Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Ewa Wąchocka

15.04.2020 - 14:16, aktualizacja 11.05.2020 - 14:45
Redakcja: an

prof. dr hab. Ewa Wąchocka
e-mail: ewa.wachocka@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • europejski dramat i teatr XX i XXI wieku oraz teoria dramatu,
 • ewolucja form we współczesnej dramaturgii w perspektywie psychoanalitycznej i kulturowej,
 • problematyka tożsamości w dramacie europejskim,
 • związki dramatu i teatru z muzyką,
 • nowe praktyki pisania dla teatru,
 • antropologia widowisk i praktyki performatywne.

Stopnie i tytuły naukowe:

Profesura

2008 – tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Habilitacja

2000 – Autor i dramat, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

1990 – Między sztuką a filozofią. Teoria krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1980 – Dramat poetycki Józefa Czechowicza, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Identity Trap’s in Witkacy’s Dramas. Estetyka i Krytyka 2013, nr 4, s. 177-187.
 2. Intymne – prywatne – publiczne, red. Ewa Wąchocka, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015, ss. 320. ISBN 978-83-8012-388-5.
 3. Czy dramat może być dobrym scenariuszem filmowym?, W: Teatr wobec filmu – film wobec teatru. Studia Komparatystyczne IS PAN. Teatr. Sztuka. Kultura, red. E. Partyga, G. Nagrodkiewicz, Warszawa 2015, s. 201-214. ISBN 978-83-60950-92-0.
 4. Wspomnienia i powroty. Intymne rytuały żałoby we współczesnym dramacie, W: Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej. W lekturze i na scenie, red. J. Kopciński, Warszawa 2016, s. 11-24. ISBN 978-83-64703-64-5.
 5. Tropami „grzesznych” namiętności w teatrze Witkacego, W: Witkacy 2014: co jeszcze jest do odkrycia? Materiały międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 75. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza. Słupsk, 17–20 września 2014, red. J. Degler, Wydawnictwo Jasne, Słupsk 2016, s. 159-170. ISBN 978-83-944868-9-1.
 6. Krótka noc. Dramaty, Władysław Terlecki, wybór i wstęp Ewa Wąchocka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, ss. 612. ISBN 978-83-65573-42-1.
 7. Aktorzy i outsiderzy w dramatach Ireneusza Iredyńskiego, W: RE: Iredyński, red. Z. Majchrowski, M. Wroniszewski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2018, s. 131-147. ISBN 978-83-66076-17-4.
 8. Sémiotika divadla včera a dnes, W: Divadlo v průsečíku reflexe. Antologie současné polské divadelní teorie, J. Hyvnar, H. Petružela, Divadelní ústav, Praha 2018, s. 335-352. ISBN 978-80-7008-403-8.
 9. Piosenka to drugi teatr, “Dialog” 2019, nr 11, s. 223-237.
 10. Pisanie dla sceny – narracje współczesnego teatru, red. M. Figzał-Janikowska, A. Głowacka, B. Popczyk-Szczęsna, E. Wąchocka, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2019, ss. 432. ISBN 978-83-226-3507-0.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • International Federation for Theatre Research (IFTR/FIRT),
 • Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych,
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,
 • Komisja Historycznoliteracka PAN,
 • Towarzystwo Teatralne “Tespis”,
 • Rada Programowa portalu internetowego „Dziennik Teatralny”, przewodnicząca.
return to top