Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze

Katarzyna Marcol

15.04.2020 - 12:39, aktualizacja 11.05.2022 - 10:51
Redakcja: am

dr hab. Katarzyna Marcol

e-mail: katarzyna.marcol@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-2531-9216

Tematyka badawcza:

 • antropologia kognitywna,
 • etnolingwistyka,
 • folklorystyka,
 • pamięć w ujęciu lingwistycznym.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2021 – Toutowie. Język i pamięć w ustanawianiu wspólnoty Wiślan w Banacie, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2007 – Folklor słowny dzieci na pograniczu etnicznym. Przykład Śląska Cieszyńskiego, Uniwersytet Opolski.

Magisterium

1999 – Graffiti jako teksty współczesnego folkloru pisanego, Uniwersytet Wrocławski.

Wybrane publikacje:

 1. Rola języka w uwalnianiu się z dziedziczonych traum. Negocjowanie pozycji społecznej śląskiej mniejszości etnicznej w serbskim Banacie. „Politeja” 2020. T. 17, nr 2(65), s. 189-204.
 2. Toutowie. Język i pamięć w ustanawianiu wspólnoty Wiślan w Banacie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2020, ss. 348. ISBN 978-83-226-3922-1.
 3. Karnawał na granicy – widowisko a obraz świata współczesnych mieszkańców pogranicza śląskocieszyńskiego. „Journal of Urban Ethnology”, nr 16/2018, s. 33-45.
 4. Językowe i kulturowe modelowanie świata. Księga dedykowana Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi, red. Katarzyna Marcol, Jan Kajfosz. Kongres Polaków w Republice Czeskiej. Czeski Cieszyn 2017, ss. 323. ISBN 978-80-87381-22-9.
 5. Kształtowanie wyznaczników etniczności i redefinicja tożsamości w grupie etnicznej Wiślan z Ostojićeva (Banat, Serbia). „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2017, t. 56, s. 147-160.
 6. Ekologia – turystyka – dziedzictwo kulturowe. W: Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje. Kinga Czerwińska, Anna Drożdż, Marian Dzięgiel, Monika Kujawska, Maciej Kurcz, Łukasz Łuczaj, Katarzyna Marcol, Grzegorz Odoj, Magdalena Szalbot. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice 2016, s. 119-141.
 7. Autoidentyfikacja cieszyńskich Ślązaków we współczesnym dyskursie publicznym. Echa pierwszej wojny światowej. „Journal of Urban Ethnology” 2014, nr 12, s. 69-85.
 8. Dynamika przemian w obrzędowości weselnej (przykład Ślązaków zamieszkujących wieś Ostojićevo w Serbii). W: Praktykowanie tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych. „Archiwum Etnograficzne” t. 54, red. Janina Hajduk-Nijakowska. Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Opole 2014, s. 135-150.
 9. Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności?. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2012, t. 12, red. Halina Rusek, Kinga Czerwińska, Katarzyna Marcol. Uniwersytet Śląski. Katowice 2012, ss. 253.
 10. Słowo i zabawa. Ustna twórczość dzieci na pograniczu polsko-czeskim. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wrocław 2008, ss. 267. ISBN 978-83-87266-47-9.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • International Society for Ethnology and Folklore (SIEF),
 • European Association of Social Anthropologists (EASA),
 • International Organization of Folk Art (IOV),
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL).

Katarzyna Marcol, PhD, DLitt
Assistant Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice

The Faculty of Arts and Educational Science

katarzyna.marcol@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-2531-9216

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Marcol/research

https://scholar.google.com/citations?user=1s6i8EkAAAAJ&hl=pl

https://silesian.academia.edu/KatarzynaMarcol

Research interests:

 • language,
 • culture and identity in multi-ethnic communities,
 • collective memory in a linguistic perspective,
 • folklorism,
 • ethnolinguistics,
 • cultural ecology.

Selected publications:

 1. Toutowie. Język i pamięć w ustanawianiu wspólnoty Wiślan w Banacie [The Touts. Language and memory in constituting the Vistulan community in Banat]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2020, pages 348. ISBN 978-83-226-3922-1.
 2. Rola języka w uwalnianiu się z dziedziczonych traum. Negocjowanie pozycji społecznej śląskiej mniejszości etnicznej w serbskim Banacie [The role of language in freeing oneself from inherited traumas. Negotiating the social position of the Silesian ethnic minority in Serbian Banat]. “Politeja” 2020, no. 2(65), pp. 189-204.
 3. Kształtowanie pamięci o pasterskim dziedzictwie górali beskidzkich [Memory formation of the shepherd heritage of the Beskid highlanders]. “Národopisný věstník” 2019, no. 2, pp. 51-76.
 4. Karnawał na granicy – widowisko a obraz świata współczesnych mieszkańców pogranicza śląskocieszyńskiego [The carnival at the border — the spectacle and the worldview of the inhabitants of the Cieszyn Silesian borderland]. “Journal of Urban Ethnology” 2018, vol. 16, pp. 33-45.
 5. Językowe i kulturowe modelowanie świata. Księga dedykowana Profesorowi Karolowi Danielowi Kadłubcowi [Linguistic and cultural modeling of the world. The volume dedicated to Profesor Karol Daniel Kadłubiec], [co-editor Jan Kajfosz]. Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Uniwersytet Śląski, Katedra Socjologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Czeski Cieszyn 2017, 323 pages. ISBN 978-80-87381-22-9.

Research grants:

 • Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. W 1200-lecie Cieszyna [Cultural heritage as a key to the identity of the Polish-Czech borderland in Cieszyn Silesia. 1,200 years of Cieszyn], the grant coordinated by the University of Silesia in Katowice and the Congress of Poles in the Czech Republic. The Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšinské Slezsko, the Operational Program of Transborder Cooperation the Czech Republic-the Republic of Poland 2007-2013. Duration: 2009–2010. Participant — field research, publication of the academic article.
 • Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí, the grant coordinated by Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně, Etnologický ústav Akademie věd České republiky, Česká národopisná společnost oraz Etnografický ústav Moravského zemského muzea; financed by Evropský sociálni fond v ČR, OP vzdělávání pro konkurence schopnost, 2.4. Partnerství a sítě. Duration: 2012. Participant — participation in meetings concerning the creation of the cooperation network of ethnological institutions, academic exchange, and presenting a paper in the international conference “Výzkum kultury dětí a mládeže v srbské, polské a české etnologii”.
 • Nowe pasterstwo wobec zarządzania dziedzictwem [New shepherding and heritage management], realized by the Research Team for Cultural Ecology and Ethnographic Research in the Institute of Cultural Studies at the University of Silesia. Duration: 2020-2022. Team leader.

Academic outreach and engagement:

 • Toutowie – wspólnota w zwierciadle pamięci” [The Touts — the community in the reflection of memory], Katowice 20.04.2021 – online lecture, part of the series “Kieruj się na tradycję” organized by the University of Silesia in Katowice and the International Folklore Festival.
 • Research Seminar at the Department of History, Central European University, Vienna (Austria) 14.12.2020 — online lecture by the invitation of the Dean of the Department of History CEU, “The Touts. Memory and Identity”.
 • WOMEX. Worldwide Music Expo 2017, Katowice 25–29.10. 2017 – chair of the discussion panel by the invitation of the organizers, “Can Folklore Be a Cool Thing? Exploring Some Contemporary Aspects of Folklore Inspirations”.

Katarzyna Marcol - zdjęcie profilowe

return to top