Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Grzegorz Odoj

15.04.2020 - 12:50, aktualizacja 08.06.2020 - 14:22
Redakcja: JusJan

Grzegorz Odoj - zdjęcie profilowedr Grzegorz Odoj, prof. UŚ
e-mail: grzegorz.odoj@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • antropologia miasta,
 • problematyka przemian deindustrializacyjnych (zwłaszcza społeczna świadomość postprzemysłowych zbiorowości miejskich Górnego Śląska),
 • tożsamość kulturowa społeczności lokalnych,
 • edukacja regionalna i wielokulturowa.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2003 – Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej. Przypadek Sławkowa, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań).

Magisterium

1992 – Komizm jako wyznacznik wspólnoty kulturowej. Wskazanie cech i zależności w oparciu o twórczość Edwarda Redlińskiego, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2007, ss. 254. ISBN 978-83-226-1699-4.
 2. Człowiek i kultura jako wartość. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej. (Współred. R. Hołda). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008, ss. 174. ISBN 978-83-226-1827-1.
 3. Miesto a úloha regionálneho vzdelávania vo vyučovacom procese v pol’skej škole. „Etnologické rozpravy” 2008, nr 1, s. 103-112.
 4. „Die Dreikeiserecke” als Element des sozialen Gedächtnisses der Einwohner von Myslowitz. „Český lid: etnologický časopis“ nr 97 (2), 2010, Etnologický ústav Akademie vĕd  České Republiky, s. 167-182.
 5. Cultural tradition of Upper Silesia in the process of transformations. W: Dilemmas of Old and Contemporary Culture in Ethnographical and Anthropological “Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis”. Vol. III. Ed. H. Rusek. Offsetdruk i media. Cieszyn-Katowice 2011, s. 52-62.
 6. Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pogranicza, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne“. T. 13. (Współred. M. Szalbot). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, ss. 177.
 7. Rzeka Przemsza jako element krajobrazu kulturowego miasta. „Ethnologia Europae Centralis”. T. 11 (2013), s. 7-18.
 8. Między ładem a żywiołem – człowiek w przestrzeni społecznej i kulturowej współczesnego miasta. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 15. (Współred. M. Szalbot). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015, ss. 272.
 9. Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje. (G. Odoj et. al.). Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice 2016, ss. 213. ISBN 978-83-65579-00-3.
 10. Tożsamość – Przestrzeń – Sacrum. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej (Red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 280. ISBN 978-83-226-3813-2.
return to top