Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Grzegorz Błahut

14.04.2020 - 14:43, aktualizacja 02.02.2023 - 12:42
Redakcja: am

dr Grzegorz Błahut
e-mail: grzegorz.blahut@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-0722-3608

Tematyka badawcza:

 • antropologia miasta,
 • antropologia wizualna,
 • semiotyka kultury,
 • edukacja.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2011 – Wyobrażenia i wizualizacje jako znaki tożsamości na przykładzie przestrzeni miasta Bielska-Białej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Magisterium

2002 – Rola i znaczenie obrazu we współczesnej kulturze. Wybrane przykłady z ikonosfery miejskiej, filmu i telewizji, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie (obecnie Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji).

Wybrane publikacje:

 1. Spojrzenie z bliska : koncepcja kosmosu i ciał niebieskich jako świata oswojonego kulturowo. „Adeptus” 2021, nr 17, s. 1-17.
 2. Rozwój szlaków tranzytowych i komunikacyjnych w mieście a problem degradacji przestrzeni publicznej. „Journal of Urban Ethnology” 2020, nr 18, s. 31-46.
 3. Gdy świat stanął na głowie – przyczynek do badań nad transformacją ustrojową w pamięci mieszkańców Górnego Śląska. W: Śląsk jako aktualny problem badawczy. Polska Akademia Nauk, Katowice 2018, s. 80-94.
 4. Miasto w świątecznej szacie – kształtowanie estetyki przestrzeni miejskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia. „Journal of Urban Ethnology” 2017, nr 15, s. 21-30.
 5. Zwierzęta w kulturze i wychowaniu, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, ss. 265.
 6. Rola i znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnej na przykładzie Podkoziołka w Mylinie [współautor Zuzanna Łaga]. “Ethnologia Europae Centralis. Journal of Central European Ethnology” 2016, nr 13, s. 90-103.
 7. Współczesne ojcostwo. Konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne, red. nauk. Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Teresa Bogusława Chmiel. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 201. ISBN 978-83-8019-379-6.
 8. Urodziła mi się bieda – narzędzia, praktyki i strategie zbieraczy z osiedlowych śmietników. W: Śmieć w kulturze. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 577-598.
 9. Miejska ulica jako przestrzeń życia politycznego – między ładem cenzury a żywiołem buntu. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2015. T. 15, s. 81-93.
 10. Wychowanie dziecka – między tradycją a współczesnością, red. nauk. Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Natalia Maria Ruman. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 253. ISBN 978-83-7780-967-9.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Grzegorz Blahut, PhD
Assistant Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

The Faculty of Arts and Educational Science in Cieszyn

grzegorz.blahut@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-0722-3608

https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz-Blahut

Research interests:

 • city anthropology,
 • visual anthropology,
 • multiculturalism.

Selected publications:

 1. Rozwój szlaków tranzytowych u komunikacyjnych w mieście a problem degradacji przestrzeni publicznej [The development of transit and communications routes in the city and the problem of degradation of public space]. “Journal of Urban Ethnology” 2020, vol. 18, pp. 31-46.
 2. Szkoła jako „miejsce” w przestrzeni społeczności lokalnej a wzajemne oczekiwania – perspektywa antropologiczna [School as “a place” in local social space and mutual expectations — an anthropological perspective]. „Studia Pedagogiczne” 2014, vol. 67, pp. 69-82.
 3. Mapy mentalne jako wyobrażenia miejskich obszarów kulturowych [Mental maps as representations of urban cultural areas]. “Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2013, no. 13, pp. 47–56.
 4. Rzeka jako droga w filmie “Czas Apokalipsy” Francisa Forda Coppoli [River as a road in the film “Apocalypse Now” by Francis Ford Coppola]. In: Obrazy drogi w literaturze i sztuce, eds. Jan Adamowski, Katarzyna Smyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, pp. 223-231.

Participation in research projects:

 • Śladami ręcznika ludowego ziemi orlańskiej [In search of folk decorative towels from the Orla region] (participant of the fieldwork, research project financed by the Ministry of Culture and National Heritage, 1-15 July, 2020).
 • Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim [Cultural heritage as a key to the identity of the Polish-Czech frontier in Cieszyn Silesia] (participant of the fieldwork, individual research on multiculturalism in Cieszyn, as part of the research project of the European Regional Development Fund, 1 October 2009 — 30 April 2010).

Academic outreach and engagement:

 1. Exhibition and workshop, “MASKA-RADA Energia dobrej zabawy magii i sztuki”, the 3rd Silesian Science Festival, Katowice , 12-14 January, 2019.
 2. Exhibition and workshop, “Pająki, matrioszki, łańcuchy… o fraktalach na ludowo”, the 4th Silesian Science Festival, Katowice, 26-27 January, 2020.
 3. “Oswajanie Innego”, workshop and lecture for secondary students in Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Wojkowice (Śląsk), 30 March 2016.
  http://lowojkowice.eu/oswajanie-innego-zajecia-z-dr-grzegorzem-blahutem-z-wydzialu-etnologii-i-nauk-o-edukacji-uniwersytetu-slaskiego-w-cieszynie

 

Grzegorz Błahut - zdjęcie profilowe

return to top