Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dorota Sieroń

15.04.2020 - 13:53, aktualizacja 11.10.2023 - 12:38
Redakcja: an

dr hab. Dorota Sieroń, prof. UŚ

od października 2019 w Instytucie Nauk o Kulturze [50%] oraz Instytucie Pedagogiki [50%]

e-mail: dorota.sieron-galusek@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-0707-7532

Tematyka badawcza:

 • komparatystyka literacka i kulturowa,
 • literatura dokumentu osobistego,
 • edukacja kulturalna,
 • procesy formacyjne,
 • kulturotwórcza i formacyjna rola wzorców osobowych,
 • zarządzanie instytucjami kultury.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2015 – Moment osobisty. Stempowski, Czapski, Miłosz, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2003 – Instytucjonalne formy kultury po reformie administracyjnej kraju. Analiza wybranych przykładów, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1997 – „Widzieć jasno w zachwyceniu”–  o krytyce artystycznej Józefa Czapskiego, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Akceptacja starości i akceptacja w starości – badania z wykorzystywaniem literatury dokumentu osobistego. „Dyskursy Młodych Andragogów” 2021. T. 22, s. 145-156
 2. Borderland. On reviving culture (współaut. Łukasz Galusek, tłum. Jessica Taylor-Kucia). LIT Verlag GmbH&Co. Zurich 2019, ss. 196. ISBN 978-3-643-91119-3.
 3. Fakt czy fenomen? Filomaci i kapiści. „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” 2013, nr 2 (28), s. 62-69.
 4. Moment osobisty. Stempowski, Czapski, Miłosz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, ss. 312. ISBN 978-83-226-2179-0.
 5. Refleksyjność w edukacji kulturalnej i tożsamość instytucji. W: Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej, red. Katarzyna Olbrycht, Barbara Głyda, Agnieszka Matusiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 109-118. ISBN 978-83-63041-18-2.
 6. Pogranicze. O odradzaniu się kultury (współaut. Łukasz Galusek). Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2012. ISBN 978-83-61617-23-5.
 7. Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury, red. Katarzyna Olbrycht, Dorota Sieroń-Galusek. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 315. ISBN 978-83-7611-858-1.
 8. Miasto nieśpiesznego przechodnia – Amsterdam Jerzego Stempowskiego. W: Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, red. Adam Tyszka. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010, s. 393-399.
 9. Rozmowy z Mistrzem. Zbigniew Herbert i Henryk Elzenberg. W: We mnie jest płomień który myśli – glosy do Herberta (w 10. rocznicę śmierci Poety), red. Marek Bernacki. Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009, s. 69-75.
 10. „Dom dla kultury”? Kilka uwag na temat tożsamości instytucji kultury. W: Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, red. Katarzyna Olbrycht, Ewelina Konieczna, Jolanta Skutnik. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 122-131.

Dorota Sieroń, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies (the leading discipline) and the Institute of Pedagogy (the secondary discipline), the University of Silesia in Katowice

The Faculty of Arts and Educational Science in Cieszyn

Deputy Director of the Institute of Pedagogy in Cieszyn at the Faculty of Social Sciences

dorota.sieron@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-0707-7532

Research interests:

 • literary and cultural contrastive studies,
 • cultural education,
 • cultural biographies,
 • cultural institution management.

Selected publications:

 1. Prawda jako wartość międzyludzka: budująca rozmowa Czesława Miłosza z Thomasem Mertonem [Truth as an interpersonal value: An inspirational conversation between Czesław Miłosz and Thomas Merton]. In: Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2020, pp. 261-271.
 2. Kulturowa obojętność na doświadczenie dziecka? : przypadek Niki Strzemińskiej [Cultural indifference to the child’s experience?: the case of Nika Strzemińska]. „Biografistyka Pedagogiczna” 2020, vol. 5, pp. 51-72. DOI 10.36578/BP.2020.05.04
 3. Redaktorzy Giedroyć i Turowicz – zarządzanie w horyzoncie wartości [The editors: Giedroyć and Turowicz — management in the horizon of values]. „Transformacje” 2019, no. 1/2, pp. 155-166.
 4. Moment osobisty. Stempowski, Czapski, Miłosz [A personal moment. Stempowski, Czapski, Miłosz]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, 312 pages. ISBN 978-83-226-2179-0.
 5. Pogranicze. O odradzaniu się kultury [The borderland. On the revival of culture] [co-author Łukasz Galusek]. Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2012, ISBN 978-83-61617-23-5.

Fellowships and grants:

 • 2016–2019: the research project in the National Program for the Development of Humanities, the Ministry of Science and Higher Education (3aH 15016683).
 • 2013 – the nationwide diagnosis of developing of cultural workers’ competences in cultural centers, commissioned by the Ministry of Culture and National Heritage, the program “Obserwatorium Kultury”,  no. 41768/13.
 • 2011 — research grant of the Ministry of Culture and National Heritage: Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze [Personnel for culture in education and for education in culture]. Application: Regionalne Obserwatorium Kultury in Katowice. Program: Edukacja kulturalna i diagnoza kultury, “Obserwatorium kultury”, November 21, 2011.

Academic outreach and engagement:

Collaboration with the following institutions:

The Center “Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” in Sejny, the Foundation “Pogranicze”, the Czesław Miłosz International Center for Dialogue in Krasnogruda.

 

Dorota Sieroń - zdjęcie profilowe

return to top