Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Ilona Copik

15.04.2020 - 10:30, aktualizacja 09.06.2020 - 11:42
Redakcja: an

Ilona Copik - zdjęcie profilowedr hab. Ilona Copik, prof. UŚ
e-mail: ilona.copik@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • miejsca, przestrzenie, krajobrazy kulturowe,
 • tożsamość kulturowa,
 • antropologia filmu i mediów,
 • kino polskie,
 • Śląsk – przestrzeń doświadczeń,
 • edukacja medialna.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2018 – Topografie i krajobrazy. Filmowy Śląsk, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2012 – Przestrzeń kulturowa Gliwic w pisarstwie Horsta Bienka,Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisteria

1997 – Poetyka powieści Joe Alexa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

1995 – Obraz kultury śląskiej w tekstach literackich Gustawa Morcinka, Janoscha i Horsta Bienka, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Topografie i krajobrazy. Filmowy Śląsk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017.
 2. Pomiędzy Gliwicami a Gleiwitz. Przestrzeń kulturowa miasta w pisarstwie Horsta Bienka. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 2013.
 3. Kultury obrazu-tabu-edukacja. Red. Justyna Budzik, Ilona Copik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.
 4. Dyskursy widzialności. Tom monograficzny. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”. Red. I. Copik, B. Kita, B. Skowronek. Kraków 2017, nr 9(4).
 5. Edukacja przez słowo-obraz-dźwięk. Red. Ilona Copik, Barbara Kita. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.
 6. Na zakręcie. Transformacja ustrojowa w polskim kinie przełomu 80./90, „Kwartalnik Filmowy” 2019, nr 103-104, s. 23-38.
 7. Symbolic “Iconic Sites” vs. “Quotidian Worlds”- Industrial Landscapes in 1960s Polish Cinema, “Polish Journal of Landscape Studies” 2019, vol. 2, nr 4-5, s. 61-71.
 8. Detabuizacja historii w przestrzeni muzeum lokalnego. W: Kultury obrazu – tabu – edukacja. Red. I. Copik, B. Kita. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, s. 161-176.
 9. Śląsk w zmiennym oku kamery – nowe kino powstające w regionie w kontekście filmowego imaginarium, „Kwartalnik Filmowy” 2018, nr 103, s. 25-41.
 10. „Węgiel jest przeszłością, panno Mullins!” – krajobraz postindustrialny w kinie brytyjskim lat 90. W: Filmowe pejzaże Europy. Red. B. Kita, M. Kempna-Pieniążek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, s. 21-39.
return to top