Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Izabela Swoboda

15.04.2020 - 14:00, aktualizacja 02.07.2020 - 11:29
Redakcja: JusJan

Izabela Iwona Swoboda - zdjęcie profilowedr Izabela Swoboda
e-mail: izabela.swoboda@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • komputeryzacja procesów biblioteczno-informacyjnych,
 • systemy organizacji wiedzy,
 • bibliometria i naukometria,
 • zarządzanie informacją w dziedzinie

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2005 – Działalność międzynarodowa w zakresie naukowej informacji medycznej. Organizacja, programy, rozwiązania modelowe, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Polskie bibliografie dziedzinowe jako źródło danych do badań biblio- i naukometrycznych // Bibliotheca Nostra. – 2018, nr 1, s. 138-167.
 2. Analiza bibliometryczna piśmiennictwa z zakresu komputeryzacji bibliotek na podstawie “Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” // Nowa Bibl. – Nr 2 (2018), s. 83-108.
 3. Zarys działalności Centrum Naukowej Informacji Medycznej Ameryki Łacińskiej i Karaibów // W: Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 415-430. – ISBN 978-83-226-3095-2.
 4. Systemy Discovery w bibliotekach akademickich szkół publicznych w Polsce. Badanie efektywności wyszukiwania informacji // PTINT. – 2016, nr 4, s. 92-111.
 5. Razem czy osobno? : Biblioteki Uniwersytetu we Florencji // Nowa Bibl. – Nr 2 (2015), s. 7-35.
 6. Jakość informacji // W: Zawód infobroker : polski rynek informacji. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. – S. 238-259.
 7. OPAC współczesnej biblioteki akademickiej : jak OPAC bibliotek akademickich w Polsce wykorzystuje potencjał informacyjny rekordów w formacie MARC21 // W: Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014 : praca zbiorowa. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 267-286. – ISBN 978-83-7784-685-8.
 8. Cytowania w polskich bazach bibliograficznych [współaut. Anna Seweryn] // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej.– 2014, nr 1, s. 3-20.
 9. Zarządzanie informacją i wiedzą w dziedzinie zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia i jej programy wspierające rozwój informacji naukowej w medycynie i zdrowiu publicznym // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej.– 2014, nr 2-3, s. 33-58.
 10. Systemy biblioteczne – w kierunku integracji dostępu do informacji // W: Bibliotekarstwo / pod red. Anny Tokarskiej. – Warszawa, 2013. – S. 434–448.
return to top