Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Jan Kajfosz

15.04.2020 - 11:55, aktualizacja 14.05.2020 - 14:26
Redakcja: an

Jan Kajfosz - zdjęcie profilowedr hab. Jan Kajfosz, prof. UŚ
e-mail: jan.kajfosz@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • antropologia kognitywna,
 • folklor w nowych mediach,
 • analiza dyskursywna i retoryka przekazów medialnych.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2010 –  Magia w potocznej narracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań).

Doktorat

2001 – Językowy obraz świata w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Ostrawski.

Magisterium

1995 – Religia i etnokultura na Śląsku Cieszyńskim, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Ostrawski.

Wybrane publikacje:

 1. Językowy obraz świata w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego. PROprint. Czeski Cieszyn 2001. ISBN: 80-238-7627-9, ss. 159.
 2. Magic, categorization and folk metaphysics. Towards cognitive theory of magic. „Český lid. Etnologický časopis–Ethnological Journal” 2008, rocz. 95, nr 4, s. 355-368.
 3. Magia w potocznej narracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009. ISBN: 978-83-226-1829-5, ss. 314.
 4. Miejsce folkloru w konstruowaniu współczesnego świata, „Kultura Popularna” 2012, nr 3, s. 44-60.
 5. Obraz przeszłości w percepcji magiczno-mitycznej, czyli pamięć w działaniu, „Politeja” 2015, nr 35, s. 27-40.
 6. Powrócić do początku, czyli jak kultura maskuje swoją zmienność?, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2015, z. 46, s. 107-122.
 7. Mitologie Rolanda Barthes’a a antropologia kognitywna. In: Imperium Rolanda Barthes’a. Red. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2016. ISBN: 978-83-232-3034-2, s. 95-106.
 8. Dyskurs analityczny i syntetyczny, czyli myślenie magiczne w perspektywie antropologii kognitywnej, „Artes Humanae” 2016, nr 1, s. 27-42.
 9. Preupozycje w analizie potocznych dyskursów pamięciowych. In: Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Red. Waldemar Czachur. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2018. ISBN: 978-83-235-3198-2, s. 118-137.
 10. Neoliberalism, the rise of new media folklore and the emergence of new nationalisms, „Berlin Journal of Critical Theory” 2019, rocz. 3, nr 2, s. 27-47.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – oddział cieszyński,
 • CASA (Česká Asociace pro Sociální Antropologii).
return to top