Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Julia Legomska

15.04.2020 - 12:25, aktualizacja 09.05.2023 - 09:54
Redakcja: JusJan

dr Julia Legomska, prof. UŚ

Zastępca Dyrektora Kierunków Instytutu Nauk o Kulturze

Przewodnicząca Rady Ogólnoakademickiej Oferty Dydaktycznej (od 29.12.2022 r.)

e-mail: julia.legomska@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-5704-6320

Tematyka badawcza:

 • język – media – kultura,
 • polisemiotyczność i multimedialność komunikacji,
 • lingwistyka kulturowa,
 • historia języka.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2003 – Opis leksykalno-semantyczny pojęć PAŃSTWO, NARÓD, OJCZYZNA w dawnej polszczyźnie, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1999 – Językowy obraz DOMU w słownikach i przysłowiach polskich oraz w powieściach Małgorzaty Musierowicz, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Transformacje tabu w serwisach parentingowych. W: Kultury obrazu – tabu – edukacja, red. Ilona Copik, Barbara Kita. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s.11-30.
 2. O pięknym dzieciństwie – kicz w komunikacyjnej strategii zespolonej przekazu prasowego (na przykładzie magazynu lifestylowego dla rodziców kidultów). W: Kicz w języku i komunikacji, red. Barbara Kudra, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 279-289.
 3. Oceny – emocje – agresja w komentarzach internetowych (językoznawcze studium przypadku). W: Emocje – Język – Literatura, red. Diana Saniewska. Wydawnictwo Libron – Filip Lohner, Kraków 2016, s. 303-314.
 4. Od czarów nad kołyską do magii językowej usieciowionej matki – ciągłość i zmienność charakteru magii języka matek. „Język a kultura” 2016, t. 26, s. 245-257.
 5. Rodzice i do rodziców o usypianiu/śnie dziecka. Sieciowa wielowymiarowość (wybrane cechy w ujęciu językowo-kulturowym). W: Kulturowy obraz bezsenności, (pół)snu i marzeń sennych, red. Jolanta Bujak-Lechowicz, Dominika Dworakowska, Agnieszka Stanecka. Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2016, s. 119-132.
 6. Tytuły współczesnych czasopism jako werbalno-wizualne znaki rozpoznawcze ideowych wspólnot (na wybranych przykładach czasopism dla rodziców). „Prace Językoznawcze” 2016, z. 3, s. 129-144.
 7. Miasto „miasto” – „miejsce”. Rudymenty językowe. „Anthropos?” 2015, nr 24, s. 1-8.
 8. Słowotwórstwo a semantyka rozumienia w oglądzie historycznym – na przykładzie rekonstrukcji pojęcia PAŃSTWO. „Język a kultura” 2015, t. 25, s. 59-71.
 9. Państwo, naród, ojczyzna w dawnej polszczyźnie. Leksykalno-semantyczny opis pojęć. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2010, ss. 184. ISBN 978-83-226-1879-0.
 10. Rzecznicy prasowi a public relations, współred. Krzysztof Gajdka. AWR Edytor. Katowice 2007, ss. 138. ISBN 978-83-925789-1-8.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami (Oddział w Katowicach),
 • Komisja Językoznawcza PAN (Oddział w Katowicach),
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (Oddział w Katowicach),
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze (Oddział w Katowicach),
 • Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”.

Julia Legomska, PhD

Associate Professor, Faculty of Humanities, University of Silesia in Katowice

Degree Program Deputy Director: Culture Studies and Media Culture

julia.legomska@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-5704-6320

Research interests:

 • language – media – culture,
 • polysemiotic and multimedia nature of communication,
 • cultural linguistics,
 • language history.

Selected publications:

 1. Kodeks dobrych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Opinie, inspiracje, egzemplifikacje [Code of good professional practice for students with a practical profile. Opinions, inspirations, exemplifications], coauth. Ewa Biłas-Pleszak, Marta Margiel, Tomasz Sobisz, Katarzyna Sujkowska-Sobisz. Katowice: Śląskie Towarzystwo Marketingowe, Katowice 2022, pp. 34. ISBN 978-83-963860-0-7.
 2. A Report on the Use of E-Learning in the Humanities in the Czech Republic, Italy, Lithuania, Poland and Slovakia, coauth. Simona Castellano, Gabriela Fatková, Luigi Frezza, Andrzej Górny, Magdalena Kempna-Pieniążek, Eva Kušnírová, Lukáš Makky, Marta Margiel, Jana Migašová, Marco Navarra, Lorenzo Di Paola, Mario Tirino, Magdalena Wołek, Agnieszka Woszczyk, Jolanta Zabarskaitė, Agata Zygmunt-Ziemianek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2022, pp. 358. ISBN 978-83-966390-0-4.
 3. Transformacje tabu w serwisach parentingowych [Taboo transformations in parenting websites]. In: Kultury obrazu – tabu – edukacja, ed. Ilona Copik, Barbara Kita. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, p. 11–30.

zdjęcie profilowe Julia Legomska

return to top