Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Ewa Dąbek-Derda

15.04.2020 - 10:39, aktualizacja 03.06.2020 - 12:43
Redakcja: an

dr hab. Ewa Dąbek-Derda, prof. UŚ
e-mail: ewa.dabek-derda@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • plastyka teatralna ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestrzeni i kostiumu,
 • dokumentacja w badaniach widowisk kulturowych,
 • inscenizacja współczesna,
 • edukacja teatralna.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2018 – Sześcian zaklęty w kuli, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2001 – Tadeusza Słobodzianka nie-boskie historie. Dramaturgia w kręgu mitu, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1988 – Recenzje teatralne Tadeusza Brezy, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Sześcian zaklęty w kuli. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 301.
 2. Tadeusza Słobodzianka nie-boskie historie. Dramaturgia w kręgu mitu. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, ss. 147.
 3. Zabawa w teatr. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Ewa Dąbek-Derda [współpraca Dorota Buchwald, Jerzy Juk Kowarski], Warszawa 2012, ss. 864. Autorstwo części: Otwarcie, s. 11-23; Alchemia teatru, s. 73-99; Klucz do zabawy w teatr, s. 701-787.
 4. Widowisko ekstremalnej gry. W: Medycyna w teatrze. Red. M. Ganczar, K. Rutkowski. Homini, Warszawa 2017, s. 181-197.
 5. Gra z zanikaniem, czyli kłopoty ze scenografią. W: Teatrologia na rozdrożach. Red. A. Świątek, P. Tenczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 121-139.
 6. Przestrzenie w scenografiach Jerzego Juka Kowarskiego. W: Odsłony współczesnej scenografii. Problemy – sylwetki – rozmowy. Red. K. Fazan, A. Marszałek, J. Rożek-Sieraczyńska. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 187-200.
 7. Pośród nielotów. W: Ulotny. Teatr Zofii Wierchowicz. Red. M. Chudzikowska. Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa 2015, s. 16-26.
 8. Kilka słów o Konradzie Swinarskim – scenografie mimo woli. W: Odpowiedź Swinarskiemu. Red. B. Guczalska, J. Opalski, J. Targoń. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, Kraków 2015, s. 114-125.
 9. To czyli gra z chorobą. W: Prywatne, intymne, publiczne. Red. E. Wąchocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 219-244.
 10. W stronę metafizyki. Doświadczanie życia – doświadczanie teatru w dramatach Jona Fossego. W: Dramat i doświadczenie. Red. B. Popczyk-Szczęsna, M. Figzał. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 205-215.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polski Instytut Badań nad Sztuką Świata.
return to top