Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Dorota Sieroń

15.04.2020 - 13:53, aktualizacja 02.07.2020 - 11:31
Redakcja: an

Dorota Sieroń - zdjęcie profilowedr hab. Dorota Sieroń, prof. UŚ
e-mail: dorota.sieron-galusek@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • komparatystyka literacka i kulturowa,
 • literatura dokumentu osobistego,
 • edukacja kulturalna,
 • procesy formacyjne,
 • kulturotwórcza i formacyjna rola wzorców osobowych,
 • zarządzanie instytucjami kultury.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2015 – Moment osobisty. Stempowski, Czapski, Miłosz, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2003 – Instytucjonalne formy kultury po reformie administracyjnej kraju. Analiza wybranych przykładów, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1997 – „Widzieć jasno w zachwyceniu”–  o krytyce artystycznej Józefa Czapskiego, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Borderland. On reviving culture, współaut. Łukasz Galusek, tłum. Jessica Taylor-Kucia, LIT Verlag GmbH&Co. KG Wien, Zweigniederlassung Zurich 2019. ISBN 978-3-643-91119-3.
 2. Moment osobisty. Stempowski, Czapski, Miłosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. ISBN 978-83-226-2179-0.
 3. Pogranicze. O odradzaniu się kultury, współaut. Łukasz Galusek, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2012. ISBN 978-83-61617-23-5.
 4. Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury, red. Katarzyna Olbrycht, Dorota Sieroń-Galusek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010. ISBN 978-83-7611-858-1.
 5. Fakt czy fenomen? Filomaci i kapiści, „Quart”, kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 2013, nr 2 (28), s. 62-69.
 6. Refleksyjność w edukacji kulturalnej i tożsamość instytucji, [w:] Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej, red. Katarzyna Olbrycht, Barbara Głyda, Agnieszka Matusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 109-118. ISBN 978-83-63041-18-2.
 7. Miasto nieśpiesznego przechodnia – Amsterdam Jerzego Stempowskiego, [w:] Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, red. Adam Tyszka, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010, s. 393-399. ISBN 978-83-7405-496-6.
 8. Gdzie skrywa się miasto?, [w:] Kraj lat dziecinnych, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Jacek Leszczyna, Studio Noa, Katowice 2010, s. 83-90. ISBN 978-83-60071-31-1.
 9. Rozmowy z Mistrzem. Zbigniew Herbert i Henryk Elzenberg, [w:] We mnie jest płomień który myśli – glosy do Herberta (w 10. rocznicę śmierci Poety), red. Marek Bernacki, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009, s. 69-75. ISBN 978-83-60714-67-6.
 10. „Dom dla kultury”? Kilka uwag na temat tożsamości instytucji kultury, [w:] Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, red. Katarzyna Olbrycht, Ewelina Konieczna, Jolanta Skutnik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 122-131. ISBN 978-83-7441-910-9.
return to top