Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Kinga Czerwińska

15.04.2020 - 10:37, aktualizacja 04.06.2020 - 11:37
Redakcja: an

Kinga Czerwińska - zdjęcie profilowedr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ

Prodziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji ds. rozwoju, promocji i współpracy z otoczeniem

e-mail: kinga.czerwinska@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • antropologia sztuki,
 • kicz,
 • sztuka ludowa i nieprofesjonalna,
 • design,
 • estetyka.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2019 – Przepakować dziedzictwo. Przeszłość jako projekcja rzeczywistości – przypadki śląskie, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Doktorat

2005 – Sztuka ludowa na pograniczach kulturowych – wybrane zagadnienia. Przykład Śląska Cieszyńskiego, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Magisterium

2000 – Mała architektura sakralna – jej forma i znaczenie w przestrzeni miasta na przykładzie Skoczowa, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Sztuka ludowa na Śląsku Cieszyńskim. Między tradycja a innowacją. Katowice 2009.
 2. Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem”  codzienności? „Studia etnologiczne i antropologiczne”. T. XII. Red. H. Rusek, K. Czerwińska, K. Marcol. Katowice 2012.
 3. Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje. Kinga Czerwińska, Anna Drożdż, Maciej Dzięgiel, Monika Kujawska, Maciej Kurcz, Łukasz Łuczaj, Katarzyna Marcol, Grzegorz Odoj, Magdalena Szalbot, Uniwersytet Śląski, Katowice 2016.
 4. Przepakować dziedzictwo. Przeszłość jako projekcja rzeczywistości – przypadki śląskie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018.
 5. Stroje ludowe Śląska Cieszyńskiego – tradycje i W: Stroje ludowe jako fenomen kulturowy. Seria: Atlas Polskich Strojów Ludowych. Zeszyt specjalny. Red.: A. W. Brzezińska i M. Tymochowicz. Wrocław 2013, s. 131-142.
 6. Folk art and etnodesign to search for cultural identity. Polish examples .„Etnologické rozprawy”. Rocznik XX, 2013, n. 1-2, s.  26-37.
 7. Polish Cultural Heritage and the UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage:  Hopes and Fears. W:M. Santova (red.) “The IOV Journal of  Intangible Cultural Heritage” nr 1, Bahrain 2015,  s. 126-138.
 8. Stare i nowe obszary kulturowe miast chińskich w perspektywie antropologii doświadczenia. „Turystyka kulturalna. Relacje między turystyką, kulturą a dziedzictwem”, vol. 3, 2016, s. 95-107.
 9. Podmiotowość społeczności lokalnej a Konwencja UNESCO w sprawie ochrony kulturowego dziedzictwa niematerialnego. W: Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Red. A. Przybyła-Dumin. Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Chorzów – Lublin – Warszawa 2016, s. 41-52.
 10. Od czepca do stringów i z powrotem. O tradycyjnej koronce koniakowskiej i jej współczesnych odsłonach. W: Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi. Seria: Atlas Polskich Strojów Ludowych. Zeszyt specjalny. A. W. Brzezińska, A. Paprot-Wielopolska, M. Tymochowicz. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wrocław 2018, s. 73-83.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
 • Międzynarodowa Organizacji Sztuki Ludowej (International Organization of Folk Art – IOV),
 • Rada Recenzentów czasopisma „Turystyka Kulturalna”,
 • Rada Naukowa Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
return to top