Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze

Ewa Tomaszewska

15.04.2020 - 14:14, aktualizacja 02.02.2023 - 13:02
Redakcja: am

dr Ewa Tomaszewska

e-mail: ewa.tomaszewska@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-4442-2833

Tematyka badawcza:

 • tworzenie i odbiór teatru dla dzieci,
 • teatr lalek.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2007 – Twórczość Jana Dormana. Monografia, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa).

Magisteria

1990 – Teatr lalek na drodze do teatru plastycznego, Wydziały Lalkarskie w Białymstoku, Wydział Reżyserii Teatru Lalek w PWST im. A. Zelwerowicza (Warszawa).

1986 – Krasiczyn – rekonstrukcja urbanistyczna oraz propozycja rozwiązania architektury i funkcji zespołu rynku sprzężonego z zamkiem, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska.

Wybrane publikacje:

 1. Teatr bohatera popularnego Europy Zachodniej a polska szopka kolędnicza. „Edukacja Międzykulturowa” 2020, nr 12, s. 262-276
 2. “Skrzaty Cieszyńskie”. O teatrze ochotniczym. „Cieszyński Almanach Pedagogiczny” 2019, nr 6, s. 54–68.
 3. “A Midsummer Night’s Dream” in Polish Puppet Theatres in Silesia – Mise-en-scène by Jan Dorman, Josef Krofta and Marián Pecko. „Theatralia” 2018, vol. 21, iss. 2, s. 95-111.
 4. Lalka w teatrze lalek. „Edukacja Elementarna w Teorii i w Praktyce” 2018, vol. 13, nr 2, s. 183–197.
 5. Edukacyjne aspekty teatru. W: Edukacja dla teatru a pedagogika teatralna – idee i praktyka. Wydawnictwo Attyka, Kraków 2017, s. 145 -152.
 6. Ocenianie przedstawienia teatralnego przez młodzież – obserwacje z badań. W: Kryteria wyboru i oceniania w kulturze, red. Joanna Winnicka-Gburek, Bogusław Dziadzia. Katedra Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk 2017, s. 293-308.
 7. Spotkanie – o arteterapeutycznej funkcji teatru. „Studia Kulturowo-Edukacyjne” 2017, nr 1, 2017, s. 35-46.
 8. Z ciemności do światła – taniec butoh przekraczający granice kultur. W: Różnorodni przez sztukę. Edukacja artystyczna w środowiskach zróżnicowanych kulturowo, red. Mirosława Zalewska-Pawlak, Magdalena Sasin. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 163-178.
 9. Odnaleźć siebie. O teatrze dla dzieci i młodzieży. W: Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży, red. Marzenna Wiśniewska, Maciej Wróblewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. M. Kopernika, Toruń 2016, s. 23-40.
 10. Teatr i dziecko jako osoba. „Edukacja Elementarna w teorii i w praktyce” 2016, nr 3, s. 167-183.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • POLUNIMA (Polski Związek Lalkarski Międzynarodowej Unii Lalkarskiej [Union Internationale de la Marionnette]),
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.

Ewa Tomaszewska, PhD
Assistant Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

The Faculty of Arts and Educational Science in Cieszyn

ewa.tomaszewska@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-4442-2833

https://scholar.google.com/citations?user=Pn7d51oAAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Ewa-Tomaszewska-3

Research interests:

 • theater for children and adolescents,
 • children theater,
 • puppet theater,
 • cultural education.

Selected publications:

 1. Tam i z powrotem, rzecz o lalkarskich kontaktach polsko-czechosłowackich oraz polsko-czesko-słowackich na Śląsku [To and fro, on Polish-Czech and Czech-Polish puppet contacts in Silesia]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, 372 pages. ISBN 978-833-8012-160-7.
 2. Kronika życia i twórczości Jana Dormana (1912-1986) [Jan Dorman’s (1912-1986) life and work chronicle] [co-author Marzenna Wiśniewska]. „Pamiętnik Teatralny” 2019, vol. 3-4 (271-272), pp. 13 – 140.
 3. Teatr bohatera popularnego Europy Zachodniej a polska szopka kolędnicza [Theater of the popular hero of Western Europe and the Polish nativity scene]. „Edukacja Międzykulturowa” 2020, no. 12, pp. 262-276.
 4. “A Midsummer Night’s Dream” in Polish Puppet Theatres in Silesia – Mise-en-scène by Josef Krofta and Marián Pecko. „Theatralia” 2018, vol. 21, iss. 2, pp. 95-111. DOI 10.5817/TY2018-2-7
 5. Lalka w teatrze lalek [A puppet in the puppet theater]. “Edukacja Elementarna w Teorii i w Praktyce” 2018, vol. 13, no. 2 (48), pp. 183-194.

Academic outreach and engagement:

 • Participation in the International Festival ANIMO, Kwidzyn 2019, presentation of the teatralized lecture, Sur-realizm [Surrealism].
 • Participation, as a special guest, in puppet festivals: “Bábkarská Bystrica Tour 2016” Bańska Bystrzyca 30.09.- 4.10.2016 (article: Dwadzieścia razy – Bábkarská Bystrica [Twenty Times – Bábkarská Bystrica], Teatr Lalek 3-4/2016); “Přelet nad loutkářským hnizdem”, Prague 4-6.10.2016. (article: Loutka v polském loutkovém divadle [A Puppet in the Polish Puppet Theater],  translated by A. Olmová-Jarnotová, Loutkář, Prague, no. 1/2017); Bábková Žylina, 17–19.05.2017 and 15–17.05.2019   (article: Bábos- Zsolna 1919 [Bábková Žilina Festival 2019], Art Limes, Hungary, 4/2019).
 • Member of the jury in various competitions (for a theater review — Recenzja 2016 and Recenzja 2018, organized by the Culture Department of the Bielsko-Biała municipality; the county competition “Trzy oblicza sztuki” for junior high school students, Cieszyn 23.03.2018; the theater competition “Żyj bez uzależnień”, the Local Government in Cieszyn, 2018; the Nativity Play Festival of protective centers and occupational therapy workshops organized during Żywieckie Gody in 2009–2018.

 

Ewa Tomaszewska - zdjęcie profilowe

return to top