Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Karol Makles

15.04.2020 - 12:35, aktualizacja 03.06.2020 - 11:32
Redakcja: an

dr Karol Makles
e-mail: karol.makles@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • dziedzictwo kulturowe,
 • kultura książki i prasy,
 • historia książki i prasy,
 • nowoczesne narzędzia informacyjne.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2011 – Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej – studium historyczno-bibliologiczne, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

2006 – „Samorząd Miejski” (1921-1939): próba monografii bibliograficznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Kontrahenci Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie (na podstawie wpisów w księdze kasowej). „Bibliotheca Nostra”, nr 4, 2018, s. 39-59.
 2. Informacja w instytucjach e-społeczeństwa. Renata Frączek, Karol Makles. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”, nr 24, 2018, s. 74-89.
 3. Bibliofilstwo i bibliomania – rekonesans badawczy. W: Kultura książki i informacji: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek. Red. Arkadiusz Pulikowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, s. 285-294. ISBN: 978-83-226-3095-2.
 4. Nowa Biblioteka: usługi, technologie informacyjne i media. Nr 1: Dziedzictwo materialne – biblioteki, muzea, stowarzyszenia. Red. Agnieszka Gołda, Agnieszka Łakomy, Izabela Swoboda, Karol Makles, Jacek Tomaszczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, ss. 208.
 5. Problemy, stan i perspektywy badań nad ogólnopolską prasą samorządową w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. W: Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek: stan badań za lata 2010-2013: praca zbiorowa. Red. Zdzisław Kropidłowski, Dariusz Spychała. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2014, s. 273-286. ISBN: 978-83-7096-978-3.
 6. Prasa centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, ss. 404 [4]. ISBN: 978-83-226-2254-4.
 7. Narzędzia bibliograficzne w badaniach historii prasy, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism centralnych związków samorządowych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. „Nowa Biblioteka”, nr 1, 2013, s. 59-73.
 8. „Samorząd Miejski” 1921-1939 i jego dzieje. „Roczniki Historii Prasy Polskiej”, t. 14, 2012, s. 89-109.
 9. Znaki współczesności. Szkice o prozie i poezji. Red. Karol Makles, Agnieszka Nęcka. Górnośląskie Towarzystwo Literackie. Katowice 2010, ss. 216 [2]. ISBN: 978-83-922-1080-1.
 10. Polonijne zagadnienia książki i prasy – na łamach czasopisma „Wspólnota Polska”, w latach 2002-2007. Wybrane problemy. W: Kultura książki i prasy polonijnej. Dziedzictwo światowe i narodowe. Red. Maria Kalczyńska, Zdzisław Małecki, Danuta Sieradzka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009, s. 211-223. ISBN: 978-83-226-1824-0.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, sekretarz Komisji Historii Śląska; Bibliotekarz Stacji,
 • International Society for Knowledge Organization,
 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, wiceprzewodniczący Oddziału Katowickiego,
 • Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki,
 • Rada Programowa Biblioteki Śląskiej.
return to top