Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Julia Legomska

15.04.2020 - 12:25, aktualizacja 03.06.2020 - 13:12
Redakcja: JusJan

dr Julia Legomska
e-mail: julia.legomska@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • język-media-kultura,
 • polisemiotyczność i multimedialność komunikacji,
 • lingwistyka kulturowa,
 • historia języka.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2003 – Opis leksykalno-semantyczny pojęć PAŃSTWO, NARÓD, OJCZYZNA w dawnej polszczyźnie, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1999 – Językowy obraz DOMU w słownikach i przysłowiach polskich oraz w powieściach Małgorzaty Musierowicz, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. PAŃSTWO – NARÓD – OJCZYZNA w wiekach dawnych. Leksykalno-semantyczny opis pojęć. Katowice 2010, ss. 184.
 2. Rzecznicy prasowi a public relations. Red. Julia Legomska, Krzysztof Gajdka, Katowice 2007, ss. 138.
 3. Od czarów nad kołyską do magii językowej usieciowionej matki – ciągłość i zmienność charakteru magii języka matek. „Język a kultura”, tom 26: Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych – tradycja i zmiana. Red. A. Burzyńska-Kamieniecka, Wrocław 2016, s. 245-257.
 4. Tytuły współczesnych czasopism jako werbalno-wizualne znaki rozpoznawcze ideowych wspólnot (na wybranych przykładach czasopism dla rodziców). „Prace Językoznawcze” z. 3, 2016. Red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Olsztyn, s. 129-144.
 5. Oceny – emocje – agresja w komentarzach internetowych (językoznawcze studium przypadku). W: Emocje – Język – Literatura. Red. D. Saniewska, Kraków 2016, s. 303-314.
 6. „Najstarsza matka w Polsce” Medialna relatywizacja tematu późnego macierzyństwa (studium języka). W: Kobieca starość w języku, literaturze i kulturze. Red. J. Kuć, Kraków 2016, s. 99-110.
 7. O pięknym dzieciństwie – kicz w komunikacyjnej strategii zespolonej przekazu prasowego (na przykładzie magazynu lifestylowego dla rodziców kidultów). W: Kicz w języku i komunikacji. Red. B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź 2016, s. 279-289.
 8. Rodzice i do rodziców o usypianiu/ śnie dziecka. Sieciowa wielowymiarowość (wybrane cechy w ujęciu językowo-kulturowym). W: Kulturowy obraz bezsenności, (pół)snu i marzeń sennych. Red. J. Bujak-Lechowicz, D. Dworakowska, A. Stanecka, Szczecin 2016, s. 119-132.
 9. Słowotwórstwo a semantyka rozumienia w oglądzie historycznym – na przykładzie rekonstrukcji pojęć PAŃSTWO – NARÓD – OJCZYZNA. „Język a kultura”, t. 25: Struktura słowa a interpretacja świata. Red. M. Misiak, J. Kamieniecki, Wrocław 2015, s. 59-71.
 10. Miasto „miasto” – „miejsce”. Rudymenty językowe. „Anthropos?” nr 24, 2015, s. 1-8.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami (Oddział w Katowicach),
 • Komisja Językoznawcza PAN (Oddział w Katowicach),
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (Oddział w Katowicach),
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (Oddział w Katowicach),
 • Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.
return to top