Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Grzegorz Studnicki

15.04.2020 - 13:57, aktualizacja 09.06.2020 - 12:56
Redakcja: an

dr hab. Grzegorz Studnicki, prof. UŚ
e-mail: grzegorz.studnicki@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • kultura współczesna oraz jej przemiany,
 • współczesne sposoby wykorzystania tradycji,
 • społeczności lokalne na Śląsku Cieszyńskim,
 • tożsamość zbiorowa (kolektywna), formy jej wytwarzania oraz podtrzymywania.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2016 – Śląsk Cieszyński: obrazy przeszłości a tożsamość miejsc i ludzi, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań).

Doktorat

2006 – Idee anarchizmu a kultura młodzieżowa. Formy działania, ich ciągłość i zmiana na przykładzie polskiej subkultury młodzieżowej punk w latach 80. i 90. XX wieku, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2001 – Krytyka państwa, religii i Kościoła oraz ekologia w tekstach piosenki punk rockowej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Nowa rzeczywistość : ostatnie dwie dekady działalności Sekcji Ludoznawczej ZG PZKO (1996-2017) / Leszek Richter, Grzegorz Studnicki // W: Pół wieku w służbie Polakom nad Olzą : dorobek 50-letniej działalności Sekcji Folklorystycznej i Ludoznawczej oraz Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. – Czeski Cieszyn : Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, 2017. – S. 42-70. – ISBN 978-80-87281-31-4.
 2. I wojna światowa a życie codzienne na Śląsku Cieszyńskim / Grzegorz Studnicki // Ethnol. Eur. Cent. – T. 15 (2018), s. 72-92.
 3. Noc Muzeów w peryferyjnym mieście : popularyzacja – zabawa – karnawał? / Grzegorz Studnicki // J. Urban Ethnol. – [No.] 16 (2018), s. 111-127.
 4. Prywatne i społeczne muzea na Śląsku Cieszyńskim w kontekście tożsamości regionalnej / Grzegorz Studnicki // ZWAM. – Nr 5 (2018), s. 157-176.
 5. [Oswoić to, co nieznane i nieukninione : “Od śmierci nikt się nie wykręci”, Muzeum Górnośląskie, Bytom, 12 września 2018-27 stycznia 2019 : recenzja wystawy] / Grzegorz Studnicki // Dziedzictwo Kulturowe Wsi. – T. 2 (2018), s. 261-265.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe,
 • Towarzystwo Ludoznawcze.
return to top