Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze

Ewa Kosowska

15.04.2020 - 12:14, aktualizacja 13.05.2022 - 10:48
Redakcja: am

prof. dr hab. Ewa Kosowska

e-mail: ewa.kosowska@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-4994-1517

Tematyka badawcza:

 • teoria kultury,
 • antropologia kultury,
 • historia kultury polskiej,
 • antropologia literatury,
 • analiza i interpretacja tekstu kulturowego,
 • antropologia polskości Henryka Sienkiewicza,
 • kulturowe konteksty „Nowych Aten” ks. Benedykta Chmielowskiego.

Stopnie i tytuły naukowe:

Profesura

2002 – tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Habilitacja

1990 – Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

1982 – Ludowe transformacje średniowiecznych motywów literackich. Z problematyki gatunkowej legendy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Warszawa).

Magisterium

1973 – Dzieje i legenda Kleopatry w „Cezarze i Kleopatrze” Cypriana Kamila Norwida, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej (Lublin).

Wybrane publikacje:

 1. Miłośnicy Melpomeny. Kartki z dziejów Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach, zebrali, opracowali i przygotowali do druku Ewa Kosowska i Eugeniusz Jaworski. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2019, ss. 416. ISBN 978-83-8183-005-8.
 2. O wątpieniu, red. Barbara Bokus, Ewa Kosowska. Studio LEXEM. Piaseczno 2015, ss. 329. ISBN 978-83-936-2586-4.
 3. Eurosarmata. O postawach i wyborach Henryka Sienkiewicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, ss. 245. ISBN 978-83-226-2228-5.
 4. Stąd do Teksasu. Impresje amerykańskie. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2006, ss. 255. ISBN 978-83-7164-497-9.
 5. Antropologia literatury. Teksty, konteksty, interpretacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2003, ss. 177. ISBN 83-226-122-7-3.
 6. Negocjacje i kompromisy. Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2002, ss. 267. ISBN 83-7164-313-6.
 7. Wstyd w kulturze. Zarys problematyki, red. Ewa Kosowska. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 1998, ss. 170. ISBN 83-7164-101-X.
 8. Antropologia i hermeneutyka. O tekstach Józefa Ligęzy, Ewa Kosowska, Eugeniusz Jaworski. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 1994, ss. 122. ISBN 83-85831-32-0.
 9. Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 1990, ss. 285. ISBN 83-216-0954-6.
 10. Legenda. Kanon i transformacje. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1985, ss. 158. ISBN 83-04-01975-2.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Narodowe Centrum Nauki (nominacja w 2013), ekspert,
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, członek-założyciel.

Ewa Kosowska, PhD, DLitt
Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

ewa.kosowska@us.edu.pl

ORCID 0000-0003-4994-1517

https://scholar.google.pl/citations?user=yOdpRUMAAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Ewa-Kosowska

Research interests:

 • history of Polish culture
 • theory and anthropology of culture.

Recent publications:

 1. Truth and Falsehood in Science and the Arts, eds. Ewa Kosowska, Barbara Bokus. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, 299 pages. ISBN 978-83-235-4220-9.
 2. Wybrane aspekty recepcji twórczości Henryka Sienkiewicza na Śląsku : rekonesans [Selected aspects of the reception of Henryk Sienkiewicz’s works in Silesia: Reconnaissance]. „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2020, no. 10, pp. 385-398.
 3. Za co ks. Benedykt Chmielowski cenił Chińczyków? [What for did the Reverend Benedykt Chmielowski value the Chinese?]. In: Dylematy epoki postyczniowej : księga ofiarowana Profesorowi Bogdanowi Mazanowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, pp. 211-218.
 4. Kontekst sytuacyjny a kontekst kulturowy [Context of situation and context of culture]. In: Człowiek w sytuacji : nie tylko z perspektywy psychologa : studia inspirowane teorią Tadeusza Tomaszewskiego, eds. Barbara Bokus, Ewa Kosowska. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa2018, pp. 42-58.
 5. Ocalenie permanentne wobec innych mechanizmów komunikacyjnych [Permanent salvation and other communicative mechanisms]. In: Kultura jako komunikacja. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, pp. 65-74.

Academic outreach and engagement:

 • Long-standing collaboration with the Katowice section of the Society of Theater Culture — awarded with the Marian Mikuta medal “Zasłużonemu dla kultury teatralnej” [(for) the one who rendered great service to theater culture]; and  the publication of the archival materials: Miłośnicy Melpomeny : kartki z dziejów Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach [Melpomene lovers: Pages from the history of the Society of Theater Culture in Katowice] / collected and edited by Ewa Kosowska and Eugeniusz Jaworski . – Katowice : Śląsk, 2019. – 416 pages. – ISBN 978-83-8183-005-8
 • Collaboration with the monthly sociocultural magazine “Śląsk”; articles, inter alia, initiating community discussions, 2020;
 • Participation in the works of the Scientific Board of “Rocznik Muzeum Górnośląski Park Narodowy w Chorzowie”.

 

Ewa Kosowska - zdjęcie profilowe

return to top