Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze

Julia Legomska

15.04.2020 - 12:25, aktualizacja 17.05.2022 - 11:41
Redakcja: Justyna Januszewska

dr Julia Legomska

Zastępca Dyrektora Kierunków Instytutu Nauk o Kulturze

e-mail: julia.legomska@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-5704-6320

Tematyka badawcza:

 • język – media – kultura,
 • polisemiotyczność i multimedialność komunikacji,
 • lingwistyka kulturowa,
 • historia języka.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2003 – Opis leksykalno-semantyczny pojęć PAŃSTWO, NARÓD, OJCZYZNA w dawnej polszczyźnie, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1999 – Językowy obraz DOMU w słownikach i przysłowiach polskich oraz w powieściach Małgorzaty Musierowicz, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Transformacje tabu w serwisach parentingowych. W: Kultury obrazu – tabu – edukacj, red. Ilona Copik, Barbara Kita. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s.11-30.
 2. O pięknym dzieciństwie – kicz w komunikacyjnej strategii zespolonej przekazu prasowego (na przykładzie magazynu lifestylowego dla rodziców kidultów). W: Kicz w języku i komunikacji, red. Barbara Kudra, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 279-289.
 3. Oceny – emocje – agresja w komentarzach internetowych (językoznawcze studium przypadku). W: Emocje – Język – Literatura, red. Diana Saniewska. Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków 2016, s. 303-314.
 4. Od czarów nad kołyską do magii językowej usieciowionej matki – ciągłość i zmienność charakteru magii języka matek. „Język a kultura” 2016, t. 26, s. 245-257.
 5. Rodzice i do rodziców o usypianiu/śnie dziecka. Sieciowa wielowymiarowość (wybrane cechy w ujęciu językowo-kulturowym). W: Kulturowy obraz bezsenności, (pół)snu i marzeń sennych, red. Jolanta Bujak-Lechowicz, Dominika Dworakowska, Agnieszka Stanecka. Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, s. 119-132.
 6. Tytuły współczesnych czasopism jako werbalno-wizualne znaki rozpoznawcze ideowych wspólnot (na wybranych przykładach czasopism dla rodziców). „Prace Językoznawcze” 2016, z. 3, s. 129-144.
 7. Miasto „miasto” – „miejsce”. Rudymenty językowe. „Anthropos?” 2015, nr 24, s. 1-8.
 8. Słowotwórstwo a semantyka rozumienia w oglądzie historycznym – na przykładzie rekonstrukcji pojęcia PAŃSTWO. „Język a kultura” 2015, t. 25, s. 59-71.
 9. Państwo, naród, ojczyzna w dawnej polszczyźnie. Leksykalno-semantyczny opis pojęć. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010, ss. 184. ISBN 978-83-226-1879-0.
 10. Rzecznicy prasowi a public relations, współred. Krzysztof Gajdka. AWR Edytor. Katowice 2007, ss. 138. ISBN 978-83-925789-1-8.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami (Oddział w Katowicach),
 • Komisja Językoznawcza PAN (Oddział w Katowicach),
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (Oddział w Katowicach),
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (Oddział w Katowicach),
 • Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.
return to top