Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Joanna Kamińska

15.04.2020 - 12:02, aktualizacja 03.06.2020 - 13:13
Redakcja: JusJan

Joanna Kamińska - zdjęcie profilowedr Joanna Kamińska
e-mail: joanna.kaminska@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • bibliotekarstwo współczesne,
 • zarządzanie bibliotekami jako instytucjami kultury,
 • teoria i metodologia bibliotekoznawstwa,
 • kierunki badań bibliotekoznawczych w Polsce i na świecie.

Stopnie i tytułu naukowe:

Doktorat

2004 – Marketing wewnętrzny jako środek jakości pracy biblioteki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1999 – Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Proces zarządzania w bibliotekach. W: Zarządzanie biblioteką. Red. M. Wojciechowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019, s. 129-145. ISBN 978-83-65741-26-4.
 2. Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019. ISBN 978-83-65741-17-2.
 3. Problemy zarządzania i marketingu na łamach polskich czasopism bibliotekoznawczych. „Zarządzanie Biblioteką” 2018, s. 61-74.
 4. Czytelnik – klient – prosument. Przemiany profilu użytkownika wyzwaniem dla bibliotek. W: O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej. Red. Teresa Wilkoń. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2017, s. 468-479. ISBN 978-83-226-3178-2.
 5. Problemy teoretyczne i metodologiczne bibliotekoznawstwa w świetle piśmiennictwa zagranicznego. W: Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek. Red. Arkadiusz Pulikowski. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2017, s. 125-146. ISBN 978-83-226-3095-2.
 6. Zarządzanie talentami jako metoda wzbogacania zasobów niematerialnych biblioteki. W: Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy. Red. Maja Wojciechowska. Warszawa: Wyd. SBP, 2016, s. 80-89. ISBN 978-83-64203-64-0.
 7. Działalność Sekcji Teorii i Badań Bibliotekoznawczych przy IFLA. Wybrane zagadnienia. „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2014, nr 2, s. 31-36.
 8. Zarządzanie strategiczne biblioteką; Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. W: Bibliotekarstwo. Red. Anna Tokarska. Warszawa: Wyd. SBP, 2013, s. 589-605; s. 619-639. ISBN 978-83-61464-95-2.
 9. Kapitał intelektualny biblioteki. W: Zarządzanie kadrami w bibliotece. Red. Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król. Warszawa: SBP, 2011, s. 13-19. Wyd. 2 popr. ISBN 978-83-61464-41-9.
 10. Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006, 122 s. ISBN 83-226-1558-2.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne – Oddział Katowice (od 2015 r.).
return to top