Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Grzegorz Odoj

15.04.2020 - 12:50, aktualizacja 05.05.2023 - 12:41
Redakcja: JusJan

dr Grzegorz Odoj, prof. UŚ
e-mail: grzegorz.odoj@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-5835-6227

Tematyka badawcza:

 • antropologia miasta,
 • problematyka przemian deindustrializacyjnych (zwłaszcza społeczna świadomość postprzemysłowych zbiorowości miejskich Górnego Śląska),
 • tożsamość kulturowa społeczności lokalnych,
 • edukacja regionalna i wielokulturowa,
 • problemy integracji społecznej i kulturowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2003 – Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej. Przypadek Sławkowa, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań).

Magisterium

1992 – Komizm jako wyznacznik wspólnoty kulturowej. Wskazanie cech i zależności w oparciu o twórczość Edwarda Redlińskiego, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Tożsamość – Przestrzeń – Sacrum. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej, red. Grzegorz Odoj. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ss. 280. ISBN 978-83-226-3813-2.
 2. Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje, Grzegorz Odoj et. al. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice 2016, ss. 213. ISBN 978-83-65579-00-3.
 3. Między ładem a żywiołem – człowiek w przestrzeni społecznej i kulturowej współczesnego miasta. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”. T. 15, współred. Magdalena Szalbot. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015, ss. 272.
 4. Rzeka Przemsza jako element krajobrazu kulturowego miasta. „Ethnologia Europae Centralis” 2013. T. 11, s. 7-18.
 5. Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pogranicza, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne“. T. 13, współred. Magdalena Szalbot. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013, ss. 177.
 6. Cultural tradition of Upper Silesia in the process of transformations. W: Dilemmas of Old and Contemporary Culture in Ethnographical and Anthropological “Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis”. T. 3, red. Halina Rusek. Offsetdruk i media. Cieszyn-Katowice 2011, s. 52-62.
 7. „Die Dreikeiserecke” als Element des sozialen Gedächtnisses der Einwohner von Myslowitz. „Český lid: etnologický časopis“ 2010, nr 97 (2), s. 167-182.
 8. Miesto a úloha regionálneho vzdelávania vo vyučovacom procese v pol’skej škole. „Etnologické rozpravy” 2008, nr 1, s. 103-112.
 9. Człowiek i kultura jako wartość. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej, współred. Renata Hołda. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2008, ss. 174. ISBN 978-83-226-1827-1.
 10. Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2007, ss. 254. ISBN 978-83-226-1699-4.

Grzegorz Odoj, PhD
Associate Professor,
Faculty of Arts and Educational Science in Cieszyn, the University of Silesia in Katowice
grzegorz.odoj@us.edu.pl

ORCID 0000-0001-5835-6227

Research interests:

 • urban anthropology,
 • contemporary socio-cultural phenomena (especially the problems of deindustrialisation transformations, social awareness of post-industrial urban communities of Upper Silesia, prospects of revitalization of postindustrial areas), cultural identity of local communities and regional,
 • multicultural and intercultural education,
 • problems of social and cultural integration of people with intellectual disabilities.

Selected publications:

 1. Ćwierćwiecze działalności naukowo-badawczej uniwersyteckiego ośrodka etnologicznego w Cieszynie [A quarter of a century of research at the University of Silesia’s ethnological center in Cieszyn]. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2021, vol. 21, no. 2, p. 1-26.
 2. Autorytety, uczniowie, przyjaciele – etnologia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i jej związki z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Authorities, students, friends – ethnology at the University of Silesia in Katowice and its connections with the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology at the University of Adam Mickiewicz University in Poznań]. In: Myśli – pasje – działania 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu. Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań 2020, p. 171-185.

Grzegorz Odoj - zdjęcie profilowe

return to top