piaseckiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

1986 – Tragizm w “Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum Dwudziestolecia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ss. 274.
 2. Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918-1939, Uniwersytet Śląski i WW, Katowice 2014, ss. 411.
 3. Zrozumieć popularność kabaretu; Naukowe quodlibety. W: Jaki jest kabaret. Red. D. Fox, J. Mikołajczyk, Uniwersytet Śląski i WW Oficyna Wydawnicza, Katowice 2012, s. 7-9; s. 13-30.
 4. Amatorski ruch teatralny. W: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. T. 2. Red. A. Barciak, E. Chojecka, S. Fertacz, Muzeum Miasta, Katowice 2012, s. 196-203.
 5. Kabaretowy świat przedstawień. O związkach i zależnościach kina i kabaretu. W: Teatr wśród mediów. Red. A. Duda, M. Wiśniewska, B. Oleszko. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 343-357.
 6. Konferansjer – persona (non) grata, kabaretu współczesnego. W: Kabaret – poważna sprawa?. Red. D. Fox, J. Mikołajczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, s. 59-71.
 7. Dzieje Teatru Zagłębia i innych scen sosnowieckich. W: Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje. T. 2. Red. A. Barciak, A. T. Jankowski, Muzeum, Sosnowiec 2016, s. 163-182.
 8. Niedościgniony autentyzm. O aktorach śląskiego teatru amatorskiego „Naumiony”. W: Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie. Aktor. Red. I. Jajte-Lewkowicz, M. Wąsik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018,  s. 69-87.
 9. Przestrzenie teatralne jako palimpsest. Kilka odsłon. W: Palimpsest. Miejsce i przestrzenie. Red. A. Gomóła, A. Szawerna-Dyrszka, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2018, s. 145-161.
 10. To the Horizon and All the Way to the Bottom:Etnographic Theatre in Poland as a Medium of Cultural Memory. (w:) Theatre as a Value-based Discours. Slovak Thestre and Contemporary European Theatre Culture, red. E. Knopová, VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, Btarislava 2018, s. 167-181.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych (od 2012),
 • European Association for Urban History (EAUH) (od 2017),
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, 
 • Komisja Historycznoliteracka PAN.
return to top