Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Justyna Hanna Budzik

14.04.2020 - 14:49, aktualizacja 16.06.2020 - 08:16
Redakcja: an

Justyna Hanna Budzikdr Justyna Hanna Budzik
e-mail: justyna.budzik@us.edu.pl

http://www.lekcjeofilmie.pl

Tematyka badawcza:

 • edukacja filmowa i medialna,
 • nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • krytyka etyczna, teoria i historia kina i fotografii.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2012 – Sensorium kina. Ku antropologii doznania kinematograficznego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii medialnych cudów, Katowice 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 202. ISBN 978-83-8012-404-2.
 2. Dotyk światła. O zmysłowym doznawaniu kina, Katowice, Wydawnictwo FA-art, 2012, ss. 174. ISBN 978-83-60406-27-4.
 3. Polska półka filmowa. Krótkometrażowe filmy animowane i aktorskie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, współautorstwo: Agnieszka Tambor, Katowice 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 137. ISBN 978-83-226-3478-3.
 4. Fotografia: inspirować i edukować. Wybrane działania Fundacji dla Filmu i Fotografii, „Kultura Współczesna” 2019, nr 2, s. 145-160.
 5. Nawiedzone czasy : widma w najnowszym polskim kinie i fotografii, „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 2018, [nr] 4, s. 1-20.
 6. Krytyka etyczna. Perspektywy i praktyki dla edukacji filmowej, „EKRANy. Film i Media” 2018 nr 6, s. 26-31.
 7. „Nie lepiej wybrać milczenie?”: literackie świadectwo problemów z dwujęzycznością. Projekt lektury fragmentu Włoskich szpilek Magdaleny Tulli na zajęciach z języka polskiego jako obcego, w: Przestrzenie spotkania. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Red. K. Jędrych, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2018. ISBN 978-83-226-3308-3.
 8. (Re)konstrukcja rodzinnej historii. Fotograficzny błąd w funkcji triku, „Kwartalnik Filmowy” 2017 nr 4, s. 93-99.
 9. Film Education in Cinemas – Determinants and Tendencies, “Panoptikum” 2017, nr 18, s. 157-176.
 10. Inspiracje dydaktyczne dla edukacji filmowej: alternatywy dla modelu „przyliterackiego”, w: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły, Katowice 2016, s 503-515. ISBN 978-83-226-3188-1.

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Nowymi Mediami,
 • Network for European Cinema Studies.
return to top