Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Grażyna Golik-Szarawarska

15.04.2020 - 11:21, aktualizacja 04.06.2020 - 11:03
Redakcja: an

Grażyna Golik-Szarawarska - zdjęcie profilowedr hab. Grażyna Golik-Szarawarska, prof. UŚ
e-mail: grazyna.golik-szarawarska@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • historia teatru w perspektywie porównawczej teorii nauk humanistycznych,
 • studia interdyscyplinarne z perspektywy nauki o sztuce teatru,
 • polska kultura teatralna,
 • refleksja teatrologiczna polskich filologów klasycznych,
 • recepcja antyku w teatrze i dramacie polskim i powszechnym,
 • krytyka teatralna drugiej połowy XIX wieku,
 • historia teatru muzycznego.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2000 – Wieczna chorea. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

1987 – Stefan Srebrny. Badacz i krytyk teatru, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1977 – Wybrane zagadnienia polskiej powieści politycznej po 1955 roku, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Stefan Srebrny. Badacz i krytyk teatru. Katowice 1991, ss. 112.
 2. Tadeusz Zieliński, Listy do Stefana Srebrnego. Oprac. G. Golik-Szarawarska. Słowo wstępne J. Axer. Warszawa 1997, ss. 167.
 3. „Wieczna chorea”. Poglądy Tadeusza Zielińskiego na dramat i teatr. Katowice 1999, ss. 128.
 4. Krytyka teatralna Mariana Gawalewicza. „Pamiętnik Teatralny” 2003, z. 1-2, s. 54-123.
 5. Immanent Destiny in the Tragedies of Henrik Ibsen. The Ibsenian Inspiration in the Works of Professor Tadeusz Zieliński. In: The Living Ibsen. Proceedings – The 11th International Ibsen Conference, 21-27 August 2006. Edited by Frode Helland, Kaja S. Mollerin, Jon Nygaard, Astrid Saether. Centre for Ibsen Studies, University of Oslo 2006 [2007], p. 285-292.
 6. Christianization of Antiquity in the Tragedies of Sophocles as transalted by Professor Tadeusz Zieliński. In: First International Conference “Theatre and Theatre Studies in the 21th Century”. Preceedings. (Athens, 28 September – 1 October 2005). Ed. by A. Tabaki, W. Puchner. National and Kapodistrian University of Athens School of Philosophy Department of Theatre Studies. Athens: ERGO 2010, p. 379-392.
 7. Lwowski rodowód Opery na Śląsku po II wojnie światowej. Rekonesans badawczy. W: Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich. Wpływ lwowian na rozwój nauki i kultury na Górnym Śląsku po 1945 roku. Praca zbiorowa pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz. Katowice 2012, s. 135-153.
 8. Polska prapremiera „Prometeusza w okowach” Aischylosa w przekładzie Stefana Srebrnego jako zagadnienie badawcze. W: Wartości formalne antycznego dramatu i teatru greckiego. Konferencja w 50. rocznicę śmierci Profesora Stefana Srebrnego. Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniu 17 października 2012 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pod red. G. Golik-Szarawarskiej. Katowice 2015, s. 59-131.
 9. Wagnerianismus in den Übersetzungen der Griechischen Dramatischen Dichtung von Tadeusz Zieliński. „International Journal of Musicology”. E. Antokoletz, M. von Albrecht (Eds.), New Series Vol. 1, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt a. Main 2015, s. 15-46.
 10. „Biedaczyna z Asyżu” Nikosa Kazantzakisa jako wyraz artystycznej fascynacji „absolutnym prototypem świętości”. W: Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze. Red. naukowa H. Leleń, T. Żurawlew. Kraków 2018, s. 253-274.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Komisja Historyczno-Literacka Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach,
 • Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych w Warszawie,
 • International Theatre Institute ITI. Oddział Polski w Warszawie,
 • Polskie Towarzystwo Filologiczne. Oddział Katowicki.
return to top