Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Jarosław Pacek

15.04.2020 - 12:58, aktualizacja 16.06.2020 - 08:21
Redakcja: an

Jarosław Pacek - zdjęcie profilowedr Jarosław Pacek
e-mail: jaroslaw.pacek@us.edu.pl

https://www.jpacek.us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • kulturotwórcza rola informacji,
 • technologie informacyjne,
 • teoria informacji,
 • terminologia naukowa,
 • zarządzanie informacją i wiedzą,
 • źródła informacji w środowisku cyfrowym.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2010 – Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Uniwersytet Warszawski.

Wybrane publikacje:

 1. Pole semantyczne terminu „książka elektroniczna”. „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2016, nr 1, s. 95-107.
 2. Pole semantyczne książki. „Przegląd Biblioteczny” 2015, nr 4, s. 546-562.
 3. Pole semantyczne książki w tekstach normalizacyjnych i prawnych. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, 2015, nr 4.
 4. Nowoczesne standardy metadanych. „Bibliotekarz”, 2015, nr 7-8, s. 4-9.
 5. Bibliografia w XXI wieku. W: Bibliologia i informatologia. Pod red. D. Kuźminy. Warszawa 2011, s. 267-279.
 6. Problemy rejestracji dokumentów sieciowych. W: Szósta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów. Warszawa, 23-24 października 2008. Warszawa 2010, s. 146-173.
 7. Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym. Warszawa, 2010.
 8. Dokument czy zasób? Zmiany terminologii nauki o informacji. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2010, nr 4, s. 20-24.
 9. Uwolnić informację! „Folia Bibliologica” 2009, s. 7-24.
 10. Bibliografia 2.0. „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2008, nr 1, s. 35-44.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Komitet Techniczny nr 242, ds. Informacji i Dokumentacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej.
return to top