Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jan Kajfosz

15.04.2020 - 11:55, aktualizacja 02.02.2023 - 12:49
Redakcja: am

dr hab. Jan Kajfosz, prof. UŚ

e-mail: jan.kajfosz@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-6601-4067

Tematyka badawcza:

 • antropologia kognitywna,
 • folklor w nowych mediach,
 • analiza dyskursywna i retoryka przekazów medialnych.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2010 –  Magia w potocznej narracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza (Poznań).

Doktorat

2001 – Językowy obraz świata w etnokulturze Śląska CieszyńskiegoWydział Filozoficzny, Uniwersytet Ostrawski.

Magisterium

1995 – Religia i etnokultura na Śląsku Cieszyńskim, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Ostrawski.

Wybrane publikacje:

 1. Obraz muzułmańskiego uchodźcy w komunikacji potocznej a kwestia bliźniego. „Rocznik Teollogiczny” 2020, z. 3, s. 1077-1096.
 2. Neoliberalism, the rise of new media folklore and the emergence of new nationalisms. „Berlin Journal of Critical Theory” 2019, nr 2, s. 27-47.
 3. Presupozycje w analizie potocznych dyskursów pamięciowych. W: Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, red. Waldemar Czachur. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2018, s. 118-137.
 4. Dyskurs analityczny i syntetyczny, czyli myślenie magiczne w perspektywie antropologii kognitywnej. „Artes Humanae” 2016, nr 1, s. 27-42.
 5. Mitologie Rolanda Barthes’a a antropologia kognitywna. W: Imperium Rolanda Barthes’a, red. Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2016, s. 95-106. ISBN 978-83-232-3034-2.
 6. Obraz przeszłości w percepcji magiczno-mitycznej, czyli pamięć w działaniu. „Politeja” 2015, nr 35, s. 27-40.
 7. Powrócić do początku, czyli jak kultura maskuje swoją zmienność? „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2015, z. 46, s. 107-122.
 8. Miejsce folkloru w konstruowaniu współczesnego świata. „Kultura Popularna” 2012, nr 3, s. 44-60.
 9. Magia w potocznej narracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009, ss. 314. ISBN 978-83-226-1829-5 ; Magic in popular narratives. Peter Lang GmbH. Berlin 2021, ss. 218 s. ISBN 978-3-631-84035-1 (tłumaczenie Jan Pytalski).
 10. Językowy obraz świata w etnokulturze Śląska Cieszyńskiego. PROprint. Czeski Cieszyn 2001, ss. 159. ISBN 80-238-7627-9.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – oddział cieszyński,
 • CASA (Česká Asociace pro Sociální Antropologii).

Jan Kajfosz, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

The Faculty of Arts and Educational Science in Cieszyn

jan.kajfosz@us.edu.pl

ORCID 0000-0001-6601-4067

https://www.researchgate.net/profile/Jan-Kajfosz

https://silesian.academia.edu/JanKajfosz

https://scholar.google.com/citations?user=1bDjkcQAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Research interests:

 • cognitive anthropology,
 • social construction of reality,
 • magical thinking.

Recent publications: 

 1. Magic in Popular Narratives. [[First published as: Magia w potocznej narracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009, 214 pages. ISBN 978-83-226-1829-5]. Trans. by Jan Pytalski. Peter Lang, Berlin 2021, 216 pages. ISBN 978-3-631-84035-1.
 2. Między traumą a reifikacją, czyli o estetyzacji reprezentacji przeszłości i schematach pamięci społecznej [Between trauma and reification, or on aestheticization of representations of the past and on social memory patterns]. “Sprawy Narodowościowe [Nationalities Affairs]” 2020, no 52, pp. 1-14.
 3. Obraz muzułmańskiego uchodźcy w komunikacji potocznej a kwestia bliźniego [An image of Muslim refugee in colloquial communication and the question of neighbor]. “Rocznik Teologiczny” 2020, no. 3, pp. 1077-1096.
 4. Neoliberalism, the Rise of New Media Folklore and the Emergence of New Nationalisms. „Berlin Journal of Critical Theory” 2019, vol. 3, no. 2, pp. 27-47.
 5. Konotacja w społecznym i medialnym konstruowaniu rzeczywistości [Connotation in the social and media construction of reality]. In: Kultura jako komunikacja [Culture as Communication], eds.: Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, pp. 113-127.

Research grants:

 1. Tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii Jana Kajfosza Magic in Popular Narratives [Magia w potocznej narracji] [Translation into English and publication of Jan Kajfosz’ monograph Magic in Popular Narratives (Magia w potocznej narracji)] (project manager, the research project of the National Program for the Development of Humanities, Universalia 2.1, 07 November 2017–06 April 2021).

Academic outreach and engagement:

 1. Foreword to the autobiographical novel “Drogi mapom wydarte” by Stanisław Hadyna (Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Cieszyn 2020, 214 pages. ISBN 978-83-954186-7-9) and the translation of German fragments of the manuscript into Polish.
 2. The workshop of Academia Europea, Wrocław Knowledge Hub, 25-27 September 2017.
 3. Afterword to the comic version of the collection of ballads “Bouquet” by Karel Jaromír Erben (“Komiksová Kytice”, Transmedialist, Praha 2016, 314 pages. ISBN 978-80-906578-0-9).

 

Jan Kajfosz - zdjęcie profilowe

return to top