Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Ewa Kosowska

15.04.2020 - 12:14, aktualizacja 02.06.2020 - 13:05
Redakcja: an

Ewa Kosowska - zdjęcie profiloweprof. dr hab. Ewa Kosowska
e-mail: ewa.kosowska@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • teoria kultury,
 • antropologia kultury,
 • historia kultury polskiej,
 • antropologia literatury,
 • analiza i interpretacja tekstu kulturowego,
 • antropologia polskości Henryka Sienkiewicza,
 • kulturowe konteksty „Nowych Aten” ks. Benedykta Chmielowskiego.

Stopnie i tytuły naukowe:

Profesura

2002 – tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Habilitacja

1990 – Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

1982 – Ludowe transformacje średniowiecznych motywów literackich. Z problematyki gatunkowej legendy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Warszawa).

Magisterium

1973 – Dzieje i legenda Kleopatry w „Cezarze i Kleopatrze” Cypriana Kamila Norwida, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej (Lublin).

Wybrane publikacje:

 1. Legenda. Kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1985. ISBN: 830-40-1975-2, ss. 159.
 2. Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1990. ISBN: 832-16-0954-6, ss. 288.
 3. Antropologia i hermeneutyka. Wśród tekstów Józefa Ligęzy. Ewa Kosowska, Eugeniusz Jaworski. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994. ISBN: 838-58-3132-0, ss. 122.
 4. Negocjacje i kompromisy. Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza. Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2002. ISBN: 837-16-4313-6, ss. 270.
 5. Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpretacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003. ISBN: 832-26-1227-3, ss. 177.
 6. Stąd do Teksasu. Impresje amerykańskie. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe. Katowice 2006. ISBN: 978-83-716-4497-9, ss. 175.
 7. Eurosarmata. O postawach i wyborach Henryka Sienkiewicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013. ISBN: 978-83-226-2228-5, ss. 245.
 8. Wstyd w kulturze. Zarys problematyki. Red. Ewa Kosowska. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1998. ISBN: 837164101X , ss. 170.
 9. O wątpieniu. Red. Barbara Bokus, Ewa Kosowska. Wyd. Studio Lexem. Piaseczno 2015. ISBN: 978-83-936-2586-4, ss. 329.
 10. Miłośnicy Melpomeny. Kartki z dziejów Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach. Zebrali, opracowali i przygotowali do druku Ewa Kosowska i Eugeniusz Jaworski. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2019. ISBN: 978-83-8183-005-8, ss. 416.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Narodowe Centrum Nauki (nominacja w 2013), ekspert,
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, członek-założyciel.
return to top