Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Kinga Czerwińska

15.04.2020 - 10:37, aktualizacja 02.02.2023 - 12:44
Redakcja: am

dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ

Zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze

e-mail: kinga.czerwinska@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-8595-3166

Tematyka badawcza:

 • antropologia sztuki,
 • sztuka ludowa i nieprofesjonalna,
 • strój ludowy,
 • design,
 • dziedzictwo kulturowe.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2019 – Przepakować dziedzictwo. Przeszłość jako projekcja rzeczywistości – przypadki śląskie, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Doktorat

2005 – Sztuka ludowa na pograniczach kulturowych – wybrane zagadnienia. Przykład Śląska Cieszyńskiego, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Magisterium

2000 – Mała architektura sakralna – jej forma i znaczenie w przestrzeni miasta na przykładzie Skoczowa, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Ostatni taki „Judosz” : uwagi o konstruowaniu i dekonstruowaniu dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości mieszkańców Skoczowa „Journal of Urban Ethnology” 2021, nr 19, s. 61-79.
 2. Dziedzictwo w strategiach turystyki kulturowej. „Turystyka Kulturowa” 2019, nr 6, s. 136-158.
 3. Od czepca do stringów i z powrotem. O tradycyjnej koronce koniakowskiej i jej współczesnych odsłonach. W: Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2018, s. 73-83.
 4. Przepakować dziedzictwo. Przeszłość jako projekcja rzeczywistości – przypadki śląskie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 344. ISBN 978-83-226-3574-2.
 5. Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje. Kinga Czerwińska, Anna Drożdż, Maciej Dzięgiel, Monika Kujawska, Maciej Kurcz, Łukasz Łuczaj, Katarzyna Marcol, Grzegorz Odoj, Magdalena Szalbot, Uniwersytet Śląski, Katowice 2016, ss. 213. ISBN 978-83-65579-00-3.
 6. Podmiotowość społeczności lokalnej a Konwencja UNESCO w sprawie ochrony kulturowego dziedzictwa niematerialnego. W: Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Muzeum “Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Chorzów 2016, s. 41-52.
 7. Polish Cultural Heritage and the UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage: Hopes and Fears. “The IOV Journal of  Intangible Cultural Heritage” 2015, nr 1, s. 126-138.
 8. Stroje ludowe Śląska Cieszyńskiego – tradycje i transformacje. W: Stroje ludowe jako fenomen kulturowy. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Wrocław 2013, s. 131-142.
 9. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne : Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności?” red. Halina Rusek, Kinga Czerwińska, Katarzyna Marcol. T. 12 (2012), ss. 253.
 10. Sztuka ludowa na Śląsku Cieszyńskim. Między tradycja a innowacją. Wydawnictwo Naukowo – Artystyczne GNOME. Katowice 2009, ss. 220. ISBN 978-83-87819-22-4.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
 • Międzynarodowa Organizacji Sztuki Ludowej (International Organization of Folk Art – IOV),
 • Rada Recenzentów czasopisma „Turystyka Kulturalna”,
 • Rada Naukowa Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
 • International Society for Ethnology and Folklore (SIEF).

Kinga Czerwińska, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies, the University of Silesia in Katowice
The Faculty of Arts and Educational Science in Cieszyn

Deputy Director of the Institute of Culture Studies

kinga.czerwinska@us.edu.pl

ORCID 0000-0001-8595-3166

https://www.researchgate.net/profile/Kinga-Czerwinska-2

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&pli=1&user=OfMvNLcZr74C

Research interests:

 • folk art in Poland and East Europe,
 • folk costumes,
 • intangible cultural,
 • heritage in modern and globalization worldheritage.

Selected publications:

 1. Folk Costumes: Tradition – Changes – Perspective. Examples from Southern Poland: Cieszyn Silesia, Żywiec Beskid, Podhale. In: Between Folk Culture and Global Culture in Contemporary Europe. Papers from the 14th IOV European Scientific Conference of Folk Culture, ed. Anna Brzozowska-Krajka. The Polish Section of IOV, Lublin, Printed and distributed by the International Organization of Folk Art (IOV) Communication & Publications Commission, The Kingdom of Bahrain 2019, pp. 119-134.
 2. Odkrywając na nowo, odkrywając inaczej. Dziedzictwo kulturowe w kontekście turystyki na przykładzie współczesnego pasterstwa w Beskidzie Śląskim [Re-discovering, discovering in a different way. Cultural heritage in the context of tourism on the basis of modern shepherding in the Silesian Beskids]. “Turystyka Kulturowa” 2019, vol. 6, pp. 7-18.
 3. Przepakować dziedzictwo. Przeszłość jako projekcja rzeczywistości – przypadki śląskie [Re-pack the heritage. The past as a projection of reality — Silesian cases]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, 344 pages. ISBN 978-83-226-3574-2.
 4. Podmiotowość społeczności lokalnej a Konwencja UNESCO w sprawie ochrony kulturowego dziedzictwa niematerialnego [The local community’s subjectivity and the UNESCO Convention on the protection of non-material cultural heritage]. In: Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ed.: Agnieszka Przybyła-Dumin. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa. Chorzów – Lublin – Warszawa 2016, pp. 41-52
 5. Sztuka ludowa na Śląsku Cieszyńskim. Między tradycja a innowacją [Folk art in Cieszyn Silesia. Between tradition and innovation]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, 220 pages. ISBN 978-83-87819-05-7.

Grants:

 • Słownik terminologiczny polskich strojów ludowych. Publikacja książki oraz upowszechnienie wyników w Internecie na platformie strojeludowe.net [A terminological dictionary of Polish national costumes. Book publication and result presentation in the Internet on the platform  strojeludowe.net], duration: 2020–2025; the project submitted by the Polish Ethnological Society, financed by the National Program for the Development of Humanities (grant no.: 11H 18 0133 87); participant.
 • Ekologia kulturowa – specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia [Cultural ecology — program: Ethnology, the 2nd cycle studies], duration: 2015–2016; the project financed by the Norway grants, the EOG grants from Iceland, Lichtenstein and Norway and the Polish grants in the program “Rozwój Polskich Uczelni Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy” (grant no.: FSS/2014/HEI/W/0075); content-related coordinator.
 • Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w  Internecie [An atlas of Polish national costumes: Continuation of publishing, field research, library search, and digitalization of the source materials and making them available in the Internet]. Duration: 2012–2015. The Ministry of Science and Higher Education, the National Program for the Development of Humanities (grant no.: 11H 12 0261 81); participant.

Academic outreach and engagement:

 • Content-related coordinator of the Silesian Science Festival (the humanities and social sciences  zone)
 • Participant in the project, Heklowana tradycja, in the program Kultura ludowa i tradycyjna financed by the Ministry of Culture and National Heritage. Duration: 2019. Member of the jury in the folk art competition; author of the exhibition catalog.
 • Member of the team appointed by the Minister of Culture and National Heritage, in the program Kultura ludowa i tradycyjna (2019, 2020).
 • Member of The Polish Ethnological Society and International Anthropological Societies (IOV, SIEF).

 

Kinga Czerwińska - zdjęcie profilowe

return to top