Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Katarzyna Marcol

15.04.2020 - 12:39, aktualizacja 02.02.2023 - 13:32
Redakcja: am

dr hab. Katarzyna Marcol, prof. UŚ

Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

e-mail: katarzyna.marcol@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-2531-9216

Tematyka badawcza:

 • antropologia kognitywna,
 • etnolingwistyka,
 • folklorystyka,
 • pamięć w ujęciu lingwistycznym.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2021 – Toutowie. Język i pamięć w ustanawianiu wspólnoty Wiślan w Banacie, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2007 – Folklor słowny dzieci na pograniczu etnicznym. Przykład Śląska Cieszyńskiego, Uniwersytet Opolski.

Magisterium

1999 – Graffiti jako teksty współczesnego folkloru pisanego, Uniwersytet Wrocławski.

Wybrane publikacje:

 1. Rola języka w uwalnianiu się z dziedziczonych traum. Negocjowanie pozycji społecznej śląskiej mniejszości etnicznej w serbskim Banacie. „Politeja” 2020. T. 17, nr 2(65), s. 189-204.
 2. Toutowie. Język i pamięć w ustanawianiu wspólnoty Wiślan w Banacie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2020, ss. 348. ISBN 978-83-226-3922-1.
 3. Karnawał na granicy – widowisko a obraz świata współczesnych mieszkańców pogranicza śląskocieszyńskiego. „Journal of Urban Ethnology”, nr 16/2018, s. 33-45.
 4. Językowe i kulturowe modelowanie świata. Księga dedykowana Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi, red. Katarzyna Marcol, Jan Kajfosz. Kongres Polaków w Republice Czeskiej. Czeski Cieszyn 2017, ss. 323. ISBN 978-80-87381-22-9.
 5. Kształtowanie wyznaczników etniczności i redefinicja tożsamości w grupie etnicznej Wiślan z Ostojićeva (Banat, Serbia). „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2017, t. 56, s. 147-160.
 6. Ekologia – turystyka – dziedzictwo kulturowe. W: Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje. Kinga Czerwińska, Anna Drożdż, Marian Dzięgiel, Monika Kujawska, Maciej Kurcz, Łukasz Łuczaj, Katarzyna Marcol, Grzegorz Odoj, Magdalena Szalbot. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice 2016, s. 119-141.
 7. Autoidentyfikacja cieszyńskich Ślązaków we współczesnym dyskursie publicznym. Echa pierwszej wojny światowej. „Journal of Urban Ethnology” 2014, nr 12, s. 69-85.
 8. Dynamika przemian w obrzędowości weselnej (przykład Ślązaków zamieszkujących wieś Ostojićevo w Serbii). W: Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych. „Archiwum Etnograficzne” t. 54, red. Janina Hajduk-Nijakowska. Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Opole 2014, s. 135-150.
 9. Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności?. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2012, t. 12, red. Halina Rusek, Kinga Czerwińska, Katarzyna Marcol. Uniwersytet Śląski. Katowice 2012, ss. 253.
 10. Słowo i zabawa. Ustna twórczość dzieci na pograniczu polsko-czeskim. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wrocław 2008, ss. 267. ISBN 978-83-87266-47-9.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • International Society for Ethnology and Folklore (SIEF),
 • European Association of Social Anthropologists (EASA),
 • International Organization of Folk Art (IOV),
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL).

Katarzyna Marcol, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

Dean of the Faculty of Arts and Educational Science

katarzyna.marcol@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-2531-9216

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Marcol/research

https://scholar.google.com/citations?user=1s6i8EkAAAAJ&hl=pl

https://silesian.academia.edu/KatarzynaMarcol

Research interests:

 • language,
 • culture and identity in multi-ethnic communities,
 • collective memory in a linguistic perspective,
 • folklorism,
 • ethnolinguistics,
 • cultural ecology.

Selected publications:

 1. Toutowie. Język i pamięć w ustanawianiu wspólnoty Wiślan w Banacie [The Touts. Language and memory in constituting the Vistulan community in Banat]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2020, pages 348. ISBN 978-83-226-3922-1.
 2. Rola języka w uwalnianiu się z dziedziczonych traum. Negocjowanie pozycji społecznej śląskiej mniejszości etnicznej w serbskim Banacie [The role of language in freeing oneself from inherited traumas. Negotiating the social position of the Silesian ethnic minority in Serbian Banat]. “Politeja” 2020, no. 2(65), pp. 189-204.
 3. Kształtowanie pamięci o pasterskim dziedzictwie górali beskidzkich [Memory formation of the shepherd heritage of the Beskid highlanders]. “Národopisný věstník” 2019, no. 2, pp. 51-76.
 4. Karnawał na granicy – widowisko a obraz świata współczesnych mieszkańców pogranicza śląskocieszyńskiego [The carnival at the border — the spectacle and the worldview of the inhabitants of the Cieszyn Silesian borderland]. “Journal of Urban Ethnology” 2018, vol. 16, pp. 33-45.
 5. Językowe i kulturowe modelowanie świata. Księga dedykowana Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi [Linguistic and cultural modeling of the world. The volume dedicated to Profesor Karol Daniel Kadłubiec], [co-editor Jan Kajfosz]. Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Uniwersytet Śląski, Katedra Socjologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Czeski Cieszyn 2017, 323 pages. ISBN 978-80-87381-22-9.

Research grants:

 • Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna [Cultural heritage as a key to the identity of the Polish-Czech borderland in Cieszyn Silesia. 1,200 years of Cieszyn], the grant coordinated by the University of Silesia in Katowice and the Congress of Poles in the Czech Republic. The Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezsko, the Operational Program of Transborder Cooperation the Czech Republic-the Republic of Poland 2007-2013. Duration: 2009–2010. Participant — field research, publication of the academic article.
 • Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí, the grant coordinated by Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně, Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Česká národopisná společnost oraz Etnografický ústav Moravského zemského muzea; financed by Evropský sociálni fond v ČR, OP vzdělávání pro konkurence schopnost, 2.4. Partnerství a sítě. Duration: 2012. Participant — participation in meetings concerning the creation of the cooperation network of ethnological institutions, academic exchange, and presenting a paper in the international conference “Výzkum kultury dětí a mládeže v srbské, polské a české etnologii”.
 • Nowe pasterstwo wobec zarządzania dziedzictwem [New shepherding and heritage management], realized by the Research Team for Cultural Ecology and Ethnographic Research in the Institute of Cultural Studies at the University of Silesia. Duration: 2020-2022. Team leader.

Academic outreach and engagement:

 • Toutowie – wspólnota w zwierciadle pamięci” [The Touts — the community in the reflection of memory], Katowice 20.04.2021 – online lecture, part of the series “Kieruj się na tradycję” organized by the University of Silesia in Katowice and the International Folklore Festival.
 • Research Seminar at the Department of History, Central European University, Vienna (Austria) 14.12.2020 — online lecture by the invitation of the Dean of the Department of History CEU, “The Touts. Memory and Identity”.
 • WOMEX. Worldwide Music Expo 2017, Katowice 25–29.10. 2017 – chair of the discussion panel by the invitation of the organizers, “Can Folklore Be a Cool Thing? Exploring Some Contemporary Aspects of Folklore Inspirations”.

Katarzyna Marcol - zdjęcie profilowe

return to top