Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Jacek Tomaszczyk

15.04.2020 - 14:10, aktualizacja 16.07.2020 - 11:13
Redakcja: an

Jacek Tomaszczyk - zdjęcie profilowedr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ
Zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze
e-mail: jacek.tomaszczyk@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • indywidualne zarządzanie informacją i wiedzą, 
 • teoria architektury informacji,
 • humanistyka cyfrowa,
 • terminologia nauki o informacji.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2014 – Model systemu informacji terminologicznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2001 – Interfejs użytkownika w bazach danych na dyskach optycznych CD-ROM, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1997 – Autorskoprawna i prawnowynalazcza ochrona programów komputerowych, Wydział Techniki, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje: 

 1. IA, UX, UID, IxD – analiza terminów i pojęć, współaut. Matysek A. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2020, nr 1, s. 121-143.
 2. Cyfrowy warsztat humanisty, współaut. Matysek A. Warszawa 2020, ss. 218. ISBN 978-83-01-21032-8.
 3. Cyfrowe narzędzia zarządzania informacją własną. „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2019, nr 1, s. 189-202.
 4. Menedżer bibliografii jako narzędzie cyfrowego humanisty. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2018, nr 2, s. 47-60.
 5. Percepcja tekstu w formie drukowanej i elektronicznej, współaut. Tałuć K. „Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne” 2018, vol. 56, nr 1, s. 77-95.
 6. Metodyka tworzenia i ewaluacji cyfrowych narzędzi indywidualnego zarządzania informacją. W: Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Red. R. Sapa. Kraków: Biblioteka Jagiellońska 2017, s. 209-222.
 7. Model systemu informacji terminologicznej. Katowice 2014, ss. 218. ISBN 978-83-8012-339-7.
return to top