Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Grzegorz Błahut

14.04.2020 - 14:43, aktualizacja 02.06.2020 - 11:34
Redakcja: an

Grzegorz Błahutdr Grzegorz Błahut
e-mail: grzegorz.blahut@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • antropologia miasta,
 • antropologia wizualna,
 • semiotyka kultury,
 • edukacja.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2011 – Wyobrażenia i wizualizacje jako znaki tożsamości na przykładzie przestrzeni miasta Bielska-Białej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Magisterium

2002 – Rola i znaczenie obrazu we współczesnej kulturze. Wybrane przykłady z ikonosfery miejskiej, filmu i telewizji, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie (obecnie Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji).

Wybrane publikacje:

 1. Zwierzęta w kulturze i wychowaniu : Błahut G. i inni (red.). Wydawnictwo Adam Marszałek, UŚ, Toruń 2017, ss 265.
 2. Współczesne ojcostwo. Konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne : Błahut G. i inni (red.). Wydawnictwo Adam Marszałek. Cieszyn-Wrocław-Toruń 2016, ss. 201.
 3. Wychowanie dziecka – między tradycją a współczesnością : Błahut G. i inni (red.). Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss 253.
 4. Gdy świat stanął na głowie – przyczynek do badań nad transformacją ustrojową w pamięci mieszkańców Górnego Śląska. W: Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego, tom IV/2018: Śląsk jako aktualny problem badawczy, s. 80-94.
 5. Miasto w świątecznej szacie – kształtowanie estetyki przestrzeni miejskiej w okresie świąt Bożego Narodzenia, „Journal of Urban Ethnology” 15/2017, s. 21-30.
 6. Rola i znaczenie niematerialnego dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnej na przykładzie Podkoziołka w Mylinie, (współautorstwo z Z. Łaga) “Ethnologia Europae Centralis. Journal of Central European Ethnology”, nr 13/2016. Wydawnictwo Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2016, s. 64-71.
 7. Urodziła mi się bieda – narzędzia, praktyki i strategie zbieraczy z osiedlowych śmietników. W: Śmieć w kulturze, red.: C. Obracht-Prondzyński, A. Kulikowska, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 577-598.
 8. Miejska ulica jako przestrzeń życia politycznego – między ładem cenzury a żywiołem buntu. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 15 “Między ładem a żywiołem – człowiek w przestrzeni społecznej i kulturowej współczesnego miasta”, G. Odoj, M. Szalbot, s. 81-93.
 9. Szkoła jako „miejsce” w przestrzeni społeczności lokalnej a wzajemne oczekiwania – perspektywa antropologiczna. „Studia Pedagogiczne LXVII: Społeczne oczekiwania wobec szkoły – szkoła wobec oczekiwań społecznych” red. Z. Gajdzica, Warszawa 2014, s. 69-82.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
return to top