Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Jolanta Szulc

15.04.2020 - 14:05, aktualizacja 02.07.2020 - 11:44
Redakcja: an

Jolanta Szulc - zdjęcie profilowe

dr inż. Jolanta Szulc
e-mail: jolanta.szulc@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • organizacja i reprezentacja wiedzy,
 • inteligentne systemy informacyjne,
 • normalizacja w informacji i dokumentacji, 
 • e-learning, digital curation, kultura Internetu, instytucje i ośrodki kultury.

Stopnie i tytułu naukowe:

2012 – praca magisterska inżynierska: Weryfikacja semantyki zapytań do bazy bibliograficznej, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska.

2008 – praca inżynierska: Opracowanie kursu e-learningowego na temat systemów ekspertowych, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska.

Doktorat

2003 – Kartoteka wzorcowa dla zautomatyzowanego systemu bibliotek kościelnych w Polsce, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisteria

1997 – Ideał zawierzenia Matce Bożej w duchowości Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
1991 – Komputeryzacja Biblioteki Zakładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Cechy wydawniczo-formalne religijnej literatury użytkowej na przykładzie piekarskich kalwaryjek // Studia Piekarskie. – 2018, nr 4, s. 53-63.
 2. Collaborative Learning as Learning Based on Cooperation with the Use of New Technologies // W: Universities in the Networked Society. Cultural Diversity and Digital Competences in Learning Communities / Hrsg. Eugenia Smyrnova-Trybulska, Piet Kommers, Nataliia Morze, Josef Malach. – Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2019. – S. 249-259.
 3. Ekslibris z biblioteki ks. Jana Alojzego Nepomucena Ficka. Współczesne funkcje znaku książkowego // W: Studia bibliologiczne. T. 20, Z życia książki. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane Profesorowi Leonardowi Ogiermanowi / pod red. Anny Tokarskiej. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 255-267.
 4. The Features and Functions of an Effective Multimedia Information Retrieval System (MMIR) // W: Multimedia and Network Information Systems : Proceedings of the 11th International Conference MISSI 2018 / Kazimierz Choroś, Marek Kopel, Elżbieta Kukla, Andrzej Siemiński.. – Cham : Springer International Publishing, 2019. – S. 120-128.
 5. Formal ontologies and their role in the integration of library resources // Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. – Vol. 4 (2015), p. 505-515.
 6. Sztuczna inteligencja w informacji naukowej // W: Nauka o informacji / pod red. Wiesława Babika. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2016. – S. 387-427.
 7. Systemy ekspertowe w działalności bibliotecznej i informacyjnej: stan badań, problemy badawcze, przykłady zastosowań // Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia Informacyjne. – 2014, vol. 52, n 1 (103), s. 94-118.
 8. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy. – 2013, nr 4 (34): Normalizacja i standardy, (red.).
 9. Nowa Biblioteka. New Library. Usługi, technologie informacyjne i media. – 2016, nr 2 (21): Współczesne biblioteki na świecie, (red.).
 10. Time as a constitutive element of information expressed in signs [współaut. Besler Gabriela] // Kybernetes. – 2014, 43, iss. 6, s. 911-923.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej,
 • International Society for Knowledge Organization,
 • Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego,
 • Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” (członek honorowy),
 • KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, przewodniczący (od 2012 r.).
return to top