Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Katarzyna Marcol

15.04.2020 - 12:39, aktualizacja 09.06.2020 - 12:39
Redakcja: an

Katarzyna Marcol - zdjęcie profilowedr Katarzyna Marcol
e-mail: katarzyna.marcol@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • antropologia kognitywna,
 • etnolingwistyka,
 • folklorystyka,
 • pamięć w ujęciu lingwistycznym.

Stopnie i tytuły naukowe:

Doktorat

2007 – Folklor słowny dzieci na pograniczu etnicznym. Przykład Śląska Cieszyńskiego, Uniwersytet Opolski.

Magisterium

1999 – Graffiti jako teksty współczesnego folkloru pisanego, Uniwersytet Wrocławski.

Wybrane publikacje:

 1. Konteksty życia na pograniczu. Wpływ relacji interetnicznych na język i kulturę wiślan w Ostojićevie. „Literatura Ludowa” 6/2012, s. 31-48.
 2. Two Sources of Culture and Language in Creative Activity of Children in Cieszyn Silesia. „Studia Ethnologica Pragensia”, 1/2013, s. 225-229.
 3. Dynamika przemian w obrzędowości weselnej (przykład Ślązaków zamieszkujących wieś Ostojićevo w Serbii). W: Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych. „Archiwum Etnograficzne” t. 54. Red. Janina Hajduk-Nijakowska. Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Opole 2014, s. 135-150.
 4. Autoidentyfikacja cieszyńskich Ślązaków we współczesnym dyskursie publicznym. Echa pierwszej wojny światowej. „Journal of Urban Ethnology” 12/2014, s. 69-85.
 5. Ekologia – turystyka – dziedzictwo kulturowe. W: Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje. Kinga Czerwińska, Anna Drożdż, Marian Dzięgiel, Monika Kujawska, Maciej Kurcz, Łukasz Łuczaj, Katarzyna Marcol, Grzegorz Odoj, Magdalena Szalbot. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice 2016, s. 119-141. ISBN: 978-83-65579-00-3.
 6. Kształtowanie wyznaczników etniczności i redefinicja tożsamości w grupie etnicznej Wiślan z Ostojićeva (Banat, Serbia). „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2017, t. 56, Na Bałkanach / O Bałkanach, s. 147-160.
 7. Karnawał na granicy – widowisko a obraz świata współczesnych mieszkańców pogranicza śląskocieszyńskiego. „Journal of Urban Ethnology”, nr 16/2018, s. 33-45.
 8. Słowo i zabawa. Ustna twórczość dzieci na pograniczu polsko-czeskim. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wrocław 2008, ss. 267. ISBN: 978-83-87266-47-9.
 9. Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności?. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2012, t. 12. Red. Halina Rusek, Kinga Czerwińska, Katarzyna Marcol. Uniwersytet Śląski. Katowice 2012, ss. 253.
 10. Językowe i kulturowe modelowanie świata. Księga dedykowana Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi. Red. Katarzyna Marcol, Jan Kajfosz. Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Czeski Cieszyn 2017, ss. 323. ISBN: 978-80-87381-22-9.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • International Society for Ethnology and Folklore (SIEF),
 • International Organization of Folk Art (IOV),
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL).
return to top